Suplování Rozvrh Bakaláři Moodle Strava Intranet

PRO UCHAZEČE O STUDIUM | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -


Ve středu 18.4.2018 se bude konat informační odpoledne pro rodiče.

Informace pro uchazeče o studium na SGV

Přijímací zkoušky

Vážení rodiče, vážení uchazeči,
věnujte prosím pozornost organizačním pokynům společným k oběma termínům (12.4.,16.4.) přijímací zkoušky. Tyto informace s pozvánkou k přijímacím zkouškám byly zaslány uchazečům a jejich zákonným zástupcům na jejich e-mail.

Uchazeči:
Testování žáků začíná zkouškou z matematiky v 8.30 hodin. Prosíme všechny uchazeče, aby se dostavili cca 20 min před začátkem. Ve vstupní hale školy budou zveřejněny informace o umístění učeben, následně se do nich uchazeči přemístí. Bude zde prostor např. pro návštěvu WC, uklidnění a ztišení, nachystání pomůcek.
Po skončení testu z matematiky následuje přestávka. V této době není pro uchazeče ze strany SGV zajištěn žádný program, škola nezajišťuje nad žáky dozor. Uchazečům je samozřejmě umožněno opuštění budovy do okamžiku začátku další zkoušky, současně jim však nabízíme možnost zůstat v budově, v přidělených učebnách. Pokud bude pěkné počasí, pak je na Velehradě možnost relaxovat v areálu poutního místa.

Součástí přijímacího řízení je i školní přijímací zkouška, která se skládá z písemného testu ze vzdělávací oblasti náboženská výuka. Zkouška bude konána cca 15 min po skončení jednotné zkoušky (testu z ČJ a literatury).

Podrobný harmonogram všech zkoušek bude uvedený na webových stránkách školy v sekci Pro uchazeče o studium.

Zákonní zástupci:
Po oba dny konání přijímacích zkoušek se v 8.30 uskuteční na Stojanově gymnáziu, Velehrad setkání zákonných zástupců uchazečů o studium s vedením školy. Setkání je plánováno na cca 60 -70 minut (ukončení nejpozději pár minut před koncem zkoušky z matematiky).
Během tohoto setkání Vám bude představeno vedení SGV, krátce pohovoříme o našem poslání a fungování, o duchovním rozměru školy, zmíníme hlavní aktivity obsažené ve vzdělávacím plánu, zastavíme u se projektu osobnostního rozvoje, u nabídky střediska volného času. Budou Vám podány informace o možnosti ubytování žáků na našem Domově mládeže.
Současně Vám bude spolu s dalšími dokumenty předána Smlouva o studiu na Stojanově gymnáziu, Velehrad a vysvětlen její obsah a potřebnost. Budeme Vás informovat o fungování Společenství přátel SGV - spolku sdružujícím rodiče žáků.
Na závěr zazní důležité informace o tom, co bude následovat po ukončení přijímacích zkoušek a jejich vyhodnocení. Poradíme, jakým způsobem postupovat v případě nepřijetí - jak podat odvolání.
Pokud se ve stanovený den nebudete moci dostavit, nabízíme Vám možnost náhradního termínu pro schůzku (cca 20 min) s vedením školy ve dnech 13., 17. - 19. 4. 2018, vždy v čase mezi 8.00 - 12.00 hod, a to po předchozí domluvě - kontaktní telefon: 572 571 091.

Setkání s vedením školy je povinné pro všechny zákonné zástupce přijatých uchazečů (nejpozději před odevzdáním zápisového lístku si s Vámi chceme krátce pohovořit).

Těšíme se na setkání s Vámi.

Časový harmonogram přijímacích zkoušek na SGV

Čtyřleté obory vzdělávání 1. termín - 12. dubna 2018

Předmět

Začátek administrace zkoušky v učebně

Úvodní administrace

Zkouška (min)/předpoklad

Závěrečná administrace (min)

Konec zkoušky

Matematika

08:30

15

70 (08:45 – 09:55)

5

10:00

ČJ a literatura

10:50

15

60 (11:05 – 12:05)

5

12:10

Náboženská výchova

12:25

5

20 (12:30 – 12:50)

5

12:55

Čtyřleté obory vzdělávání 2. termín - 16. dubna 2018

Předmět

Začátek administrace zkoušky v učebně

Úvodní administrace

Zkouška (min)/předpoklad

Závěrečná administrace (min)

Konec zkoušky

Matematika

08:30

15

70 (08:45 – 09:55)

5

10:00

MA – PUP (žáci s navýšením času o 25%)

08:30

15

90 (08:45 – 10:15)

5

10:20

MA – PUP (žáci s navýšením času o 50%)

08:30

15

105 (08:45 – 10:30)

5

10:35

ČJ a literatura

10:50

15

60 (11:05 – 12:05)

5

12:10

ČJ – PUP (žáci s navýšením času o 25%)

10:50

15

75 (11:05 – 12:20)

5

12:25

ČJ – PUP (žáci s navýšením času o 50%)

11:05

15

90 (11:20 – 12:50)

5

12:55

Náboženská výchova

12:25

5

20 (12:30 – 12:50)

5

12:55

NA – PUP (žáci s navýšením času o 25%)

13:10

5

25 (13:15 – 13:40)

5

13:45

NA – PUP (žáci s navýšením času o 50%)

13:10

5

30 (13:15 – 13:45)

5

13:50

 

 

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení

 

Všem zájemcům o studium na gymnáziu doporučujeme navštívit stránku: http://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-02/Prijimaci_rizeni_zkouska_a_jina_kriteria

Testy z jednotné přijímací zloušky 2017

 


Učební plán na školní rok 2017/2018


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Alena Ševčíková
E-mail: alena.sevcikova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 54.80.8.44 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz