Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Noční křížová cesta

Noční křížová cesta

13.03.2018

V úterý 13. března se početná skupina asi čtyřiceti žáků SGV vydala na noční křížovou cestu ze Starých Hutí na Velehrad.

Po vyučování jsme se nechali autobusem odvést do Starých Hutí, odkud jsme šli pešky na Velehrad. Cestu jsme společně zahájili mší svatou, kterou vedl náš otec Radim. Po mši jsme se občerstvili jídlem z vlastních zásob a pomalu vyrazili na cestu.

Cestou jsme zakoušeli nejen naše fyzické možnosti, ale hlavně duchovní rozměry, které se v nás rozvíjely.
Nejen pohyb našich nohou mohl probudit krásnou krajinu, kterou jsme procházeli, ale hlavně pohyb vnitřní, v našem nitru, odehrávající se ve ztišení, v přítomnosti druhého člověka, v samotě, v sebepřemáhání, v naslouchání, při mši, v přírodě, v Boží Lásce...

Cestu jsme zakončili na Velehradě, kde jsme společně poděkovali za zdar naší křížové výpravy, která byla úspěšným dobytím našich srdcí.

Magdalena Talašová


Modlitbou křížové cesty můžeme vědomě propojit to těžké v našem životě s Kristem a s mocí jeho lásky, uvědomit si a prožít, že na životní těžkosti nejsme sami. Je tu Pán, který se nás chce ujmout a provést nás každým údolím, dává nám i v temnotách toho, co prožíváme, zakusit svoji přítomnost.

Důležité je naučit se spojovat svoji životní cestu s jeho cestou, otevřít se pro to, co nám chce Pán říci, zahlédnout ho přítomného v tom, co prožíváme, a sjednotit se s ním ve svých postojích, smýšlení a jednání.

Proto jsme se v úterý 13. března vydali jako skupina asi pětatřiceti žáků, společně s otcem Radimem, paní vychovatelkou Vlkovou a paní učitelkou Součkovou na tradiční noční křížovou cestu ze Starých Hutí na Velehrad. Nejprve jsme společně oslavili mši svatou, a poté vyšli na křížovou cestu. U prvního zastavení si každý vylosoval citát z Bible, jehož slova jej mohla provázet celou cestu. V průběhu naší modlitby jsme také mohli slyšet skutky mučedníků nebo žalmy. Křížová cesta pak byla zakončena společnou modlitbou a požehnáním u hlavního kříže na Velehradě.

Natálie Svobodová

1484_1_formatfactorydsc_6123.jpg

Fotogalerie


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 54.236.35.159 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz