Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

základní údaje o škole | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Základní údaje o škole

Stojanovo gymnázium, Velehrad

Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, 771 01 Olomouc
Adresa:
Nádvoří 1, 687 06 Velehrad
E-mail:
info@sgv.cz
Telefon:
572 571 091
ID datové schránky
: mp5dbty
Právní forma:
školská právnická osoba
IČO:
70940444
DIČ:
CZ70940444
Identifikátor právnické osoby (RED_IZO):
650067231
Identifikátor školy (IZO):
150067241
Bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště číslo účtu 195519426/0300

 

Studijní čtyřletý obor:

Kód oboru: 79-41-K/41 Gymnázium

Pracovník pověřený vyřizováním stížností: Mgr. Michal Hegr

Pracovník pověřený poskytováním informací: Mgr., MgA. Filip Macek

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).

 


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 572 571 099, 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 572 571 136, 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.227.208.0 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz