Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Nová církevní střední odborná škola v Kroměříži

Nová církevní střední odborná škola v Kroměříži

25.12.2017

Arcibiskupství olomoucké je zřizovatelem nové církevní školy: STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY SVATÉHO JANA BOSKA

Škola bude využívat prostory stávající Střední odborné školy hotelové a služeb v Kroměříži Na Lindovce.

Střední odborná škola svatého Jana Boska bude zaměřena na lesnické a zemědělské učňovské obory s možností získat maturitní zkoušku.

V prvním roce své existence nabídne tyto obory:
• Lesní mechanizátor
• Opravář lesnických strojů
• Zemědělec – farmář
• Zahradník ve třech zaměřeních: Zahradník pro pěstování lesa, zahradník pro okrasné zahradnictví a zahradník se zaměřením na vinohradnictví a vinařství

Cílem školy je umožnit mladým lidem všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křesťanském duchu reprezentovaném tradicí katolické církve.

Hodnoty, na kterých školu stavíme:
• Víra, odbornost a celkový růst žáků
• Salesiánská výchova založená na preventivním výchovném systému a asistenci
• Rodinné prvky (vzájemná důvěra a otevřenost, pozorný a lidský přístup k žákům, zdravá náročnost)
• Spoluzodpovědnost a profesionální růst pedagogů
• Spolupráce s rodiči a absolventy školy
• Příjemné a výchovné prostředí

Škola zahájí vyučování 1. září 2018. Bude mít vlastní internát a středisko volného času. Výchovu svěří do rukou salesiánů.

Bližší informace o možnostech studia na naší škole poskytneme v průběhu ledna a února 2018.

Informace ke škole podá:
Mgr. Zdislava Vyvozilová
Vedoucí Centra pro školy
Arcibiskupství olomoucké
587 402 243
vyvozilovaz@arcibol.cz

1583_1_24174407_2045813902318570_233016229486607124_n.jpg


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 54.236.35.159 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz