Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

SPOLEČENSTVÍ PŘÁTEL SGV | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola
Společenství přátel SGV (SP SGV)

Společenství přátel Stojanova gymnázia Velehrad
687 06 Velehrad 1

IČO 22863834

číslo účtu: 252463300/0300 (ČSOB a.s.)

SP SGV je nepolitickou organizací, která sdružuje rodiče žáků a všechny zájemce, kteří svou prací a činností chtějí přispět k rozvoji Stojanova gymnázia, Velehrad.

Cílem Společenství přátel je vytvářet podmínky pro činnost Stojanova gymnázia a být jeho garantem.

Těžiště činnosti Společenství přátel spočívá v těchto oblastech:

 • podpora kulturní, sportovní a vzdělávací činnosti žáků
 • příspěvky na zahraniční pobyty
 • podpora volnočasových aktivit studentů gymnázia a pomoc v získávání finančních prostředků pro tuto oblast
 • honorování lektorů
 • vytváření vlastních finančních zdrojů a jejich účelném využívání pro potřeby gymnázia
 • propagace Stojanova gymnázia
 • spolupráce školy s rodiči
 • pořádání kulturních a společenských akcí
 • podpora školy při organizování výměnných akcí s domácími a zahraničními partnery
 • podpora sociálně slabších studentů
 • odměňování vynikajících studentů

Stanovy SP SGV

Činnost SP SGV je založena na dobrovolné aktivitě, na tvůrčích a organizačních schopnostech, na společném zájmu a na možnostech členů.

Seznam členů SP SGV

PŘEDSEDA RADY SP SGV:

TOMEČEK FRANTIŠEK: 723 987 231 franta.tomecek@seznam.cz

MÍSTOPŘEDSEDA:

MAŇÁKOVÁ BLANKA: 723 251 986 manakova.blanka@seznam.cz

ČLENOVÉ RADY SP SGV:

BUREŠOVÁ IVANA: 737 322 300 iburesova@seznam.cz

FIALOVÁ IVA: 773 180 869 iva.hrabovska@seznam.cz

LESOVSKÁ MARKÉTA: 737 510 980 lesani@seznam.cz

PROCHÁZKOVÁ MICHAELA: 737 013 739 miskaziska@email.cz

DVOULETÁ GABRIELA: 604 643 580 dvouletag@seznam.cz

POKLADNÍK:

HROBAŘ MILAN: 606 732 797m.hrobar@seznam.cz

Zápis z členské schůze SPSGV-20.11.2019.pdf

 

 


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 572 571 099, 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 572 571 136, 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.227.208.0 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz