Suplování Rozvrhy Bakaláři Moodle Strava Intranet Foto

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Informace pro maturanty

07.05.2020 | Mgr. Barbora Hegrová

V následujících dvou pracovních týdnech (od 11.5.) otevíráme brány školy pro individuální předem domluvené konzultace maturantů. Škola bude otevřena každý den od 8.00 do 14.00.

Toto fungování ve škole je spojeno s mnoha bezpečnostními podmínkami. Proto vznikl jednoduchý manuál (viz. příloha), kde najdete základní bezpečnostní zásady a opatření. Manuál bude rozmístěný na 15 místech ve škole a spolu s ním i bezoplachovou dezinfekci na ruce, která je nachystána pro vás. Vzhledem k relativně malému počtu osob ve škole je omezen i prostor pro výuku, a to na U5, U6, U7, popřípadě kabinety vyučujících. Důvodem je efektivnost každodenní dezinfekce použitých prostorů.

Při příchodu najdete ve vstupní hale stůl s formuláři Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz. příloha). Toto prohlášení prosím vyplňte a podepsané vložte do nachystaného boxu. Prohlášení se vyplňuje pouze jednou (pro oba týdny), a to ihned po vstupu do budovy. Současně zaznamenejte svou přítomnost do prezenční listiny, po ukončení konzultací ještě doplňte čas odchodu.

Žákům 1. až 4. ročníku je během těchto dvou týdnů umožněno ve dnech Po - Čt vždy od 9.30 do 14.00 navštívit školní knihovnu pro vrácení a případnou výpůjčku knih. Pro vás také platí vše, co je zmíněno v odstavcích výše.

Na základě aktuálních informací z MŠMT a v souladu s vyhláškou o ukončování vzdělávání ve školním roce 2019/2020 byl stanoven následující harmonogram zkoušek a dalších organizačních kroků v závěru ŠR 2019/2020:

• 11. - 22. 5. konzultace 4. ročníku ve škole dle předešlé domluvy s jednotlivými učiteli za dodržení všech bezpečnostních a hygienických opatření, možnost návštěvy školní knihovny pro všechny žáky
• 22. 5. uzavření klasifikace 4. ročníku
• 25. - 29. 5. „Svatý týden" pro studenty 4. ročníku
• 1. 6. společná část maturitní zkoušky - DT MA, DT AJ, DT FJ
• 2. 6. společná část maturitní zkoušky - DT ČJ, DT NJ, DT RJ
• 3. 6. Didaktický test z předmětu Matematika+ (na jiné škole)
• 3. 6. od 13:00 do 15:00 praktické zkoušky z TV a EV profilové části maturitní zkoušky (kromě Josefa Macka - píše M+)
• 4. - 5. 6. profilová část maturitní zkoušky (vynechává se hromadné zahájení)
• 8. 6. jednotná přijímací zkouška pro uchazeče o studium na SGV, setkání vedení školy s jejich zákonnými zástupci
• 9. 6. v 16.00 - setkání vedení školy se zákonnými zástupci uchazečů o studium - 2. skupina
• 9. - 11. 6. profilová část maturitní zkoušky
• 15. 6. předpokládané datum obdržení vyhodnocení JPZ od Cermatu
• 16. 6. předpokládané datum vyhlášení výsledků JPZ
• 22. - 24. 6. termíny pro komisionální zkoušení
• 23. 6. nejzazší termín pro odevzdání zápisových lístků (předpokládaný termín)
• 23. 6. náhradní termín pro konání jednotné přijímací zkoušky (pro ty, co byli omluveni v řádném termínu)
• 25. 6. uzavřena klasifikace 1. - 3. ročníku do 13:00 (zaslat podklady včetně výchovných opatření)
• 26. 6. pedagogická klasifikační porada
• 30. 6. vysvědčení (závěrečná bohoslužba v basilice)
• ??? termín slavnostního předávání maturitního vysvědčení - bude stanoven dle aktuálních možností a dle domluvy všech maturantů (neznáme termíny přijímacích řízení na VŠ)

Poznámka k termínům konání maturitních zkoušek:
Při stanovování termínů pro konání MZ jsme se nedrželi všeobecného doporučení MŠMT pro započetí ústních zkoušek až 10. 6. 2020, ale zvolili jsme variantu prvního možného termínu. Díky tomuto posunu na 4. 6. 2020 budeme schopni zakončit MZ již 11. 6. 2020 a vyhneme se takřka všem termínovým kolizím s konáním přijímacích zkoušek na VŠ. Přesto důrazně žádáme maturanty, pokud dostanete z VŠ informaci o konání přijímacích zkoušek v období našich ústních maturit, potom o konkrétním termínu okamžitě písemně informujte pana zástupce Mgr. Macka, který má na starost sestavení harmonogramu profilové části MZ.

Příloha: 2488_1_hygienicka_a_epidemiologicka_opatreni_sgv.docx

Příloha: 2488_2_cestne_prohlaseni_anticovid_zaci_6.5.2020.docx


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 34.200.218.187 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz