Suplování Rozvrh Bakaláři Moodle Strava Intranet

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -PONTO - Středisko volného času- - -Středisko pro volný čas dětí a mládeže
při Stojanově gymnáziu (SVČ) má za cíl poskytovat dětem a mladým lidem co možná nejlepší podmínky pro rozvoj jejich zájmů, fantazie, tvůrčích a sportovních aktivit.

Středisko volného času pro děti a mládež při Stojanově gymnáziu (SVČ) zahájilo svou činnost 1. října 2010. Během školního roku zde fungují nejrůznější kroužky v oblasti hudební, výtvarné, dramatické a mediální výchovy, sportu, cizích jazyků a dalších výukových programů. Nejen pro děti a mládež nabízí SVČ pobytové, víkendové a prázdninové akce. Tím vším otvírá prostor pro ty, kteří se chtějí věnovat svým koníčkům. Posláním střediska je vytvářet prostor pro společenství a zájmovou činnost žáků SGV a externích návštěvníků v jejich volném čase. SVČ vytváří bezpečné prostředí s nabídkou zajímavých vzdělávacích, sportovních a zájmových aktivit. Tím prohlubuje působení školy do oblasti volného času studentům i ostatním členům. SVČ je důležitým článkem systému prevence sociálně patologických jevů.

SVČ nabízí v průběhu celého školního roku pravidelnou činnost dětem, žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům z Velehradu a okolí.

Díky SVČ se mohou zájemci naučit aktivně využívat svůj volný čas, rozvíjet svůj talent, získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky, realizovat se v kolektivu, umět se adaptovat v jiném prostředí.

- - -- - -- - -- - -- - -


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Alena Ševčíková
E-mail: alena.sevcikova@sgv.cz
Tel.: 572 571 136
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 54.205.210.125 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz