Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola

Aktuální informace k přijímacímu řízení sledujte v sekci PRO UCHAZEČE O STUDIUM

Puškinův památník v Brně – všichni naši zlatí

12.04.2021 | Mgr. Barbora Hegrová

V sobotu 10. 4. se uskutečnilo regionální kolo 55. ročníku festivalu ruské kultury a ruského jazyka Ars Poetica - Puškinův památník. Všichni naši účastníci se umístili ve svých kategoriích na prvních místech.

Soutěžní festival jsme obeslali ve třech středoškolských kategoriích: sólová recitace, skupinová recitace, sólový zpěv a ve všech jsme uspěli. Našimi reprezentantkami byly Kristýna Kuchařová (recitace), Karolína Všetulová a Barbora Vandová (skupinová recitace), Veronika Miklová (zpěv), Sára Gašparová a Valentina Ševčíková (doprovod na hudební nástroje, Sára také hudební střih). Do realizačního týmu patřili i techničtí a umělečtí poradci: Roman Matějek, Helena Strachotová a Max Březina. Zejména Roman dokázal ve svém týmu vytvořit skvělou pracovní atmosféru, která přispěla k výbornému výsledku.

Na platformě Teams jsme mohli od 10:00 hodin až do oběda sledovat příspěvky všech účastníků, kteří, stejně jako my, svá vystoupení natočili a zaslali v předstihu organizátorům z Ruského centra Katedry ruského jazyka. Poté jsme nechali porotu, aby se poradila, a pak už následovalo vyhlášení výsledků. Jak napsala do chatu během přenosu Patricie Novotná, naše absolventka a v současnosti studentka rusistiky, která také soutěž sledovala online: Velehrad jede! A nezbývá, než s tím souhlasit:

• Barbora Vandová a Karolína Všetulová - 1. místo
• Veronika Miklová, Sára Gašparová a Valentina Ševčíková - 1. místo
• Kristýna Kuchařová - 1. místo
• Konzulát Ruské federace v Brně udělil zvláštní cenu Kristýně Kuchařové

Nejzajímavější vystoupení budou uveřejněna na webových stránkách České asociace rusistů a Česko-ruské společnosti a navržena na mezinárodní prezentaci. Zároveň postupují na přehlídku, která se uskuteční v pražském Centru ruské vědy a techniky na konci školního roku. Zatím se však těšíme na diplomy a ceny, které budou vítězům zaslány poštou. Kdyby někdo z našich zlatých měl zájem o studium rusistiky, má místo na PdF rezervováno bez přijímacích zkoušek.

Realizace přípravy na soutěž byla letos obzvlášť obtížná, vyžadovala velké nasazení, spoustu času i energie všech zúčastněných. Za to jim patří velký dík.

Co o soutěži a obtížné přípravě v podmínkách panující epidemiologické situace řekla některá z děvčat, si můžete přečíst v příloze.

-RosA-

2713_1_fotky.jpg


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 572 571 099, 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 572 571 136, 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.236.222.124 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz