Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Žehnání Domova mládeže

11.01.2021 | Mgr. Barbora Hegrová

Vánoční oslava Zjevení Páně je spojována s tradiční praxí žehnání lidských příbytků...

Ježíš se svým narozením stal součástí lidské rodiny a přijal též skromný příbytek v Nazaretě pod ochranou Josefa a Marie. Věříme tedy, že tím Bůh posvětil každý lidský příbytek, zvlášte tam, kde mu lidé otevírají dveře svého srdce a činí jej pánem života. Proto jsme v den Tří králů obcházeli Domov mládeže s posvěcenou vodou, kadidlem a křídou a žehnali dočasná obydlí těch, kteří jsou zde ubytovaní. Kéž zde všichni zakoušíme laskavou Boží přítomnost, která se neukrývá v chladných zdech, ale ve společenství Církve.

P. Radim Kuchař

2646_1_dsc_0020.jpg

FOTOGALERIE: Žehnání Domova mládeže


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.239.236.140 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz