Suplování Rozvrh Bakaláři Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -Večer chval

01.12.2017 | Mgr. Barbora Hegrová

Skupina děvčat ze 4. ročníku spolu s otcem Radimem jela 28. 11. 2017 chválit Pána do Zlína.

Modlitba chval je našim studentům blízká i díky otci Radimovi, který všechny již dříve do tohoto způsobu modlitby uvedl.
Mladí se skrze písně a slovo rádi setkávají s Pánem, nebojí se vyjádřit gestem či slovem, co k němu cítí. Někteří tento večer využili možnost přímluvné modlitby.

Na toto setkání bylo vybráno slovo „Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem." 1 J 3, 18
Taktéž apoštol Pavel nás povzbuzuje ke chvále... „ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všechno vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista." Efezským 5:19-20

Mladí díky chválám měli možnost upevnit vztah s Pánem i mezi sebou.

1561_1_chvaly.jpg


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Alena Ševčíková
E-mail: alena.sevcikova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 54.224.91.58 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz