Suplování Rozvrhy Bakaláři Moodle Strava Intranet Foto

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Šermířské vystoupení ze života sv. Martina

13.11.2018 | Mgr. Barbora Hegrová

V sobotu 10.11. se poprvé uskutečnil „Příjezd sv. Martina na Velehrad". Akci pořádala skupina historického šermu Memento Morietur ve spolupráci s obecním a farním úřadem Velehrad.

Samotný nápad uspořádat odpoledne plné her, šermování a ochutnávání napečených perníčků vzešel od našich šermířů. V rámci přípravy se někteří z nás učili jezdit na koni (a to dokonce v kroužkové košili a přilbici :-)), jiní trávili cenný čas bubnováním (nejlépe v nočních hodinách den před vystoupením), vymýšlením jednotlivých šermířských scén (pozn. často s nasazením vlastního života), malováním a tvorbou štítů, a to vše ve společnosti každého jednoho člena skupiny. Čím více se blížilo představení, tím přibývalo vtipných okamžiků, smíchu a společných zážitků. Všichni vložili maximum ze svých sil a ve snaze vytvořit co nejopravdovější ztvárnění života sv. Martina cvičili poslední noc před vystoupením skoro až do půlnoci.

V den "D" sv. Martin opravdu nasedl na bílého koně a s družinou tvořenou vojáky, žoldáky, markytánkami a žebrákem přijel na prostranství před Cyrilkou. Seskočil z koně a za vydatné pomoci svého sluhy udatně bránil žebráka před opilými vojáky. Svou odvahu prokázal službou bližnímu, kdy nabídl své jídlo právě sluhovi, za což sklidil jen posměch markytánek a vojáků. On však zůstal skromný a pokorný. V síle své víry odmítl žold za účast v bitvě a naopak sám šel v čele vojska s křížem nad hlavou... aby nakonec beze zbraně zvítězil. Zvítězil ve jménu kříže, ve jménu Krista, který přemohl smrt a daroval nám tím věčný život.

Po vystoupení byly pro děti přichystány hry, např. skoky v pytlích, házení kroužků na meče, lukostřelba, jízda na koni nebo překážková dráha na koloběžkách. Kdo měl zájem, mohl se naučit základy šermu od mladých šermířů. Dospělí měli možnost ochutnat víno místních vinařů.

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo nám jakkoli pomohli. Především ranči Nevada, který nám zapůjčil koně Darexe, absolventkám Magdě Pelikánové, Patricii Leskovanové a skautům za jejich ochotu a pomoc při realizaci her, Martině Vlkové a sestřičkám z kláštera za ušití kostýmů, paní Pchálkové za zapůjčení dobového oblečení, Klárce Červinkové za hudební doprovod, bratru Václavu Dlapkovi za doplnění naší zbroje, šermířským skupinám, které nám ochotně zapůjčily chybějící vybavení, otci Radimovi za pomoc při tvorbě scénáře a v neposlední řadě úplně všem, kteří nás podporují a drží nám palce:-)

Šermíři Memento Morietur

 

 

1922_1_sv._martin_na_velehrade_-_plakat1.jpg

Fotogalerie: Příjezd sv. Martina na Velehrad


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 34.232.62.209 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz