Suplování Rozvrh Bakaláři Moodle Strava Intranet

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

 
Středisko pro volný čas

Přihláška do kroužků ke stažení

Školní vzdělávací program Střediska pro volná čas dětí a mládeže

Vnitřní řád SVČ


Středisko pro volný čas dětí a mládeže při Stojanově gymnáziu (SVČ) má za cíl poskytovat dětem a mladým lidem co možná nejlepší podmínky pro rozvoj jejich zájmů, fantazie, tvůrčích a sportovních aktivit.

- - - - - - - - - - - -

Středisko volného času pro děti a mládež při Stojanově gymnáziu (SVČ) zahájilo svou činnost 1. října 2010. Během školního roku zde fungují nejrůznější kroužky v oblasti hudební, výtvarné, dramatické a mediální výchovy, sportu, cizích jazyků a dalších výukových programů. Nejen pro děti a mládež nabízí SVČ pobytové, víkendové a prázdninové akce. Tím vším otvírá prostor pro ty, kteří se chtějí věnovat svým koníčkům. Posláním střediska je vytvářet prostor pro společenství a zájmovou činnost žáků SGV a externích návštěvníků v jejich volném čase. SVČ vytváří bezpečné prostředí s nabídkou zajímavých vzdělávacích, sportovních a zájmových aktivit. Tím prohlubuje působení školy do oblasti volného času studentům i ostatním členům. SVČ je důležitým článkem systému prevence sociálně patologických jevů.

SVČ nabízí v průběhu celého školního roku pravidelnou činnost dětem, žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům z Velehradu a okolí.

- - - - - - - - - - - -

Díky SVČ se mohou zájemci naučit aktivně využívat svůj volný čas, rozvíjet svůj talent, získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky, realizovat se v kolektivu, umět se adaptovat v jiném prostředí.Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 54.224.214.251| Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz