Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Podzim ve verších - Осень в стихах

15.11.2020 | Mgr. Barbora Hegrová

V říjnu byli prváci v ruštině až po uši v poezii. Až po uši znamená, že jsme se ponořili do cca 25 ukázek z veršů ruských autorů a jedno čtyřverší jsme si vybrali, abychom je prezentovali.

Kořeny akce Осень в стихах můžeme najít v italském Miláně. Akce k nám z Milána doputovala přes Ruské centrum při PdF MU v Brně, a tak se podzim stal „veršovaným" i na SGV.

Jak se tedy prezentovala čtyřverší v ruštině? Každý, kdo se chtěl zúčastnit, mohl zabrousit na elektronickou nástěnku, kde byla vystavena čtyřverší, nebo si mohl vybrat ze svých zdrojů a dle svého vkusu a autorských preferencí. Pak stačilo, aby verše „promluvily": napsali jsme je azbukou na originálně vyzdobený papír a pak se s tímto básnickým citátem vyfotografovali tak, aby mluvil nejen sám text, ale i výzdoba papíru, na kterém je napsán, a dokonce i aranžmá fotografie. Vzniklé fotografie potom posuzovala tříčlenná mezinárodní porota - jedna z porotkyň je rodilá mluvčí ruského jazyka - a jsou tady výsledky!

V naší soutěži pomyslnou zlatou medaili získala (zní fanfára) Elena Kubičíková, druhé místo patří (znovu fanfára) Adamu Rozsypálkovi a bronzovou se stala (fanfára potřetí) Karolína Všetulová! Vítězům blahopřejeme a doufáme, že malé dárky, které dostali, využijí v nadcházejících sychravých dnech. Děkujeme také všem, kteří se této veršované přehlídky psané ruštiny zúčastnili. Zvítězili vlastně všichni, protože rozdíly v hodnoceních byly často jen minimální. Díky porotě za to, že dokázala vynést verdikt, a speciální poděkování patří studentům vyšších ročníků, konkrétně Anežce a Jindřišce ze 3. A, a také Laďovi ze 4. A, kteří nehledě na svou zaneprázdněnost prváky podpořili a také poslali fotografie s ruským čtyřverším.

Logo Verbum Velehrad znamená, že ve slově je síla, a že slovo Velehrad, stejně jako slovo z Velehradu, má také své pevné místo. Užívejte barev podzimu a nezapomeňte si někdy zaveršovat! Verbum - vlastně - slovo na to. :o)

-RosA-

- - -

Podzim v básních - fotografie


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.219.31.204 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz