Suplování Rozvrh Bakaláři Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -


Vedení školy přeje všem zaměstnancům a žákům školy klidné a pohodové prázdniny.

Informační odpoledne pro rodiče

Informační odpoledne pro rodiče

18.04.2018

Zveme všechny rodiče žáků SGV na informační odpoledne ve středu 18. 4. od 16:00.

Organizace informačního odpoledne 18. 4. 2018

16:00 - 16:30 setkání s třídními učiteli v kmenových učebnách dle rozpisu
16:30 - 18:15 individuální konzultace s učiteli v místnostech dle rozpisu
18:30 jste srdečně zváni ke mši sv. do basiliky (1. sv. přijímání čtyř studentů SGV)


Třídní učitelé jednotlivých ročníků:
1.A - Mgr. Jan Kletvík - učebna 8
1.B - Mgr. Michaela Psíková - učebna 5
2.A - Mgr. Eva Pěchová - učebna 4
2.B - Mgr. Pavla Kaňovská - učebna 1
3.A - Mgr. Viktor Černý - učebna 6
3.B - Mgr. Gabriela Vojáčková - učebna 7
4.A - Mgr. Taťána Součková - učebna 2
4.B - Mgr. Petr Haloda - učebna 3


Pedagogický sbor SGV
Mgr. Viktor Černý - učebna 6 - 263 (Čj, D, Aj, SAj)
Mgr. Eva Ertlová - učebna Jaz2 - 175 (Nj, SNj, Z, SZ) + výchovná poradkyně
Mgr. Petr Haloda - učebna 3 - 258 (M, Fy, SFy, SPC)
Mgr. Martina Halová - učebna Jaz4 165 (TV, STV, Bi)
Mgr. Michal Hegr - ředitel školy - ředitelna 247 (TV)
Mgr. Barbora Hegrová - asistentka ředitele - sekretariát 251 (L)
Mgr. Ondřej Hruboš - laboratoř Biologie 180 (Bi, SBi, Ch, SPC)
Ing. Petr Chvatík - učebna PC - přízemí vedle zimního sálu 156 (IVT)
Mgr. Pavla Kaňovská - učebna 1 - 254 (IVT, Z, M)
Mgr. Jan Kletvík - učebna 8 - 162 (Aj, SAj)
P. Mgr. Radim Kuchař - sakristie 148 (u školní kaple) - (NV)
Mgr., MgA. Filip Macek - zástupce ředitele - zástupcovna 249 (EVH, SHV)
Ing. Miroslava Mahrová Ph.D. - kabinet 270 (Ch, SCh, Fy, SPC)
Mgr. Monika Majkútová - učebna Jaz3 - 178 (NJ)
Mgr. Irena Nováková - kabinet 272 (AJ, SAj)
Mgr. Eva Pěchová - učebna 4 - 259 (M, SM, D)
Ing. Lukáš Petrucha - kabinet 273 - (SVČ) - služebně mimo SGV
Mgr. Eva Petruchová - kabinet 269 (Čj, Fj, SFj)
Mgr. Michaela Psíková - učebna 5 - 261 (L, D, SD, Čj)
Mgr. Alena Rosíková Ph.D. - kabinet 271 (Rj, Aj, SAj) - nemocná
Mgr. Taťána Součková - učebna 2 - 256 (Čj, ZSV, SZV)
Bc. Petr Štulír - kabinet 268 (EVVV)
Mgr. Jana Vlčková Ph.D. - učebna jaz1 - 173 (Aj, SAj)
Mgr. Gabriela Vojáčková - učebna 7 - 264 (TV, Čj, Fj)


Vychovatelé DM SGV

Mgr. Tomáš Chytka - 1. patro 225
Bc. Lucie Škařupová - 1. patro 224
Martina Vlková - 1. patro 224
Mgr. Monika Lagová - 1. patro 224
Bc. Jaroslav Zámečník - přízemí 131
Ing. Michaela Vagundová - přízemí 131

 

 


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Alena Ševčíková
E-mail: alena.sevcikova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 54.162.123.74 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz