Suplování Rozvrhy Bakaláři Moodle Strava Intranet Foto

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Konzultace žáků 4.A + 4.B

11.05.2020 | Mgr., MgA. Filip Macek

Žáci 4.A + 4.B mohou konzultovat s vyučujícími ve škole v termínu 11. - 22. 5. po předchozí domluvě a za dodržení všech hygienických podmínek.

HYGIENICKÁ A EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ SGV

• V případě příznaků nemoci (teplota, kašel, ztráta chuti, nebo čichu, infekce dýchacích cest..) zásadně nevstupovat do školy! - informovat vedení školy
• Zákaz vstupu dalším osobám
• Odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (mimo třídu, ve třídě je případně odkládá do svého sáčku)
• Každý žák bude mít minimálně na den 2 roušky a sáček pro jejich uložení
• Dodržení odstupů 2 metrů (ve třídách max. 15 žáků - zásada jeden v lavici)
• Omezený pohyb po škole (místnosti a chodby nepřístupné budou označeny a uzamčeny)
• Dodržovat hygienická pravidla (používat dezinfekci před vstupem do třídy a po každém konzultačním bloku, používat na WC mýdlo a dezinfekci při mytí rukou - min. 20 sekund)
• Časté větrání ve třídách (minimálně 5 minut za každou hodinu)

 


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 34.200.218.187 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz