Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Přírodovědné stipendium Husovy nadace získal absolvent SGV

25.11.2020 | Mgr. Barbora Hegrová

Absolvent SGV František Pchálek získal jako jeden ze dvou studentů jednorázové stipendium určené pro maturanty nastupující na přírodovědné univerzitní obory.

Při závěru svého studia na Velehradě se František zapojil do programu Přírodovědného stipendia Husovy nadace. Podmínkou bylo mimo jiné napsání eseje zamýšlející se nad propastí mezi vědami humanitními a přírodními. František se ve své eseji zamýšlí nad textem Pravidel francouzského myslitele Reného Descarta (text eseje viz příloha). Esej doplnil také dalšími odbornými pracemi, které již během studia na gymnáziu obhájil jakožto ročníkové práce.

Františkovi gratulujeme a přejeme mu hodně úspěchů při studiu Matematicko-fyzikální fakulty UK.


BH

2608_1_obr2.jpg

Příloha: 2608_1_esej_o_vedach.pdf


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.232.133.141 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz