Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

29.01.2019 | Mgr. Barbora Hegrová

V pondělí 21.1.2019 proběhlo na Stojanově gymnáziu Velehrad školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 20 studentů a studentek, kteří prokazovali své lingvistické znalosti a dovednosti v gramatické části a poté své stylistické schopnosti v části slohové.

Jaké byly výsledky? Jménem Ferdinanda de Saussura a jménem svým (první kvízová otázka pro naše čtenáře: kdo byl Ferdinand de Saussure?) bych rád poblahopřál třem vítězkám. Když říkáme třem, myslíme tím opravdu třem: na prvních třech místech se umístily tři úspěšné řešitelky, které měly zcela shodný počet bodů: Karolína Matušková, Valentýna Matušková z 1.A a Anna Pešlová ze 2.B. Vzhledem k tomu, že do okresního kola můžeme vyslat pouze dvě naše zástupkyně, ke slovu musel přijít nemilosrdný los a ten rozhodl, že našimi reprezentantkami v tomto klání budou první dvě jmenované adeptky jazykovědy.

Všem účastníkům olympiády děkujeme!

A abychom kuli železo, dokud je žhavé - v zájmu zvýšení zájmu o náš obor bychom zde měli ještě druhou kvízovou otázku: který významný současný český lingvista se narodil v Uherském Hradišti a jakou oblastí lingvistiky se zabývá? Odpovědi na obě otázky adresujete k rukám Mgr. Viktora Černého, výherci budou odměněni hodnotnými cenami s lingvistickou tématikou.

Mgr. Viktor Černý

2002_1_img_20190125_094856.jpg


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 18.204.42.98 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz