Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Fotogalerie za školní rok 2012/2013

Zvolte rok: 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Při kliknutí na název fotogalerie, se zobrazí náhledy a sami si určíte, kterou fotografii chcete zobrazit. Při kliknutí na jednu z fotografii se vám vždy spustí slideshow od začátku, kde se jednotlivé fotografie po 6 sekundách samy mění. Tip! Při kliknutí na velkou fotografii přejdete v slideshow na fotografii další.

Prázdninová škola jazyků 2013

28.07.2013, 20 fotek

Prázdninová škola jazyků 2013

Velehradská pouť 5.7.2013

05.07.2013, 12 fotek

Velehradská pouť 5.7.2013

Pár fotografií ze zkoušky a produkce při slavnostní liturgii k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu

Národní pouť Velehrad 2013

04.07.2013, 14 fotek

Národní pouť Velehrad 2013

Večer lidí dobré vůle

04.07.2013, 17 fotek

Večer lidí dobré vůle

MFF Strážnice 2013

30.06.2013, 7 fotek

MFF Strážnice 2013

Národní ústav lidové kultury udělil našemu sboru titul LAUREÁT MFF "STRÁŽNICE 2013" za výkon v pořadu Slnoce ot Boga.

Mše svatá na ukončení školního roku

28.06.2013, 15 fotek

Mše svatá na ukončení školního roku

Při závěrečné mši svaté, kterou ve velehradské bazilice sloužil P. Pavel Ambros, jsme poděkovali za uplynulý školní rok a vyprosili si požehnání na prázdniny. V závěru mše byla žákům předána ocenění za jejich celoroční práci.

Pochvala ředitele školy za aktivní přispění k rozvoji SGV a k reprezentaci školy:
SCHOLA, Matěj Tibenský, Ondřej Blažek
Cena spirituála školy:
Doroty Hermanová, Martin Fornůsek
Cena zřizovatele za naplňování poslání církevního školství:
Iva Orlová
Cena  za práci v soutěžích z přírodovědných předmětů:
Vojtěch Vagunda
Cena P. Petra Přádky za přínos pro velehradskou farnost a poutní místo Velehrad:
Markéta Bajajová, Magdaléna Jelínková
Cena Společenství přátel SGV pro nejúspěšnější žáky jednotlivých tříd:
1.A: Dominika Špalková, Jana Hanáková
1.B: Františka Uřičářová, Michaela Železníková
2.A: Martin Fornůsek, Lucie Grebíková
2.B: Štěpánka Pavlacká, Markéta Bajajová
3. ročník: Tereza Sochorová, Tereza Šimůnková
Cena Doc. Jaroslava Šebka za nejlepší ročníkovou práci:
Barbora Mašková

Obhajoby ročníkových prací

24.06.2013, 9 fotek

Obhajoby ročníkových prací

Zahradní slavnost

24.06.2013, 19 fotek

Zahradní slavnost

Přestože nám počasí nepřálo, Zahradní slavnost ve Slovanském sále se povedla. V téměř hodinovém programu předvedly děti z kroužků z Jalubí, Tupes, Velehradu a Zlechova, co se za celý rok naučily. A nebylo toho málo. Tanec, aerobik, mažoretky, recitace... Program svým zpěvem zpestřila děvčata ze scholy SGV a slovem jej provázela letošní absolventka Kristýna Paichlová. Po skončení představení ve Slovanském sále ještě mnozí zůstali ve školním klubu, kde byly připraveny tvořivé dílny.

Cykloturistický kurz

19.06.2013, 13 fotek

Cykloturistický kurz

Beachvolejbal a koloběžky

18.06.2013, 16 fotek

Beachvolejbal a koloběžky

Turistický kurz Slovenský ráj

17.06.2013, 18 fotek

Turistický kurz Slovenský ráj

Javořina 2013

13.06.2013, 20 fotek

Javořina 2013

Beseda s Milanem Kocourkem

06.06.2013, 5 fotek

Beseda s Milanem Kocourkem

„Podle mně není úkolem radiožurnalisty vyvozovat závěry nad pozorovanou realitou, nýbrž pomáhat posluchači realitu vstřebat a pochopit po svém. „
Běžný vyučovací den, čtvrtek 6. června, se stal mimořádným díky výjimečné návštěvě na našem gymnáziu. Všichni žáci dostali příležitost setkat se tváří v tvář s žurnalistou a bývalým moderátorem londýnské BBC Milanem Kocourkem. Posadil se za učitelský stůl a jal se vyprávět bezedné množství příhod ze svého života. Zprostředkoval nám tak jedinečný obraz britské scény a svým kritickým pohledem nastolil mnoho otázek o dnešní společnosti, životě v zahraničí a střetávajících se kulturách.
Milan Kocourek, dnes žijící v Londýně, je věhlasným rozhlasovým spolupracovníkem Radiožurnálu. Denně jej slyší posluchači ve zpravodajských vstupech z ostrovů, v sobotu a v neděli pravidelně v Zápisníku zahraničních zpravodajů. Jeho způsob vidění Británie odráží zkušenosti člověka, který v zemi žije již 41 let.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Velehradská kamera

06.06.2013, 17 fotek

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Velehradská kamera

Ve čtvrtek 6. 6. proběhlo ve velehradské bazilice slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Velehradská kamera. Po mši svaté, kterou sloužil otec arcibiskup Jan Graubner, pod jehož záštitou se celá soutěž konala, následovalo slavnostní vyhlášení a předávání cen nejlepším mladým filmařům. Odborná porota, ve složení P. Leoš Ryška (ředitel TV Noe), Viktor Krištof (producent filmu Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů), Jiří Gračka (tiskový mluvčí Arcibiskupství olomouckého), Milan Kocourek (spolupracovník Radiožurnálu ve Velké Británii) a P. Radim Kuchař (kaplan Stojanova gymnázia, Velehrad) vybírala téměř ze čtyřicítky snímků. V kategorii „žáci ZŠ" obsadil první místo Výtvarný kroužek ZŠ Mánesova Otrokovice za svůj snímek Mise Velká Morava. Na druhé místo porota vybrala kolektiv dětí z Filmového kroužku ZŠ Bánov a jejich snímek Ukliď si svůj svět. Ceny výhercům předal otec arcibiskup. Z rukou pana Milana Kocourka převzal cenu za 1. místo v kategorii „žáci SŠ" Vojtěch Vagunda (film Soluňská mise). Druhé místo patří Adamu Hemžalovi za jeho snímek Kinetická hlaholice. V průběhu večera byly předány také 2 zvláštní ocenění, a to Cena společnosti Three Brothers, s.r.o. a cena TV Noe. Viktor Krištof pasoval autora snímku Příchod Cyrila a Metoděje v roce 2013, Dominika Kalivodu, na „cyrilometodějského rytíře" a předal mu meč - rekvizitu z filmu Cyril a Metoděj - apoštolové Slovanů. Soutěž Velehradská kamera probíhá ve spolupráci s TV Noe, která se snaží podporovat mladé filmové tvůrce. Mimo to, že štáb televize pořizoval z celého večera záznam do vysílání, předal její dramaturg Josef Batěk zvláštní cenu TV Noe Filmovému kroužku ZŠ Bánov. Vyvrcholením večera bylo vyhlášení absolutního vítěze celé soutěže, kterým se stalo Společenství mládeže z Vlčnova za svůj videoklip k písni Kráčí. Cenu zástupcům vlčnovského spolča předal P. Petr Gatnar, zástupce firmy Kristýn služebník, s.r.o. V průběhu večera mohli diváci v bazilice zhlédnout také některé z vítězných snímků. Předávání slovem provázel David Vaculík, herec Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Po ukončení programu v bazilice se soutěžící spolu s přítomnými porotci přesunuli do sklepení Stojanova gymnázia k malému občerstvení a ke komentovanému promítání všech oceněných snímků. Odborným slovem zde přispěli opět hosté z TV Noe. Všem soutěžícím patří dík za jejich snímky a povzbuzení do další filmařské práce.

Florbal Velehrad 2013

28.05.2013, 15 fotek

Florbal Velehrad 2013

Dne 28.5.2013 se nám podařilo za finanční podpory Zlínského kraje uspořádat v tělocvičně místní základní školy druhý ročník florbalového turnaje pro první stupeň základních škol. Turnaje se zúčastnilo celkem šest týmů ze čtyř základních škol - Tupesy, Veselí nad Morovou, Kněždub a domácí Velehrad. Roli rozhodčích ve všech zápasech sehráli velmi dobře Matěj a Honza, žáci druhého ročníku SGV. Některé zápasy byly velmi vyrovnané, jiné vyznívaly jednoznačně. Ve všech ale znělo tělocvičnou mohutné skandování a fandění, což potvrzovalo to, že cca 50 mladých hráčů je do hry opravdu zapáleno a mají z ní upřímnou radost. Nakonec ale vítězný pohár zvedl nad hlavu pouze jeden tým - letos to byl tým z Kněždubu, který prošel turnajem bez jediné prohry. Vítězům gratulujeme a těšíme se na příští rok, třeba na další ročník turnaje.

Košt vín

25.05.2013, 14 fotek

Košt vín

V sobotu 25. 5. proběhl ve sklepení naší školy košt mešních a jiných vín pořádaný Společenstvím přátel SGV a Arcibiskupským zámeckým vínem Kroměříž. Návštěvníci měli možnost ochutnat na 75 vzorků tuzemských i zahraničních vín. K poslechu zahrály cimbálové muziky Liša, Záletníci a CM SGV. Zpestřením programu byla také návštěva folklorního souboru Porubľanka z Ruskej Poruby na Slovensku. Výtěžek akce putuje na podporu sociálně slabých žáků SGV a zbudování školní kaple.

Pěvecký sbor SGV v programu SETKÁNÍ KULTUR v Mikulčicích

24.05.2013, 20 fotek

Pěvecký sbor SGV v programu SETKÁNÍ KULTUR v Mikulčicích

V pátek 24.května 2013 byly v Mikulčicích zahájeny oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu akcí Setkání kultur. Tyto oslavy vyvrcholí národní poutí 5.7.2013 na Velehradě, která bude součástí Dnů lidí dobré vůle. V páteční večer mohli návštěvníci Slovanského hradiště v Mikulčicích shlédnout komponovaný kulturně hudební pořad, jehož součástí bylo představení nového filmu Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů. Přímo na místo se mohli autem dostat pouze vybraní hosté a účinkující. Ostatní nechávali svá auta odstavena v Mikulčicích. Odtud odvážely návštěvníky autobusy k Mikulčickým vykopávkám. Večerem nás provázel filmový Metoděj se svým žákem Gorazdem a na pozadí byly promítány ukázky a fotografie z filmu. Mluvené slovo bylo prokládano hudebním a šermířským vystoupením a ohňovou show. Do tmavé noci se roznášel zpěv např. Anny Veselovské, Viktora Dyka, ženského sboru Filokallie s řeckým protopsaltisem Achillease Chaldaiakise nebo pěveckého sboru Byzantion z Prahy. Hudební vystoupení Daniela Bárty a sboru Byzantion doplňovali svými hlasy nejmladší účastníci pátečního večera, studenti Stojanova gymnázia Velehrad. Své vystoupení před kamerou zvládli na jedničku. Večerní obloha byla zatažená, ale déšť nás nechal po celou dobu na pokoji. Po skončení pořadu jsme se začali rozcházet k autům a autobusům. Večerní pořad se povedl, diváci se spokojeně rozcházeli k autobusům a nocí je doprovázel mohutný zpěv v podání sboru SGV Velehrad.

Text: J. Nedomová

Florbal Šaštín

22.05.2013, 14 fotek

Florbal Šaštín

Dne 22. 5.2013 jsme se my, skupinka zdatných florbalistů, vydali na Slovensko za cílem výhry v přátelském zápase. Po příjezdu do Šaštína jsme měli krátkou exkurzi po tamějším gymnáziu Jána Bosca. Přátelský zápas zahajovaly holky, které se zdatně probojovaly až k výhře 7:6. Po nich nastupovali kluci, kteří si také vedli velmi dobře, nicméně v poslední minutě Šaštín vyrovnal na 9:9. V "nájezdech" pak naši prohráli 2:1. Přesto všechno jsme si výlet užili a doufáme v další, taktéž úspěšné setkání, třeba příště u nás na Velehradě.

(Anežka Pavlicová, Veronika Kusalíková)

Májová pouť na Sv. Hostýn

21.05.2013, 14 fotek

Májová pouť na Sv. Hostýn

Dne 21. 5. 2013 jsme se spolu s otcem Radimem, paní vychovatelkou Vlkovou a několika studenty našeho gymnázia vydali na Májovou pouť na svatý Hostýn. Do Bystřice pod Hostýnem jsme dojeli vlakem, a pak už následoval samotný výšlap až nahoru na kopec. Tam jsme se všichni zúčastnili mše svaté, po které jsme se ještě společně vyfotili a každý si koupil něco dobrého ve stáncích. Poté už nás čekal jenom sestup dolů do Bystřice, který byl rozhodně méně náročný než samotný výšlap. Při cestě vlakem zpět na Velehrad panovala dobrá nálada a všichni byli nabití novými zážitky z příjemně stráveného dne.

Růžena Kazíková, 1. A

Návštěva biřmovanců u sester C+M

20.05.2013, 9 fotek

Návštěva biřmovanců u sester C+M

Setkání biřmovanců se sestrami sv. Cyrila a Metoděje se neslo v přátelském a pokojném duchu. Mezi sestrami měl každý biřmovanec svého "anděla", který se za něj po celou dobu přípravy modlil a vyprošoval mu trvalé odhodlání přijmout s radostí Ducha Svatého. Bylo třeba setkat se osobně a nechat se povzbudit těmi, které se Bohu darovaly na celý život.

Ústní část maturitní zkoušky

20.05.2013, 20 fotek

Ústní část maturitní zkoušky

Ústní část maturitní zkoušky probíhala na Stojanově gymnáziu, Velehrad ve dnech 20. - 23. 5. Všem úspěšným maturantům gratulujeme!

Národní konference eTwinning 2013

16.05.2013, 6 fotek

Národní konference eTwinning 2013

Projekty eTwinning mají sloužit ke komunikaci mezi studenty různých zemí, aby poznali svoje národní kultury, naučili si vzájemně porozumět a dozvěděli se něco o sobě navzájem. V pořadí devátá národní konference eTwinning se konala 16. - 18. 5. tentokrát v Olomouci. Páteční den konference byl zahájen velice zajímavými příspěvky na aktuální témata a předávání Národních cen eTwinning. Naše škola obdržela eTwinning Quality Label za projekt "Grenzen erleben - grenzüberschreitend Lernen".

Přednáška doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D.

16.05.2013, 7 fotek

Přednáška doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D.

Žáci Stojanova gymnázia i návštěvníci z řad široké veřejnosti měli možnost vyslechnout přednášku doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D. na téma "Proměny cyrilometodějské tradice ve 20. století, aneb Národ, církev, strana?" Tato přednáška se konala ve velehradské bazilice v rámci mezinárodní vědecké konference Cyrilometodějská misie a Evropa - 1150 let od příchodu Soluňských bratří na Velkou Moravu.

Osobnostní rozvoj na Velehradě - 3. ročník

13.05.2013, 15 fotek

Osobnostní rozvoj na Velehradě - 3. ročník

Říká se, že změna je život, a tak se i vedení SGV rozhodlo, že letos vyzkoušíme možnosti Velehradu pro OR. Změnou pro 3. ročník bylo také obohacení řad o 3 nové žáky, pro které to „poprvé" bylo hned dvakrát. Ti čučeli!
Nikdo se na Velehrad zrovna nadšeně netvářil, trávit další tři dny ve škole navíc, proč se nejede do osvědčeného Fryštáku, tady jsme pořád atd. atd. Chyba?
Počasí nám ale naštěstí přálo, což znamenalo trávení většiny času venku (ne ve třídách, to by totiž ubohé, školou zkoušené děti nepřežily!). A ejhle, Velehrad mimo školní škamničky nebyl zase tak marný!
Když k tomu přidáte super fryštácké instruktory (a letos se opravdu „povedli"), nakonec to snad byl ještě lepší OR než ty (už tak dost dobré) předchozí. Těšíme se na příští rok! Bude zas nějaká ta změna?

Osobnostní rozvoj na Velehradě - 2.B

13.05.2013, 20 fotek

Osobnostní rozvoj na Velehradě - 2.B

Ve dnech 13.5. - 15.5.2013 se žáci druhé B třídy zúčastnili druhé části osobnostního rozvoje. Oproti prvnímu setkání ve Fryštáku se jeho pokračování odehrálo na Velehradě. Téma bylo stejné jako minule - Ty resp. Já a Ty. Formou různých her a aktivit se žáci učili navzájem spolupracovat při plnění různých úkolů. V rámci dopoledního programu si také navzájem sdělili představu ideálního partnera a vztahů mezi partnery. Svůj tvůrčí přístup mohli uplatnit při tvorbě krátkého filmu na téma vztahy. Nejlepší film pak získal zlatou sošku Oskárka. Počasí nám přálo, a tak mohli instruktoři z Fryštáku alespoň trošku poznat okolí Velehradu. Do paměti se jim, ale i žákům, vryl rybník směrem na Salaš, kde svérázným způsobem žáci zachraňovali ohroženou populaci mnohonožek. Zda byl tento způsob podpory mnohonožek účinný, ukáže čas. Ten čas, který strávila 2.B na osobnostním rozvoji, však určitě nebyl ztracený.

Osobnostní rozvoj na Velehradě - 2.A

13.05.2013, 20 fotek

Osobnostní rozvoj na Velehradě - 2.A

Náš druhý letošní "Fryšták" se konal na SGV. S blížícím se datem příjezdu našich Disáků jsme se těšili čím dál víc. Když den D konečně nastal, nebyl by to Standa, aby si pro nás nenachystal hned v úvodu nějakou habaďůru. Ve třídě, která se mimochodem proměnila v příjemnou klubovnu, zanechal uvítací dopis,abychom se ho vydali hledat do nejzazších koutů naší velké školy. Moc dlouho nám to netrvalo, a tak se nám Standu s Hankou mohli ukázat v celé své kráse. Už jsme se nemohli dočkat, co dalšího si ti dva na nás připravili. Hlavním tématem byly partnerské vztahy a tak jsme se ocitli i v debatách na vážné témata. Zvlášť holky, zvlášť kluci, a pak všichni dohromady. Samozřejmě nechyběla spousta her a jiných aktivit. Nejúžasnější společné výtvarné tvoření v naší zahradě nemělo chybu. Kromě uměleckého díla na papíře, které jsme vytvořili vlastním tělem, jsme byli pomalovaní od hlavy k patě. Přirozeně to nikomu nevadilo. Prostě jsme si to moc užili. Večerní opékačka se stezkou odvahy do místních luhů a hájů stála za to. Krásnou a tajuplnou atmosféru mělo i večerní ztišení při svíčkách v altánku nad rybníkem. Dočetli jsme Malého prince. Poslední den dopoledne jsme si opět hráli. Hry na důvěru byly opravdu o důvěře. Všichni věděli, že se můžou na ostatní spolehnout. Celá naše třída si opět uvědomila, jak moc je potřeba zažívat takové akce, otevřeně si o věcech promluvit a sdílet vše, co každý uzná za vhodné. Velké díky patří Hance i Standovi. Už teď se těšíme na další setkání s Vámi!!! 2.A

 

1.A+1.B ve Fryštáku

05.05.2013, 20 fotek

1.A+1.B ve Fryštáku

Maringotka 2013

01.05.2013, 18 fotek

Maringotka 2013

Poslední zvonění

30.04.2013, 5 fotek

Poslední zvonění

Dne 30. 4. se s námi rozloučili čtvrťáci při posledním zvonění. V programu zavzpomínali na společně prožitá léta a připravili si také soutěž pro všechny spolužáky i pedagogy. A protože jsme se všichni poctivě snažili, na tajném místě nás čekala sladká odměna. Čtvrťákům teď budeme všichni držet pěsti, aby jejich maturita byla třešínkou na dortu čtyřletého studia.

Koncert sboru ve Zlíně

29.04.2013, 10 fotek

Koncert sboru ve Zlíně

Studentská mše sv. děkanátu Uherské Hradiště

26.04.2013, 15 fotek

Studentská mše sv. děkanátu Uherské Hradiště

Dne 26. 4. 2013 se konalo setkání děkanátu Uherské Hradiště na Velehradě. Celé setkání začalo mší svatou v bazilice. Poté nás čekalo občerstvení a vtipná scénka otce Radima Kuchaře. Tématem celého večera byli sv. Cyril a Metoděj, protože se zanedlouho bude slavit výročí jejich příchodu na Moravu. Setkání završila velká cyrilometodějská hra. Bylo to super a myslím si, že by věrozvěstové měli radost, jak na ně s úctou vzpomínáme i po 12 stoletích.

Markéta Bajajová, 2. B

Návštěva arcibiskupa Claudia Maria Celli na SGV

23.04.2013, 9 fotek

Návštěva arcibiskupa Claudia Maria Celli na SGV

Na návštěvu jihovýchodní Moravy přicestoval v úterý 23. dubna 2013 předseda Papežské rady pro sdělovací prostředky, arcibiskup Claudio Maria Celli. Setkal se během ní se zástupci krajského úřadu ve Zlíně, prohlédl si velehradskou baziliku a setkal se se studenty Stojanova gymnázia Velehrad.

Celý článek zde, zdroj: Tiskové středisko České biskupské konference

1. kolo přijímacího řízení

22.04.2013, 7 fotek

1. kolo přijímacího řízení

Ve dnech 22. a 23. 4. se na Stojanově gymnáziu konalo 1. kolo přijímacího řízení. V doprovodu rodičů se ve Slovanském sále sešli žáci, které v září uvítáme v prvním ročníku. Uchazeči byli přijímáni na základě výsledků ze ZŠ a  úspěšného absolvování přijímacích testů.

Přednáška doc. Galušky: Počátky křesťanství na Moravě a sv. Cyril a Metoděj

22.04.2013, 5 fotek

Přednáška doc. Galušky: Počátky křesťanství na Moravě a sv. Cyril a Metoděj

Dne 22.4.2013 měli žáci SGV i návštěvníci z řad veřejnosti možnost zúčastnit se přednášky doc. PhDr. Luďka Galušky, CSc. na téma Počátky křesťanství na Velké Moravě a sv. Cyril a Metoděj. Posluchači se dozvěděli známé, ale i méně známé skutečnosti jak z období počátků Velké Moravy, tak ze života obou soluňských věrozvěstů. Také bylo krátce pohovořeno o místech jejich posledního spočinutí, které je v případě sv. Metoděje dodnes obestřeno záhadou. V závěru přednášky jim byl poskytnut i prostor pro vznesení dotazů.

Hohenberg 2013

21.04.2013, 13 fotek

Hohenberg 2013

V týdnu od 21.4. do 26.4. se zúčastnilo 15 studentů z naší školy projektového týdne v německém Hohenbergu. Na projektu jsme spolupracovali společně s německým gymnáziem z Dillenburgu již od ledna v prostředí eTwinning. Studenti se postupně mezi sebou seznamovali, navazovali kontakty a poté se v Hohenbergu setkali. První den byl věnován sudetským Němcům, zaniklým sudetským vesnicím a spisovatelce Ivě Procházkové. Druhý den studenti navštívili koncentrační tábor Flossenbürg a zabývali se osobou Dietricha Bonhoeffera, který patřil k německému vnitřnímu odboji. Večer vyvrcholil společným zpíváním písní od Bonhoeffera v němčině i v češtině. Následující den byl věnován největšímu německému básníku J. W. Goethovi, navštíli jsme sopku Komorní Hůrka, kde prováděl mineralogické průzkumy a Mariánské Lázně, kde působil. V Mariánských Lázních jsme také byly rozděleny do německo-českých skupin a společně plnili úkoly. Den jsme zakončili výletem do celosvětově známých lázní Karlových Varů. Čtvrtý den jsme začali návštěvou muzea porcelánu, kde jsme si mohli i některé produkty koupit, poté jsme se přepravili autobusem do celního muzea. Zde bylo spoustu zajímavých věcí, které celníci zadrželi na hranicích v době existence hraničních kontrol. Odpoledne jsme strávili v Markredwitzu opět při plnění úkolů ve skupinkách a posledních nákupech. Večer následoval táborák, zpívání a balení. Domů jsme přijeli unavení (vlak měl 3 hodiny zpoždění), ale se spoustou zážitků a nových poznatků.

Biřmovanci v Plasích

19.04.2013, 20 fotek

Biřmovanci v Plasích

Nejlepší akce jsou ty, na které se nejméně těšíme. Jednou z nich byla i "Biřmovanci v akci". Vlastně ani nevím, kdo z nás se těšil. Představa 7h strávených ve vlaku směr zapadni Čechy, kamsi k Plzni, pak nějaké uklízení, asi i nějaký ten duchovni program. Nemohli jsme se mýlit víc. Těch 7h bylo těch nejlepších 7h strávených ve vlaku zaplněných křížovkami, čtením "strašidelných příběhů", pohody, smíchu a přátelství. Neměnila bych. Západní Čechy jsou neskutečně krásné svou divokostí a nedobitou přírodou, Plasy, to jakési cosi u Plzně, je male městečko s okouzlujícím klášterem a - obláty. Prožili jsme na místní faře krásny víkend. Uklízení ani duchovní program nás neminul, ale zato nás utužil a my si ho za každou cenu náležitě užili. Nezapomenutelný bude baseball s nohou od stolu, rukavicemi jako metami, bahnem a pevným nasazením, zpěvy a hra kluků ze společenství Vtěleného Slova během mší a duchovního programu, večerní chvály v duchu Charismatiků a....a cesta zpátky. Probuzení do reality. Pondělí jako každé jiné. Do školy a zpátky. Úterý. Další těžké vstávaní do školy, odpoledne ne a ne přijít. Studijní doba. Intrem se line známa melodie. Zvědavost mě nenechavá chladnou. Vykukuji ze dveří a vítají mě známe tvare pohybující se v rytmu Kamerunského tance. "Ve čtvrtek zopakujme baseball, přijdeš?" Přijdu....

Přebor církevních středních škol ve florbalu chlapců - Ostrava

18.04.2013, 16 fotek

Přebor církevních středních škol ve florbalu chlapců - Ostrava

V Ostravě se ve čtvrtek 18. dubna 2013 uskutečnil již tradiční florbalový turnaj církevních škol. Přijela spousta škol z celé České republiky, a dokonce i jedna z Polska. Byly to školy z Kutné Hory, Hradce Králové, Třebíče, Českých Budějovic, Prostějova, Velehradu a Kroměříže, dále CMG Brno, BG Brno a samozřejmě my, Ostraváci. Polští sportovci přijeli z Piekary Slaskie. Všichni hráči se ve čtvrtek brzo ráno dostavili do haly na Dubině, kde všechna utkání probíhala. Chlapci se rozehráli a pustili se do prvních zápasů. V devět hodin dorazil poslední z přihlášených týmů a mohlo proběhnout slavnostní zahájení. Pan profesor Pavel Stuchlý soutěžící oficiálně přivítal, spirituál o. Vojtěch Janšta všem požehnal a zápasy mohly neohroženě pokračovat. Týmy z jednotlivých škol byly rozděleny do dvou skupin. Z každé skupiny postoupily dva nejlepší týmy do semifinále. Letos se nám předvedli jak hráči noví, tak i ostřílení veteráni ze všech koutů republiky. Ptáte se, jak vlastně turnaj skončil? Byl to opravdu krutý boj a všichni podali vyčerpávající výkony. Nakonec zvítězili kluci z Cyrilometodějského gymnázia Brno. Vítěz sice byl jen jeden, ale už svou účastí byli všichni pro sebe sami vítězi.

Eliška Brumovská,
studentka sexty Biskupského gymnázia v Ostravě

 

Cvičíme pro radost a pro zdraví

18.04.2013, 4 fotek

Cvičíme pro radost a pro zdraví

Před nedávnem jsem se zúčastnila cvičení s Hankou Křížkovou - Cvičení pro radost a pro zdraví.
Bylo to cvičení pro ty, kteří mají problémy s páteří. Koho by dnes nebolela záda? A tak nám slečna Hanka ukázala jak správně cvičit, na co si dávat pozor, jak správně dýchat, co a jak protahovat - prostě jak předcházet bolestem zad. Moc se mi to líbilo a zaujal mne i krásný osobní přístup slečny Hanky ke každému z nás.
Ráda bych se takového cvičení účastnila pravidelně.

Marie

Národní pouť kněží Velehrad 2013

18.04.2013, 14 fotek

Národní pouť kněží Velehrad 2013

Slavnostní bohoslužbou za přítomnosti několika stovek duchovních i mnoha věřících dnes (16. dubna 2013) na Velehradě pokračovala Národní pouť kněží. Mši svaté, které byli přítomni také čeští a moravští biskupové, apoštolský nuncius v ČR i zástupce biskupů slovenských, předsedal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Kázání přednesl kardinál Dominik Duka.

Celý článek zde
Autor: Jiří Gračka

Další pokoje na DM v novém kabátě

18.04.2013, 4 fotek

Další pokoje na DM v novém kabátě

Obyvatelky nově vybavených pokojů oceňují, že jsou pokoje útulnější, barevnější a poličky nad postelemi jsou velmi praktické.

Setkání vdov na Stojanově gymnáziu

11.04.2013, 8 fotek

Setkání vdov na Stojanově gymnáziu

Téměř 250 žen se ve čtvrtek 11. dubna 2013 sešlo na Velehradě při druhém setkání vdov. Účastnice během celodenního programu, v němž nechyběla mše svatá či přednáška, pozdravil také olomoucký arcibiskup Jan Graubner a světící biskup českobudějovický Pavel Posád.

Celý článek zde

autor: Jiří Gračka

Večerní mše svatá na DM s obřadem přijetí do katechumenátu

08.04.2013, 9 fotek

Večerní mše svatá na DM s obřadem přijetí do katechumenátu

V pondělí 8.4. byla přijata do katechumenátu (roční příprava na křest dospělých) Iva Orlová, žákyně 1. ročníku SGV.

Nebojte se pracovat na Pánově vinici

05.04.2013, 15 fotek

Nebojte se pracovat na Pánově vinici

Stalo se tradicí, že navštěvujeme Obláty v Plasích a spolu s místní mládeží pomáháme ve farnosti, kde je třeba.
Tento víkend jsme pomáhali jedné farnici, která má velké hospodářství, sklízet dřevo. Přitom jsme se snažili intenzivně žít evangelium a "vycházet" ze sebe vstříc druhým lidem kolem nás. Naše pracovní úsilí se promítlo v hromadě sklizeného dřeva. To, jak se nám podařilo "vyjít" k druhým, jsme mohli poznat (nejen) podle vřelých díků a napečených buchet.

Osvětim

04.04.2013, 17 fotek

Osvětim

Dne 4. 4. 2013 se skupina 28 žáků Stojanova gymnázia, Velehrad, posílená o 4 další zájemce, vydala v doprovodu pedagogů Mgr. Evy Pěchové a Mgr. Taťány Součkové na jednodenní zájezd do Osvětimi. Že jaro začalo pouze v kalendáři, jsme poznali i po dojezdu na místo samé. Celý koncentrační tábor pokrývala souvislá asi deseticentimetrová vrstva sněhu. Tato nepřízeň počasí ještě umocnila silný zážitek, jakým návštěva spojená s masovým vyvražďováním za druhé světové války je. Po asi dvouhodinové prohlídce bývalých kasáren polské armády, která nacisté změnili na koncentrační tábor Osvětim I, jsme se autobusem přesunuli do asi 3 km vzdálené Březinky. Zde na místě stejnojmenné vesnice vybudovali nacisté během války nechvalně známý koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau. Po jeho prohlídce jsme nasedli na autobus a vydali se zpět na cestu domů, s nadějí, že se něco takového se snad již nikdy nebude opakovat.

Přednáška doc. Šebka pro žáky 4. ročníku v dokumentu České televize

02.04.2013, 5 fotek

Přednáška doc. Šebka pro žáky 4. ročníku v dokumentu České televize

Dne 2. 4. 2013 zavítal mezi žáky 4. ročníku doc. Jaroslav Šebek, jehož přednášku natáčela Česká televize pro právě vznikající dokument o velehradské farnosti. V rámci hodiny dějepisu objasnil žákům situaci, která nastala v Československu po komunistickém převratu r. 1948, zejména pak jak se postupně měnil vztah církve a státu. Zvláštní pozornost věnoval problematice Velehradu a velehradských poutí v tomto období.

Křížová cesta Velehradem

26.03.2013, 10 fotek

Křížová cesta Velehradem

Sbor a cimbálová muzika SGV v Odrách

21.03.2013, 15 fotek

Sbor a cimbálová muzika SGV v Odrách

Dne 20. 3. 2013 se náš sbor zúčastnil turné v Polsku. Za krásného slunečného počasí jsme nastoupili do autobusu a vydali se na cestu. Asi po čtyřech hodinách jsme dojeli do Krakowa. V Krakowě jsme navštívili piaristické gymnázium (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie), kde jsme zazpívali několik písniček. Po obědě jsme vyrazili na prohlídku města, které nás uchvátilo svými památkami. Následně jsme se odebrali na mši svatou, doprovázenou zpěvem sboru piaristického gymnázia. Po skončení mše svaté byl na programu náš společný koncert. Poté jsme se rozdělili do rodin členů sboru, kde jsme strávili noc. I přes jazykovou bariéru jsme byli schopni se domluvit a našli si nové polské kamarády. Ráno nás odvezli opět ke škole, rozloučili se s námi a my se pak vydali na festival do Oder. Po obědě jsme zpívali na vernisáži fotografií Jindřicha Štreita, kterou vysílala živě televize Noe. Při slavnostním galavečeru u příležitosti XX. ročníku celostátní přehlídky církevních škol vystoupil i náš folklórní soubor. Večer jsme se unavení a plni zážitků vrátili do svých domovů.

Michaela Železníková

Koncertní turné sboru - Krakow

20.03.2013, 20 fotek

Koncertní turné sboru -  Krakow

Dne 20. 3. 2013 se náš sbor zúčastnil turné v Polsku. Za krásného slunečného počasí jsme nastoupili do autobusu a vydali se na cestu. Asi po čtyřech hodinách jsme dojeli do Krakowa. V Krakowě jsme navštívili piaristické gymnázium (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie), kde jsme zazpívali několik písniček. Po obědě jsme vyrazili na prohlídku města, které nás uchvátilo svými památkami. Následně jsme se odebrali na mši svatou, doprovázenou zpěvem sboru piaristického gymnázia. Po skončení mše svaté byl na programu náš společný koncert. Poté jsme se rozdělili do rodin členů sboru, kde jsme strávili noc. I přes jazykovou bariéru jsme byli schopni se domluvit a našli si nové polské kamarády. Ráno nás odvezli opět ke škole, rozloučili se s námi a my se pak vydali na festival do Oder. Po obědě jsme zpívali na vernisáži fotografií Jindřicha Štreita, kterou vysílala živě televize Noe. Při slavnostním galavečeru u příležitosti XX. ročníku celostátní přehlídky církevních škol vystoupil i náš folklórní soubor. Večer jsme se unavení a plni zážitků vrátili do svých domovů.

Michaela Železníková

Modlitba SGV za papeže Františka

14.03.2013, 6 fotek

Modlitba SGV za papeže Františka

Při setkání ve vestibulu školy jsme se společně pomodlili za nového papeže.

Beseda s kosmetičkami

12.03.2013, 16 fotek

Beseda s kosmetičkami

Večer 12. března 2013 na Stojanovo gymnázium zavítaly kosmetičky, jejichž sídlem je Uherské Hradiště. Asi 10 dívek studujících na kosmetičky plus jejich mistrová pověděly veškeré své znalosti a zajímavosti dívkám, které se chtěly něco dozvědět o pleti, péči o ni a kvalitě přípravků. Nejprve trocha mluvení: dívky byly seznámeny s dlouhou historií péče o pleť a celkově o vzhled spolu s praktikami, jaké byly v minulosti používány. Dále se přesunuly do současnosti a probíraly typy pleti, tvary obočí, obličeje a nakonec různé přípravky, jejich správné použití a samotné líčení. Poslední částí besedy byla praktická část, kdy kosmetičky dělaly např. masáže rukou či krku vonnými oleji, barvily řasy, líčily či upravovaly obočí. Celkově se beseda dost vydařila a myslím, že byl každý spokojen. Zvědavé dívky asi o měsíc později na pozvání navštívily kosmetičky v Uherském Hradišti, kde v souvislosti s praxí jejich studia nabízely zdarma masáže, masky, úpravy obočí a jako bonus ještě kadeřnictví.

 

Duchovní obnova s biblickými tanci

09.03.2013, 11 fotek

Duchovní obnova s biblickými tanci

Chtěla bych poděkovat za krásně prožitou sobotu 9. března na duchovní obnově s biblickými tanci, kterou vedla s. Milada a o. Radim. Byla jsem překvapena už přijetím s. Miladou i ostatními. Ráno v 9 hodin začala první hodina tanců, následovala adorace v kapli Stojanova gymnázia. Pak jsme se posílili společným obědem. Následovala hodina, ve které jsme rozebírali úryvek z písma o marnotratném synovi. Po odpolední hodině biblického tance jsme se sešli v kapli na slavení mše sv. Poté jsme se, ač neradi, rozloučili a rozjeli se k domovu. Patřila jsem k těm nejstarším a tanec jsem velmi prožívala. Mé obavy, zda to zvládnu, byly zbytečné. Vřelé díky organizátorům i všem účastnicím a někdy zase na shledanou.

Přednáška o trestní odpovědnosti

08.03.2013, 13 fotek

Přednáška o trestní odpovědnosti

Dne 8. března 2013 nás (žáky 2. a 3. ročníku; prváci absolvovali tuto přednášku 13.2.) druhou a třetí vyučovací hodinu navštívil podplukovník Aleš Mergental, mluvčí policie ČR, aby nás seznámil s různými oblastmi zákona, jako např. osobní zodpovědnost, zletilost, chování v dopravě nebo problematika drog a alkoholu. Přednáška byla osobitě pojatá a spoustu z nás zaujala. Padlo mnoho dotazů a zajímavých poznámek na přednášejícího a přednáška připomínala často spíše oboustrannou diskuzi. Dověděli jsme se mnoho zajímavostí, několik poutavých osobních zážitků pana pplk. Mergentala z praxe, včetně informací o tom, jak je možné nastoupit na profesní dráhu státního policisty. Osobně si myslím, že přednáška byla záživná, zajímavá a přinesla nám mnoho nových poznatků, které se nám v životě určitě budou hodit.
Martin Fornůsek, 2.A

Duchovní obnova pro mládež vedená obláty

08.03.2013, 20 fotek

Duchovní obnova pro mládež vedená obláty

Roztáhni křídla a leť naplno!

Toto bylo jedno z hesel duchovního setkání, které jsme prožili 8. až 10. března s obláty na Velehradě. Otec Vlastík nás učil nebýt studenými čumáky, žít víru naplno s radostí a v lásce. :-) Jedli jsme, povídali jsme si, poznávali nové lidi, modlili jsme se, smáli jsme se a mlčeli jsme spolu. Vyšli jsme na věž i sestoupili dolů do hlubiny své vlastní duše při kající bohoslužbě.

Carpe diem! Žij přítomným okamžikem s Bohem a s druhými.

Zdraví Marcela a Terka :)

GENROSSO - STREETLIGHT

06.03.2013, 19 fotek

GENROSSO - STREETLIGHT

Dne 6.3. se malá skupinka žáků z SGV vypravila na muzikál GENROSSO- STREETLIGHT.
Nebyl to obyčejný muzikál, jelikož tanečníky byly většinou děti z jedné základní školy ve Zlíně.
Muzikál byl v angličtině, tak že jsme se i možná něco přiučili. Jinak si to všichni užili a pobavili se.

Duchovní obnova rodičů

22.02.2013, 8 fotek

Duchovní obnova rodičů

Ve dnech 22. - 23. února se na Stojanovu gymnáziu uskutečnila postní duchovní obnova rodičů:

Společně jsme přemýšleli a rozjímali nad slovy POKÁNÍ, KAJÍCNOST, ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ, HŘÍCH a MILOSRDENSTVÍ. Vytvořili jsme příjemné společenství, kde jsme se blíže poznali s rodiči studentů SGV. Ještě jednou děkujeme za tyto společné chvíle.

V.+ M. Š.

 

Expedice Elbrus

20.02.2013, 7 fotek

Expedice Elbrus

Velkému zájmu žáků i veřejnosti se těšila beseda s názvem Expedice Elbrus. Poutavé vyprávění o výstupu na nejvyšší vrchol Evropy (5642 m) i o samotné přípravě a průběhu celé akce si pro nás připravili Ondřej Hruboš a Lukáš Petrucha. Ti spolu s dalšími čtyřmi přáteli strávili týden v horách Centrálního Kavkazu, kde je čekalo velké dobrodružství. A neméně dobrodružná byla i jejich cesta tam a zase zpátky... Tak díky za šťastný návrat a zajímavé povídání.

Modlitba nešpor v rádiu Proglas

19.02.2013, 10 fotek

Modlitba nešpor v rádiu Proglas

Společná modlitba s celou církví na vlnách rádia Proglas. Takový byl zážitek několika žáků SGV, kteří v úterý 19. 2. přijeli do olomouckého studia Radim vést večerní modlitbu nešpor. Zároveň jsme poznali, jak rádio funguje, jak vypadá vysílací studio a jaké to je, poslat svůj autentický hlas do mnoha domácností. Součástí našeho výletu byla i návštěva kněžského semináře a setkání s absolventem SGV, Martinem, který nás seznámil s prostředím, kde se bohoslovci připravují na své poslání.

Vizualizace nové kaple

19.02.2013, 4 fotek

Vizualizace nové kaple

Zanedlouho bude naše škola slavit výročí deseti let od svého obnovení. Stane se tak v září roku 2014. Je to sice ještě několik měsíců, ale z mnohých zkušeností víme, že od vize k samotné realizaci vede dlouhá cesta. My na ní postupujeme v závislosti na získaných finančních prostředcích. Myslím, že k uvedenému výročí by nejdůstojnějším darem mohla být právě nová kaple...

Realizace nové kaple

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

16.02.2013, 7 fotek

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

V letošním roce jsme se opět rozhodli uspořádat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Dvacítka deváťáků obětovala dvě volné soboty tréninku úloh z českého jazyka a matematiky. Výuku vedly učitelky Stojanova gymnázia a byla směřována k procvičení látky přijímacích testů. Věříme, že to byl pro všechny užitečně strávený čas a že se v září znovu sejdeme.

Postní duchovní obnova žáků

15.02.2013, 14 fotek

Postní duchovní obnova žáků

Povolání k životu, pokušení, hřích, pokání, Boží milosrdenství... To jsou témata, o kterých jsme uvažovali o víkendu 15. - 17. 2. 2013. Proběhla zde totiž postní duchovní obnova, jíž se účastnili žáci, kteří se připravují na biřmování. Kromě našich biřmovanců přijela také děcka z farnosti Břest, aby na své přípravě učinili zkušenost s modlitbou ve společenství a prožili svou první duchovní obnovu. A když se k nám přidaly další čtyři holky z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, počet účastníků letošní postní obnovy vzrostl na 23. Bohu díky za tento vzácný společný čas.

Žáci SGV navštívili partnerskou školu v maďarském Miskolci

13.02.2013, 20 fotek

Žáci SGV navštívili partnerskou školu v maďarském Miskolci

Ve dnech 13. 2. -16. 2. 2013 jsme navštívili naši partnerskou školu „Fényi Gyula Jezsuita Gymnázium" v maďarském Miškolci. Počáteční obavy z cesty vlakem, ze zasněžených kolejí a zpoždění, se ukázaly jako zbytečné. V Maďarsku nás uvítalo téměř jarní počasí a příjemných usměvavých hostitelů. Ubytování v rodinách bylo skvělé, mohli jsme si procvičit angličtinu a němčinu, naučit se pár maďarských slovíček a ochutnat domácí maďarskou speciality. Program, který si pro nás připravili učitelé a studenti, byl velmi pestrý a nabitý - první den po příjezdu jsme si prohlédli školu a navštívili výuku angličtiny a dějepisu. Velmi zajímavé bylo setkání s otcem Ianem a jeho poutavý výklad o jezuitském školství. V odpoledních hodinách následovala prohlídka města Miškolec a koupaní v jeskynních lázních. Druhý den našeho pobytu jsme zavítali do krásného historického města Eger se středověkým hradem a při zpáteční cestě jsme nevynechali ani Budapešť.

Školní kolo konverzační soutěže ve FJ

12.02.2013, 8 fotek

Školní kolo konverzační soutěže ve FJ

Dne 12. 2. na Stojanově gymnáziu proběhlo školní kolo olympiády ve francouzském jazyce. Všem zúčastněným patří všechna čest, neboť souboj byl vskutku těsný. Sláva pak náleží těmto:
1. místo: Veronika Blažková (3.r.)
2. místo: Barbora Mašková (3.r.)
3. místo: Tereza Sochorová (3.r.)
První dvě místa postupují do krajského kola soutěže ve Zlíně, které se koná 21.3.
Et voilà, ça y est :)

Školní kolo konverzační soutěže v NJ

12.02.2013, 4 fotek

Školní kolo konverzační soutěže v NJ

Dne 12. 2. 2013 se konalo školní kolo konverzační soutěže v jazyce německém. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií. První kategorie byla určena pro studenty 3. a 4. ročníku. Na třetím místě se umístila Iva Pelikánová, druhé místo obsadil Tomáš Schubert a nejlépe německy hovořil Ondřej Blažek, všichni studenti 4. ročníku.

V druhé kategorii, která byla určena pro studenty 1. a 2. ročníku se na prvním místě umístil Martin Fornůsek, druhé místo patří Markétě Bajajové a třetí Adamovi Koníčkovi.

Všem studentům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

Florbalový turnaj v kněžském semináři

06.02.2013, 9 fotek

Florbalový turnaj v kněžském semináři

Přijali jsme pozvání na turnaj a 6. 2. 2013 jsme vyrazili do AKS Olomouc. Turnaje „O putovní pohár rektora AKS" se zúčastnily čtyři týmy: AG Kroměříž, Petrinum Brno, SGV a samozřejmě nechyběl domácí tým bohoslovců, za které se do brány postavil Martin Rumíšek (absolvent SGV). Většina vzájemných zápasů byla velmi vyrovnaných a otevřených do samotného konce. Nakonec se však jasně ukázalo pořadí na stupních vítězů. Tým SGV se umístil na krásném druhém místě hned za AG Kroměříž. Velký dík patří organizátorům za uspořádání turnaje a velmi příjemné zázemí, ale i všem našim borcům, kteří nás reprezentovali (Honza Hrbáček, Tony Borák, Lukáš Štepanovský, Pavel Chudík, Martin Koukal a v bráně David Komoň).

Ústřední kolo soutěže Bible a my na SGV

06.02.2013, 13 fotek

Ústřední kolo soutěže Bible a my na SGV

Na 150 soutěžících z nejrůznějších koutů Čech a Moravy se zúčastnilo ústředního kola soutěže Bible a my, které se konalo 6. února na Stojanově gymnáziu, Velehrad. Po úspěšném absolvování základních a okresních kol se finále jubilejního 20. ročníku soutěže zúčastnili zástupci 15 okresů. Soutěžící byli rozděleni do čtyř kategorií (4. - 5. třída ZŠ, 6. - 7. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií, 8. - 9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií, střední školy). Po absolvování testu postoupilo 6 nejúspěšnějších řešitelů do veřejného finále, které se konalo před zraky všech soutěžících ve Slovanském sále Stojanova gymnázia. První místa ve svých kategoriích obsadili: Vojtěch Palíšek (Církevní ZŠ a MŠ Zlín), Ondřej Kříž (ZŠ Blížkovice), Jan Petrů (Gymnázium Břeclav), Jan Kříž (Gymnázium Moravské Budějovice). Barvy Stojanova gymnázia v soutěži hájili Martin Fornůsek a Doroty Hermanová, která obsadila krásné 5. místo. Gratulujeme!!!

Zpěv při udílení svátosti biřmování v Lipově

03.02.2013, 10 fotek

Zpěv při udílení svátosti biřmování v Lipově

V neděli 3. 2. se vydal pěvecký sbor SGV v 8:00 hodin do Lipova, kde doprovázel ve zdejším farním kostele svým zpěvem slavnost udílení svátosti biřmování za účasti krojované mládeže a otce arcibiskupa Jana Graubnera. Po vydařeném zpěvu jsme dostali skvělý oběd v ZŠ a po krátké procházce centrem obce jsme využili čas ke zpívání a přípravě na "Svatoblažejské požehnání". Toto požehnání někteří naši zpěváci obdrželi poprvé ve svém životě. (Mučedník svatý Blažej je v křesťanské tradici uctíván jako patron lékařů a také pomocník proti krčním bolestem, proti kašli, krvácení, bolestem zubů.) Po skončení obřadu jsme si povídali s místními farníky a s díky odjížděli do vedlejší obce Louky, kde jsme mohli obdivovat nově postavenou kapli Panny Marie Růžencové. Po požehnání jsme opět dostali něco malého k zakousnutí a unavení z dobře prožité neděle jsme se vraceli v družném zpěvu na internát SGV.

Pololetní mše svatá

30.01.2013, 10 fotek

Pololetní mše svatá

Mši svatou na poděkování za uplynulé pololetí s námi tentokrát oslavil P. Antonín Basler, kancléř Arcibiskupství olomouckého. V mrazu baziliky jsme i tentokrát setrvali o trochu déle, abychom symbolicky poděkovali čtvrťákům a podpořili je v přípravě na maturitu. Vybraní jedinci od třídního učitele Filipa Macka dostali i sladkou odměnu a pochvalu za dosažené studijní výsledky či reprezentaci školy.

Pololetní turnaj ve florbalu

29.01.2013, 12 fotek

Pololetní turnaj ve florbalu

Školní turnaj ve florbalu chlapců a dívek, který se konal 29.1., vyhráli přesvědčivě čtvrťáci ve složení Chovanec, Schubert, Hrbáček, Král, Borák a tým žákyň 1. B: Pavlicová, Zalubilová, Šindlerová, Železníková, Kusalíková.

Další výsledky:
chlapci: 2.místo - 2.ročník, 3. místo - 1.A, 4. místo - 3.ročník, 5. místo - 1.B
dívky: 2. místo - 1.A, 3. místo - 2.B, 4. místo - 3.ročník, 5. místo - 2.A

Dny otevřených dveří

26.01.2013, 8 fotek

Dny otevřených dveří

"Děkujeme za velmi příjemnou prohlídku Vašeho gymnázia a domova mládeže. Byli jsme velmi mile překvapeni a moc se nám u Vás líbilo. Krásné prostředí, příjemní pedagogové a milá studentka, která nám podala informace ohledně studia na gymnáziu."

spokojená návštěvnice

Holocaust a antisemitismus - přednáška pro 4. ročník

25.01.2013, 4 fotek

Holocaust a antisemitismus - přednáška pro 4. ročník

Studentům 4. ročníku byla určena poutavá přednáška na téma "Holocaust a antisemitismus" , která se uskutečnila 25. ledna 2013.

Formou prezentace nám byly vysvětleny pojmy holocaust a antisemitismu. Byl nám také přiblížen osud židů za druhé světové války. Přednáška se nejvíce zaměřovala na židovské ghetto Terezín, z kterého byli českoslovenští židé odváženi do likvidačního tábora Osvětim. Systematické vyvražďování židů za druhé světové války je tématem, o kterém se stále mluví. A to je moc dobře. Na konci vyprávění byl ponechán žákům čas na otázky.

Kristýna Paichlová

Reprezentační bál SGV

18.01.2013, 19 fotek

Reprezentační bál SGV

Foto: Zdeněk Skalička + archiv SGV

Text: Zdeněk Skalička - Slovácký deník (23. 1. 2013)

Školní kolo olympiády v AJ

13.01.2013, 8 fotek

Školní kolo olympiády v AJ

16.1. se na našem gymnáziu konala soutěž v anglickém jazyce pro studenty 1.- 3.ročníku.
Po písemné části následovala ústní zkouška, při níž krátce pohovořili na zvolené téma.
Do okresního kola, které se bude konat v první polovině února na gymnáziu ve Starém Městě, postoupili:
Barbora Mašková, 3.ročník
Martin Fornůsek, 2.ročník
Jako třetí se umístil Patrik Pospíšil (náhradník)
Vítězům i všem zúčastněným gratulujeme.

 

Lyžařský výcvikový kurz Těrchová

06.01.2013, 20 fotek

Lyžařský výcvikový kurz Těrchová

Snad už od poloviny září jsem se těšila na náš společný lyžák. Ale taky jsem měla trochu strach, protože jsem lyžovala naposledy v sedmé třídě. Čas ubíhal a už stojím 6. 1. 2013 s lyžemi a s kufrem jak na severní pól na nádraží Ve Starém Městě, kde nás čekal autobus. Ještě se rozloučit s rodiči a hurá za dobrodružstvím. Hned po příjezdu na Slovensko jsme se vybalili a pak jsme se šli podívat po Těrchové. Další dva dny jsme lyžovali. Třetí den byl tzv. odpočinkový, ale byli jsme všichni ještě více unaveni, než kdybychom lyžovali, protože jsme hráli různé hry např. sněžný baseball nebo koulovačku 1.A proti 1.B. Pak jsme prošli křížovou cestu a na jejím vrcholu jsme spatřili krásný výhled na okolí. Den jsme ukončili hrátkami v bazénu. Další dva dny už byly volnější.
Kdo chtěl, jezdil na snowboardu a ostatní včetně mě si užívali pokojné lyžování. Poslední den nás čekal pouze úklid, balení věcí a hned po snídani byl odjezd domů. Myslím si, že tento lyžák byl velice povedený. Nejenže jsme se zdokonalili v lyžování a ve snowboardu, ale také se upevnil kolektiv a užili jsme si spolu spoustu legrace.

Vendula Zalubilová

Žehnání pokojů na DM

06.01.2013, 7 fotek

Žehnání pokojů na DM

Na ukončení Vánoc, svátek Tří králů, měli všichni na Domově mládeže možnost nechat si otcem Radimem požehnat pokoj.
Nad dveře pak ochotné pomocnice psaly posvěcenou křídou žehnací formuli C+M+B+2013 (Ať Kristus požehná tomuto příbytku po celý rok).

Vánoční akademie

21.12.2012, 20 fotek

Vánoční akademie

Vánoční besídka na Domově mládeže

20.12.2012, 20 fotek

Vánoční besídka na Domově mládeže

Stalo se již příjemnou a očekávanou tradicí, že se na Domově mládeže den před odjezdem na prázdniny společně rozloučíme u vánočního stromečku. I letos začal večer slavnostní večeří, před kterou si všichni při vzájemném odlamování oplatku popřáli. Po dobrém jídle začala besídka, kde na každého čekal malý dárek a příjemná atmosféra. Tentokrát si vzaly večer na starost Iva Orlová a Anička Zemanová. Každý si jistě moc užil vtipné hry a zpěvem koled jsme se na závěr vánočně naladili. Komu se i pak ještě nechtělo spát, mohl se v čajovně podívat na noční pohádku.

Hokejová extraliga - PSG Zlín x Kometa Brno

19.12.2012, 5 fotek

Hokejová extraliga - PSG Zlín x Kometa Brno

Dne 19.12.2012 jsme uspořádali výlet do naší krajské metropole - do Zlína. Tentokrát to ale nebylo za předvánočním nákupem. V hale Luďka Čajky jsme byli svědky souboje předních rivalů hokejové extraligy - PSG Zlina a Komety Brno. Každá třetina přinesla něco nového, ta poslední největší drama a zvrat. I přesto, že tým, kterému fandila většina naší výpravy, prohrál, jsme si odvezli nevšední sportovní zážitek a někteří i vykřičené hlasivky.

Adventní koncert Bojkovice

13.12.2012, 13 fotek

Adventní koncert Bojkovice

Dne 13. 12. 2012 se členové smíšeného pěveckého sboru Stojanova gymnázia vydali na adventní koncert do Bojkovic. Sice v malém počtu, ale s obrovským nadšením vyjeli hned po skončení pravidelné sborové zkoušky směr Uherský Brod. Po ani ne 40 minut dlouhé cestě dorazili do Bojkovic. Město bylo krásně zasněžené a na všechny působila nádherná adventní atmosféra, takže byli všichni natěšení na zpěv při koncertu. Dorazili přede mší svatou, takže se mohli zúčastnit modlitby růžence. V 17 hodin začala mše svatá, kterou doprovázel sbor Velehradským ordináriem, ale také písněmi z kancionálu. Po skončení mše svaté se všichni sboristi shromáždili v zadní části kostela a čekali, až všechna světla v kostele pozhasínají, aby mohli rozsvítit své svíce a vydat se na cestu kostelem, za zpěvu přestaré písně Rorate Coeli. Koncert před svatostánkem začal písní Alta trinita, pokračoval písněmi od světových i našich autorů duchovní hudby a skončil písní Pojď ke mně blíž. Po koncertě bylo pro sboristy připravené pohoštění v podobě teplého čaje a chlebíčků. Po zahřátí se sbor vydal na cestu domů a celou dobu zpíval radostné lidové písně, ale i písničky z pohádek.

Petr Nedoma, 2.B

Studentské prezidentské volby

12.12.2012, 7 fotek

Studentské prezidentské volby

Volby proběhly na naší škole 11. a 12. prosince za účasti většiny našich studentů z  1.-4. ročníku. Studenti si tak měli možnost vyzkoušet volby nanečisto, blíže se seznámit s volebním systémem v České republice. Volební komise byla tvořena zástupci Studentského parlamentu - tímto jim velmi děkuji za organizaci voleb.

Mgr. Ilona Krátká

Předvánoční Vídeň

12.12.2012, 18 fotek

Předvánoční Vídeň

Vánoční trhy ve Vídni jsou známé snad po celé Evropě. Taky proto jsem výletu do předvánoční Vídně neodolala. Vyráželo se autobusem z Velehradu. S sebou jsme měli k dispozici také dva průvodce, kteří Vídeň velmi dobře znali, a tak nám popisovali všechny památky i různé zajímavosti. Po příjezdu byla okružní jízda v centru Vídně, kdy jsme viděli všechny památky z pohodlí autobusu. Poté byla na řadě návštěva OSN, která byla velmi zajímavá, nejen díky tomu, že se u vstupu muselo projít bezpečnostními kontrolami jak na letišti. Dostali jsme dva průvodce - jednoho mluvícího anglicky a druhého německy, abychom si mohli pořádně procvičit naši slovní zásobu. A kdo nerozuměl, ochotný a zdatný český průvodce mu se vším pomohl. Na Stephen platz jsme se přesunuli po návštěvě OSN. Bylo to obrovské náměstí se spoustou obchodů, kde byl hodinový rozchod. Na náměstí se nacházela také Katedrála svatého Štěpána, kterou jsme nemohli nenavštívit. Závěrem výletu byly ony Vídeňské trhy, kde to vonělo punčem a Vánoční atmosférou. Stánky byly plné různých dobrot- od křupavých preclíků až po ořechy s karamelem. Myslím, že výlet si všichni užili a příští rok plánují jet zase!

Veronika Kusalíková, 1. B

Mikuláš

06.12.2012, 13 fotek

Mikuláš

6. 12. je den, kdy se i učitelé musí smířit s tím, že se v hodině, kterou Mikuláš, anděl a čert navštíví, už moc neudělá. Ono rozházet si to s touto partou by nestálo za to. Na každého se totiž vždycky něco najde....
Tento rok prošla školou skupinka prváků a druháků a svým vstupem potěšili spolužáky, učitele i ostatní zaměstnance školy.

Cestopisná beseda o Libanonu

05.12.2012, 6 fotek

Cestopisná beseda o Libanonu

Velkému zájmu žáků i veřejnosti se těšila přednáška o. Radima o Libanonu. Tuto zemi navštívil v létě roku 2012. Putoval pěšky napříč celou zemí spolu se skupinou přátel. Postupovali od pobřeží až do vysokých hor. Poznali hodně zajímavých míst a měst, např. Biblos a Tripolis. Město Tripolis je převážně muslimské s množstvím mešit a památek, rostou zde libanonské cedry, stromy staré tisíce let. Poutníky celou cestu provázel sv. Šarbel Machlúf, nejvýznamnější světec na Středním východě, kvůli němuž si zvolili pro putování právě Libanon. Sv. Šarbel byl kněz, asketa a mystik, který žil dlouhá léta jako poustevník. O. Radim se svými přáteli se k němu utíkali v modlitbách také ve chvílích, kdy byli velmi unaveni a potřebovali najít nocleh. A světec je vždy vyslyšel. Na sv. Šarbelovi je zvláštní také to, že se dochovala pouze jeho jediná fotografie a to při fotografování skupiny kněží u jeho hrobu. Po vyvolání fotografie zjistili, že na ní je ještě jedna neznámá postava - postava Šarbela. Na závěr poutavého povídání o. Radim přiznal, že by rád navštívil (opět při pěší pouti) další vzdálené země, aby poznal jejich kulturu, tradice a mentalitu tamních lidí. Už nyní se těšíme na další přednášku. O jaké zemi bude?

Advent na SGV

03.12.2012, 20 fotek

Advent na SGV

V pondělí 3. prosince dopoledne o velké přestávce vstoupila naše škola do období Adventu. Všichni žáci i učitelé se společně sešli na schodech, které se již staly symbolem rodinného života školy, aby se zúčastnili krátkého adventního setkání. Po úvodním zpěvu pěveckého sboru se slova ujal otec Radim, který požehnal adventní věnec zavěšený ve vestibulu školy. Poté zástupce žáků 1. ročníku zapálil první svíci, jejíž plamen připomíná živé a nadějné očekávání příchodu Spasitele. Na začátku každého adventního týdne zapalujeme vždy další svíci.
K hlubšímu prožívání Adventu patří také ranní roráty - mše svatá původně zaměřená k Panně Marii. Těchto rorátů, které jsme zahajovali v 6.15 ráno, se měli možnost zúčastnit jak žáci ubytovaní na Domově mládeže, tak i místní, kteří to do školy nemají daleko. Přišli i někteří zaměstnanci školy.
Každý den v týdnu se žáci na Domově mládeže scházejí na závěr dne k modlitbě u adventního věnce. Ten putuje po pokojích a děcka se sejdou u svých spolužáků, kteří zároveň připraví modlitbu či krátké adventní zamyšlení.

Adventní setkání v Olomouci

03.12.2012, 13 fotek

Adventní setkání v Olomouci

V pondělí 3. prosince 2012 se od 18.00 hodin konalo ve Velkém sále Arcibiskupství olomouckého Adventní setkání. Toho se již pravidelně účastní významní představitelé společenského, politického, podnikatelského, akademického a neziskového sektoru České republiky.

Celý článek zde
Foto: Filip Kotek a archiv SGV

Dny otevřených dveří

30.11.2012, 5 fotek

Dny otevřených dveří

Ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2012 naše škola otevřela dveře všem budoucím zájemcům o studium. Uchazeči z řad žáků devátých tříd měli po oba dva dny možnost nahlédnout do učeben i dalších prostor SGV a na jejich dotazy byli připraveni reagovat přítomní učitelé i žáci. Kdo se nestihl dostavit, bude mít možnost ještě 25. a 26. 1., kdy dny otevřených dveří opakujeme.

Instrumentální koncert

27.11.2012, 12 fotek

Instrumentální koncert

Dne 27.11.2012 pořádalo středisko volného času při Stojanově gymnáziu Velehrad v nádherných prostorách zimního sálu akci nazvanou Instrumentální koncert. I když se jednalo o přehlídku vážné hudby, začátek byl pojat skupinou pedagogů mírně recesisticky a to příležitostným sdružením ve složení kytara, harmonika, dudy a triangl. Hrou na různé hudební nástroje se pak představili studenti gymnázia a jako host celou akci zakončil se svým kytarovým přednesem mladý nadaný hudebník Jan Bajaja. Během koncertu jsme se mohli zaposlouchat do tónů klavíru, příčné flétny, kytary, cimbálu, basy, houslí. Večerem velmi fundovaně provázel spirituál školy P. Radim Kuchař. Kromě studentů přišla koncert shlédnout řada posluchačů z laické i odborné veřejnosti.

Přednáška Ing. Tomáše Přibyla o kosmických technologiích

27.11.2012, 5 fotek

Přednáška Ing. Tomáše Přibyla o kosmických technologiích

První ročníky se v úterý 27.11. místo první hodiny zúčastnily přednášky na téma kosmonauti a jejich život ve vesmíru. Během jedné hodiny jsme si díky poutavému výkladu pana Přibyla vytvořili dokonalou představu o tom, jaký může být život ve vesmíru na palubě vesmírného raketoplánu. Viděli jsme mnoho fotek astronautů z průběhu dne ve vesmíru a zjistili, jakým výcvikem musí tito odvážní lidé projít. Přednášející nám ukázal mnohé předměty, které nám dnes připadají naprosto běžné a považujeme je za samozřejmost, jako například bezdrátový vysavač, jež byly původně vynalezeny pro usnadnění práce ve vesmíru. Přednáška byla velmi zajímavá, plná ponaučení a nových informací. Každý si z ní odnesl alespoň nějakou novou informaci a spoustu dojmů.

studentka 1.ročníku

Bible a my

21.11.2012, 8 fotek

Bible a my

V průběhu měsíce září proběhlo na naší škole základní kolo biblické soutěže Bible a my. Celkem se ho zúčastnilo více než 100 studentů SGV. Z těchto účastníků pak postoupilo 5 šikovných do okresního kola, které se konalo ve středu 21. listopadu v Uherském Brodě. Naši studenti se tam ve své kategorii utkali se žáky jiných středních škol. Po prvním kole do užšího výběru postoupilo šest úspěšných řešitelů. Cestu k vítězství našli v této šestici dva naši studenti Doroty Hermanová a Martin Fornůsek, kteří v okresním kole obsadili dvě první místa. Tím si také vysloužili postup do ústředního kola soutěže, která letos slaví své dvacáté výročí. Ústřední kolo soutěže Bible a my se koná v jubilejním roce 2013 dne 6. února na našem gymnáziu na Velehradě. Našim postupujícím držíme palce!

Celostátní konference ředitelů církevních škol se konala na SGV

21.11.2012, 9 fotek

Celostátní konference ředitelů církevních škol se konala na SGV

Ve dnech 21. - 23. 11. 2012 se v prostorách našeho gymnázia konala celostátní konference ředitelů církevních škol. Po úvodním slovu Mons. Františka Václava Lobkowicze OPraem si na 120 účastníků vyslechlo přednášku Doc. PhDr. Luďka Galušky, CSc. na téma Počátky christiazace ve středoevropském prostoru a role Cyrila a Metoděje v tomto procesu. Se svým příspěvkem vystoupili také ústřední školní inspektorka Mgr. Olga Hofmanová a Dr. Jörg Basten z německé katolické nadace nadace Renovabis podporující církevní školství. Konference se zúčastnil také ministr školství prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. a náměstek ministra PhDr. Jindřich Fryč.

Chvála tancem

14.11.2012, 9 fotek

Chvála tancem

Středoškolská futsalová liga

12.11.2012, 4 fotek

Středoškolská futsalová liga

Okresní kolo Středoškolské futsalové ligy se konalo 12. 11. 2012 v Otrokovicích. Družstvo našich sportovců sice nezvítězilo, ale čestně hájilo barvy SGV, za což jim patří velký dík a pochvala.

II. festival duchovní hudby na Velehradě

09.11.2012, 20 fotek

II. festival duchovní hudby na Velehradě

V sobotu 10. listopadu 2012 proběhl II. Festival duchovní hudby na Velehradě. Hlavní program probíhal ve Slovanském sále Stojanova gymnázia. Celkem se během odpoledne a večera představilo 5 gymnazijních sborů ze tří států. Jednotlivá vystoupení byla na vysoké úrovni a bylo vidět, že zpívání mladé lidi baví. Na závěr nám zazpívali společně dvě písničky, a tak se na pódiu sešlo všech 180 účastníků. V neděli 11. 11. účastníci festivalu doprovodili svým zpěvem slavnostní mši svatou v olomoucké katedrále sv. Václava, při které arcibiskup Jan Graubner poděkoval za dvacet let svého působení v čele olomoucké arcidiecéze. Pevně věříme, že se všichni sejdeme na III. Ročníku Duchovní hudby, který se bude konat v listopadu 2013.

J. Nedomová

 

II. festival duchovní hudby na Velehradě - návštěva z partnerské školy v Londýně

07.11.2012, 19 fotek

II. festival duchovní hudby na Velehradě - návštěva z partnerské školy v Londýně

Druhý ročník Festivalu duchovní hudby na Velehradě, který se uskutečnil na podzim, dostal přívlastek „mezinárodní", jelikož jsme na Velehradě přivítali sbory z našich partnerských škol z Velké Británie a Maďarska. Zejména pro britské přátele byl tento festival výjimečný, protože to současně byla jejich premiéra na Velehradě. Snažili jsme se připravit pro anglické studenty a jejich doprovod zajímavý program, který by jim přiblížil naši kulturu, tradice a zvyky. Folklórní soubor gymnázia prezentoval lidové písně, tradiční tance a dokonce angličtí studenti dostali možnost si zatančit se členy folklórního souboru, zahrát si na cimbál a zazpívat moravské písně. Následně proběhla výuka češtiny, základních frází, které mohli angličtí studenti využít při pobytu v České republice. Celou akci provázela výborná nálada. Jak víme, „nejen kulturou je člověk živ", a proto jsme připravili sportovní utkání Česká republika versus Velká Británie, abychom si s našimi britskými přáteli porovnali síly i na poli sportovním. Přítomnost rodilých mluvčích na SGV jsme využili i pro zdokonalení našich znalostí anglického jazyka. Pozvali jsme je společně s jejich pedagogickým doprovodem do hodin angličtiny. Naši žáci si připravili prezentace o české kultuře - hudbě, sportu, jídle i s ochutnávkou, a tak napomohli k propagaci naší země mezi anglickými studenty a jejich vyučujícími. K přiblížení historie našeho národa rovněž přispěla návštěva nedalekého Archeoskanzenu v Modré. Pro úspěch Festivalu duchovní hudby bylo nezbytné rovněž secvičit společné závěrečné vystoupení. Díky velkému úsilí našeho sbormistra Mgr. Filipa Macka se vše povedlo na výbornou. Skvělá akce si zasluhuje skvělý závěr. A ten se uskutečnil v podobě společné návštěvy Olomouce. Hluboký dojem u všech zanechala mše v katedrále svatého Václava, kterou celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, a zejména pak společné vystoupení našeho sboru a sborů zahraničních partnerských škol. Závěrečná prohlídka Olomouce, organizována přímo studenty Stojanova gymnázia, byla poděkováním zahraničním přátelům za jejich návštěvu, příjemnou atmosféru a navázání nových přátelství. Všichni se těšíme a věříme, že s Božím požehnáním se zase setkáme na Velehradě při dalším ročníku Festivalu duchovní hudby 2013.

Jana Vlčková

Poznávací zájezd SGV do Londýna

01.11.2012, 19 fotek

Poznávací zájezd SGV do Londýna

Ve dnech 1. - 5. 11. 2012 jsme podnikli náš poznávací zájezd po památkách do Londýna. Cesta letadlem tam i zpět byla poklidná bez sebemenších turbulencí. Na ubytovně nás přivítala sympatická rodinka Slováků - Zdeňka a Miloš. V následujících dnech jsme navštívili dominantní místa hlavního města Velké Británie. Pro mnohé z nás byl asi nejatraktivnějším dnem sobota, jelikož se uskutečnilo dlouho očekávané nakupování na Oxford Street, z níž jsme si přivezli tašky plné nových módních londýnských kousků oblečení. K nejkrásnějším a nezapomenutelným zážitkům patřila prohlídka nočního Londýna a života v něm, jež se v pátek večer nacházel v plném proudu. Na náměstích jsme shlédli řady pouličních představení, od streetdance, breakdance po inline show a muzikantské pochody. Sem tam jsme se i zapojili. Velký dojem na nás udělali samotní Londýňané na nás, kteří nás svým přátelským a ohleduplným chováním vůči cizincům - turistům mile překvapili.

Markéta Bajajová, 2. B

Kurz efektivního učení

30.10.2012, 6 fotek

Kurz efektivního učení

V úterý 30. října odpoledne jsme se sešli ve školním klubu, kde jsme se pod vedením paní lektorky učili učit. Procvičovali jsme svou paměť i schopnost utřídit si informace získané četbou textu. Díky tomu jsme zjistili, jakým způsobem se učíme, jak bychom měli odpočívat, ale hlavně jak bychom se měli učit, abychom si toho zapamatovali co nejvíce.

Anna Zemanová, 1.A

Projekt osobnostního rozvoje - 2. B

17.10.2012, 20 fotek

Projekt osobnostního rozvoje - 2. B

Ve dnech 17.10. - 19.10.2012 se žáci druhého ročníku zúčastnili další části Projektu osobnostního rozvoje realizovaného ve spolupráci s Domem I. Stuchlého ve Fryštáku. Na žáky zde čekala celá řada aktivit, jejichž cílem nebylo jen se zabavit, ale také poznat sám sebe i své spolužáky. Téma, které bylo pro tento ročník stanoveno totiž bylo „Ty", a tak bylo možné vidět malé skupinky žáků jednotlivých tříd při např. týmových hrách, tzv. aktivitách či skalním golfu nebo při pokusu o rekonstrukci dobytí hradu Lukova. Vše se odehrávalo za příjemného svitu slunce, které jen ještě víc rozjasnilo tváře spokojených žáků.

Projekt osobnostního rozvoje - 2. A

17.10.2012, 20 fotek

Projekt osobnostního rozvoje - 2. A

Ve dnech 17.10. - 19.10.2012 se žáci druhého ročníku zúčastnili další části Projektu osobnostního rozvoje realizovaného ve spolupráci s Domem I. Stuchlého ve Fryštáku. Na žáky zde čekala celá řada aktivit, jejichž cílem nebylo jen se zabavit, ale také poznat sám sebe i své spolužáky. Téma, které bylo pro tento ročník stanoveno totiž bylo „Ty", a tak bylo možné vidět malé skupinky žáků jednotlivých tříd při např. týmových hrách, tzv. aktivitách či skalním golfu nebo při pokusu o rekonstrukci dobytí hradu Lukova. Vše se odehrávalo za příjemného svitu slunce, které jen ještě víc rozjasnilo tváře spokojených žáků.

Projekt osobnostního rozvoje - 3. ročník

15.10.2012, 20 fotek

Projekt osobnostního rozvoje - 3. ročník

Tak se zase jedeme „tmelit", už počtvrté, schválně čím nás překvapí, nás mazáky - třeťáky! Cha!
Přivítání po indiánsku, dva chlápci v kostýmech jak z Vinetou, tak to bude prda! Dýmka míru, krátké „slovo na úvod" a první akce. Celkem rychlovka! Hodit věci do pokojů, jakože se zabydlet, další akce, rychlý oběd, akce, akce, večeře, akce, akce, akce, akce, ... Celé tři dny. Tý jo, to si dáme do těla! Žádná nuda, přesně pro nás.
Ale ne každé tělo to dá, když mu dáme. Vyvrtlý kotník, téměř vyražené oko, odřeniny, modřiny, svalové křeče, nedostatek dechu, síly ubývají... Ano, dali jsme si do těla. Do těla, tělu i tělem (i duší), naše „tmelení" bylo velmi akční. A byla to bomba!
Do dalšího Fryštáku takto příjemně zdevastovaní snad v těch lavicích přežijeme! Stejně potřebujeme klid na regeneraci...

Koncertní turné sboru - Londýn 2012

05.10.2012, 20 fotek

Koncertní turné sboru - Londýn 2012

Věděla jsem, že je to velmi pozoruhodné a moderní město plné památek, u kterých se musíte vyfotit a zamyslet se nad jejich historií. Většina muzeí a galerií má vstup zdarma. Vzdělávat se je přece důležité. Nesmíte zde vynechat projížďku nejstarší podzemní dráhou na světě - metrem. První vlak tudy projel už v roce 1863. Nemějte však obavy, vlaky jsou v dnešní době moderní. Patří mezi nejrychlejší způsob přepravy po městě. Cesta metrem může být i zábavná. Cvakání lístků, jezdící schody a rychlé výstupy a nástupy. Nedoporučuji vám, vycházet do ulic bez deštníku. Narozdíl od nás, jsou Angličané na déšť, mlhy a vlhké ovzduší zvyklí. Počasí se tam rychle mění. Od smogu a ruchu velkoměsta si můžete odpočinout v jejich největším parku zvaném Hyde Park. Ocitnete se úplně v jiném prostředí. Ani byste neřekli, že se nacházíte ve městě. Pobíhá tam spousta pejsků. Na každém stromě uvidíte veverku. Obyvatelé zde čerpají novou potřebnou energii.

Kristýna Paichlová, 4. ročník

Okresní kolo přespolního běhu

03.10.2012, 5 fotek

Okresní kolo přespolního běhu

Dne 3. 10. 2012 se v Uherském Ostrohu uskutečnilo okresní kolo soutěže v přespolním běhu. Mezi soutěžícími se neztratila reprezentantka SGV Michaela Železníková, která obsadila krásné 4. místo. Gratulujeme!

Veletrh vzdělávání v Hodoníně

03.10.2012, 10 fotek

Veletrh vzdělávání v Hodoníně

Na letošním Veletrhu vzdělávání v Hodoníně jste mohli narazit také na barevný stánek Stojanova gymnázia, Velehrad. A zástupci pedagogů a žáků našeho gymnázia byli připraveni všem deváťákům, jejich rodičům i ostatním návštěvníkům podat vyčerpávající informace o možnostech studia. Věříme, že jsme se ve velké konkurenci ostatních škol neztratili a příští rok přivítáme ve svých řadách spoustu prváků.

Pouť na Provodov

01.10.2012, 19 fotek

Pouť na Provodov

Dne 1. 10. 2012 se uskutečnila pouť na Provodov. Cestou jsme se zastavili na luhačovické oplatky a léčivé prameny. Z Luhačovic jsme se vydali jako řádní poutníci pěšky na Provodov. Naši pouť jsme zakončili mší svatou.

Plasy

27.09.2012, 8 fotek

Plasy

Corny cup

18.09.2012, 7 fotek

Corny cup

Pouť zaměstnanců SGV s rodinami na Antonínek

17.09.2012, 17 fotek

Pouť zaměstnanců SGV s rodinami na Antonínek

Zaměstnanci Stojanova gymnázia, Velehrad spolu se svými rodinami se rozhodli oslavit Den církevního školství, který připadá na 16. 9., společnou poutí ke sv. Antonínu. Po úvodní modlitbě a požehnání na cestu u hrobu P. Šuránka v Ostrožské Lhotě jsme v družném hovoru ve větších či menších skupinkách stoupali příjemnými stezkami k "blatnické hoře". Sem, pěšky, na kole či jinak dorazili ještě další členové našeho zaměstnaneckého kolektivu. Společně jsme pak slavili mši svatou a celé odpoledne završili pohoštěním z vlastních hojných zásob. Věříme, že jsme tímto položili základ nové tradici SGV.

Rok C+M: projektový den

14.09.2012, 20 fotek

Rok C+M: projektový den

Příprava na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje se pochopitelně musela dotknout i žáků Stojanova gymnázia, Velehrad. Již na sklonku předchozího školního roku se tehdejší prváci pokusili vytvořit prezentaci, ve které by seznámili žáky základních škol s těmito světci a jejich významem pro nejen české dějiny. Na obě osobnosti měli nahlédnout z pohledu historického nebo z hlediska vývoje českého jazyka. Dne 14. 9. 2013 pak před svými spolužáky prezentovali výsledky své práce. V rámci tohoto dne si prostřednictvím žáků, nyní již druhého ročníku, mohli ostatní žáci SGV nejen zopakovat své poznatky o těchto významných světcích, a to jak formou shrnujících prezentací, tak formou soutěží, ale i pokusit se napsat své jméno v hlaholici. V následujících měsících pak podle zájmu základních škol vyrážely do terénu tříčlenné skupinky žáků, které samostatnými výstupy zahrnujícími jak stručnou prezentaci, tak zábavné aktivity např. soutěžní hru věnovanou soluňským bratrům, seznamovaly žáky osmých a devátých tříd s postavami obou světců. Takovýchto výstupů bylo uskutečněno více než deset a nutno dodat, že žáci druhých ročníků se tohoto úkolu zhostili velmi ochotně a zodpovědně, za což jim patří velký dík.

Výlet na koloběžkách: Bunč - Velehrad

12.09.2012, 7 fotek

Výlet na koloběžkách: Bunč - Velehrad

Jak si zpestřit zářijové odpoledne?
Není nad to nechat se vyvézt s koloběžkami na Bunč autem a pak si pěkně z kopce svištět s větrem o závod až na Velehrad.

Ministrantská pouť Velehrad 2012

08.09.2012, 15 fotek

Ministrantská pouť Velehrad 2012

Seznamovací pobyt prvních ročníků

05.09.2012, 20 fotek

Seznamovací pobyt prvních ročníků

Ve středu 5. 9. jsme celý první ročník vyrazili na výlet do Rajnochovic. Jeli jsme vlakem a často jsme přestupovali, takže přenášení našich batohů z jednoho vlaku do druhého bylo únavné. Nakonec jsme se ale po svých dostali k našemu cíli, k Přístavu v Rajnochovicích. Když jsme se usídlili, všichni jsme šli na oběd a hladově všechno zhltali. Někteří z nás pomáhali s úklidem v kuchyni. Všichni jsme se pak chvíli váleli na svých postelích a odpočívali. Po odpoledním klidu začalo naše první velké seznamování. Učitelé s vychovateli pro nás vymysleli spoustu her a my si díky tomu čím dál víc rozuměli. Místo obyčejného pozdravu jsme si zapáleně sdělovali naše zážitky a těšili se na další hry. Při nich jsme si procvičili jak naši fantazii, tak i pamatováka, ochotu i to, jak dokážeme spolupracovat. Byl pro nás uspořádán turnaj, kde se hrál fotbal, florbal, golf (pro který byl ale velmi špatný terén) a volejbal. Zapojili se holky i kluci. Zjistili jsme, že béčko je na sport talentovanější třída, vyhráli tři ze čtyř soutěží. Áčko ale obhájilo své nadání na volejbal. K našemu překvapení nás přijeli navštívit někteří učitelé a zahráli si proti některým žákům volejbal. Všichni zápas bedlivě pozorovali a fandili svým favoritům. Večer se pořádal táborák, kde mezi námi kolovala miska s papírky, kde jsme mohli napsat jakýkoli dotaz. Učitelé, ale nejvíc pan ředitel, nám potom odpovídali. Společně jsme si všichni zazpívali nejrůznější písničky a poté jsme dostali dárek. Byla to trička s logem naší školy. Všem nám to udělalo radost a myslím si, že je budeme hrdě nosit. Skoro všichni si potom šli koupit míchaný drink. Všechny vypadaly hezky barevně a taky moc dobře chutnaly. Pak nás ale učitelé zahnali spát a my zalehli do postele s vědomím, že zítra už odjíždíme. Když jsme se ráno probudili, užívali jsme si poslední chvíle našeho výletu. Dopoledne jsme ještě hráli hry a pak jsme se shromáždili před budovou, kde jsme naší paní kuchařce zazpívali písničku za to, jak nám dobře vařila. Pak už jsme se s Přístavem rozloučili a pomalu vyrazili na cestu domů. Po cestě ve vlaku jsme si vykládali, jak se nám výlet moc líbil a jak jsme si ho užili. Když vlak zastavil na nádraží ve Starém Městě, loučili jsme se jako dobří kamarádi a těšili se, až se v pondělí uvidíme ve škole.

Dominika Špalková, 1.A

 

Zahájení nového školního roku

03.09.2012, 20 fotek

Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku a požehnání nové knihovny SGV


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 18.204.42.98 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz