Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Informační odpoledne pro rodiče žáků 22.11.

Informační odpoledne pro rodiče žáků 22.11.

22.11.2017

16:00 - 16:30 ve Slovanském sále jednání SP SGV,
16:30 - 16:50 setkání rodičů s třídními učiteli v kmenových učebnách jednotlivých tříd...

Organizace informačního odpoledne 22. 11. 2017:

16:00 - 16:30 ve Slovanském sále jednání SP SGV (volba členů výkonného výboru, schválení zprávy o činnosti a hospodaření)

16:30 - 16:50 setkání rodičů s třídními učiteli v kmenových učebnách jednotlivých tříd

16.50 - 18:30 individuální konzultace s vyučujícími (u vstupu bude rozpis)

18.00 mše svatá ve školní kapli sv. Kříže

Využijte, prosím, informačního odpoledne k setkání s vedením školy, vyučujícími a vychovateli.

Konzultační hodiny celého pedagogického sboru - každou středu 14:00-15:30.

Třídní učitelé jednotlivých ročníků:

1.A – Mgr. Jan Kletvík - učebna 8

1.B – Mgr. Michaela Psíková - učebna 5

2.A – Mgr. Eva Pěchová - učebna 4

2.B – Mgr. Pavla Kaňovská - učebna 1

3.A – Mgr. Viktor Černý - učebna 6

3.B – Mgr. Gabriela Vojáčková - učebna 7

4.A – Mgr. Taťána Součková - učebna 2

4.B – Mgr. Petr Haloda - učebna 3

Pedagogický sbor SGV

Mgr. Viktor Černý - učebna 6 - 263 (Čj, D, Aj, SAj)

Mgr. Eva Ertlová - učebna Jaz2 - 175 (Nj, SNj, Z, SZ) + výchovná poradkyně

Mgr. Petr Haloda - učebna 3 - 258 (M, Fy, SFy, SPC)

Mgr. Martina Halová - učebna Jaz4 165 (TV, STV, Bi)

Mgr. Michal Hegr - ředitel školy - ředitelna 247 (TV)

Mgr. Barbora Hegrová - asistentka ředitele - sekretariát 251 (L)

Mgr. Ondřej Hruboš - laboratoř Biologie 180 (Bi, SBi, Ch, SPC)

Ing. Petr Chvatík - učebna PC - přízemí vedle zimního sálu 156 (IVT)

Mgr. Pavla Kaňovská - učebna 1 - 254 (IVT, Z, M)

Mgr. Jan Kletvík - učebna 8 - 162 (Aj, SAj)

P. Mgr. Radim Kuchař - sakristie 148 (u školní kaple) - (NV)

Mgr., MgA. Filip Macek - zástupce ředitele - zástupcovna 249 (EVH, SHV)

Ing. Miroslava Mahrová Ph.D. - kabinet 270 (Ch, SCh, Fy, SPC)

Mgr. Irena Nováková – kabinet 272 (AJ, SAj)

Mgr. Eva Pěchová - učebna 4 - 259 (M, SM, D)

Ing. Lukáš Petrucha - kabinet 273 - (SVČ)

Mgr. Eva Petruchová - kabinet 269 (Čj, Fj, SFj)

Mgr. Michaela Psíková - učebna 5 - 261 (L, D, SD, Čj)

Mgr. Alena Rosíková Ph.D. - kabinet 271 (Rj, Aj, SAj)

Mgr. Taťána Součková - učebna 2 - 256 (Čj, ZSV, SZV)

Mgr. Jana Stránská - učebna Jaz3 - 178 (NJ, SNj, D)

Bc. Petr Štulír - kabinet 268 (EVVV)

Mgr. Jana Vlčková Ph.D. - učebna jaz1 - 173 (Aj, SAj)

Mgr. Gabriela Vojáčková - učebna 7 - 264 (TV, Čj, Fj)

Vychovatelé DM SGV

Mgr. Tomáš Chytka – 1. patro 225

Bc. Lucie Škařupová – 1. patro 224

Martina Vlková – 1. patro 224

Mgr. Monika Lagová – 1. patro 224

Bc. Jaroslav Zámečník – přízemí 131

Ing. Michaela Vagundová – přízemí 131

 

 


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 34.232.51.240 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz