Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


4. Deutsch-Tschechische Jugendchorwoche - deník

4. Deutsch-Tschechische Jugendchorwoche - deník

18.08.2018

Zprávy z jednotlivých dnů skvělé hudebně-poznávací akce PS SGV v Teplé.

Kontakt na vedoucého akce: Mgr. Filip Macek - tel.: 608 619 602

Na facebooku sboru SGV je vložen předpokládaný týdenní program.

 

1. den – sobota

Přišel ten den, 18. 08. 2018 a 19 zpěváků sboru se vydalo na dlouhou cestu napříč republikou. Naším cílem bylo dorazit do kláštera Teplá, kde jsme se měli setkat s německým sborem. Cesta začala s krásným 35 minutovým zpožděním vlaku a prodloužila se v neuvěřitelných 60 minut, což nás mírně znepokojilo. Ale to nebylo nic, s čím bychom si neporadili a nakonec jsme dorazili do Mariánských Lázní, kde na nás čekali s auty. Po příjezdu nás němečtí studenti ubytovali a seznámili jsme se s programem. Po společné večeři jsme se odebrali na letní kino, kde se promítala Šíleně smutná princezna, a po pohádce jsme šli spát.

2. den – neděle

V neděli ráno nás po snídani čekala první společná zkouška. Nacvičili jsme si písničky, kterými jsme poté doprovodili mši. Po obědě nás čekala prohlídka kláštera. Šli jsme do kempu do vedlejší vesnice, kde jsme se mohli osvěžit v rybníku a zrelaxovat. Jako poslední věc na programu jsme měli večerní společnou zkoušku s německým dirigentem, kde jsme postupně začali nacvičovat nové společné skladby na náš očekáváný páteční koncert. Celý den jsme si náležitě užili.

3. den – pondělí

Náš třetí den začal stejně jako ten předchozí. Našli se mezi námi i takoví, kteří si svůj den zpestřili ranní mší. Najdou se zde ovšem i „spáči“, které i vstávání na snídani stojí velké úsilí. Po snídani nás čekala zkouška nových písní a naše sbormistry zkouška trpělivosti. Naštěstí mají nervy ze zlata a všichni jsme tak zkoušku přežili bez trvalých fyzických i psychických poruch. Následoval oběd. Stejně jako předešlý den jsme si pochutnali na polévce a na něčem s knedlíkem. Poté, co jsme se posilnili a trochu si odpočinuli, tu byl hlavní bod našeho pondělního programu. Rozdělili jsme se do několika skupinek. Po areálu kláštera bylo rozmístěno několik krabiček s otázkami, které jsme měli za úkol zodpovědět. Tyto otázky prověřily nejen naši pozornost z prohlídky kláštera, kterou jsme absolvovali předešlý den, ale také naše jazykové schopnosti, jelikož skupinky byly tvořeny českými i německými zpěváky. Aby těch zážitků nebylo málo, zašli jsme také do keramické dílny, kde dostala prostor naše kreativita. Některým z nás se dílo skutečně dařilo. NĚKTERÝM. Po vydatné večeři jsme měli dostatek energie, a proto nebyl důvod jít spát s Večerníčkem. Čekala nás opět zkouška. Po zkoušce nám ještě trocha energie zbyla, a proto jsme si ještě zazpívali společně s našimi německými přáteli. Najít nějakou společnou píseň v našich repertoárech byl opravdu oříšek. Řekla bych, že pondělí se nám opravdu vydařilo.

4. den – úterý

I úterý s sebou přineslo nabitý program. Dopolední program se od předešlých dnů velmi nelišil. Po snídani nás čekala zkouška. Tentokrát jsme se pro větší efektivitu rozdělili na dvě skupiny, soprán + alt a tenor + bas. Po obědě jsme si rozhodně nešli odpočinout. Náš odpolední program jsme zahájili procházkou. Procházkou na nedaleké vlakové nádraží. K našemu potěšení neměl vlak hodinové zpoždění. Nastoupili jsme do vlaku a vyrazili směr Bečov nad Teplou. V botanické zahradě jsme měli možnost si prohlédnout různé rostliny. Vzhledem k tomu, že nejsme jen zpěváci, ale také sportovci, tak ty odvážnější nadšence dobrodružných sportů čekala skála, kterou úspěšně zdolali. Na programu byla také prohlídka místního zámku, ve které se nachází doslova poklad – relikviář svatého Maura. Většina z nás si nenechal ujít příležitost si relikviář prohlédnout a dozvědět se o něm spoustu nových informací. Do Teplé jsme se vrátili akorát k večeři. I přestože jsme po večeři nebyli zrovna plní elánu, večerní zkouška nás neminula. Alespoň půjdeme dříve spát.

6. den – čtvrtek

Někteří z nás zahájili čtvrtý den mší svatou v klášterní kapli. Dopolední zkouška byla náročná, protože jsme se chystali na páteční koncert. Nejvíce se nám líbilo důkladné rozezpívání se sbormistrem Müllerem. Na oběd byly opět a znova knedlíky, které nás donutily ke sportu. Celé odpoledne jsme strávili čas hraním sportovních her, od volejbalu až po Vikingovu hru. Hlavním sportem chlapců a Majdy Mackové byl fotbal, po kterém Pepa Macek spokojeně usnul na fotbalovém pažitu. Po vyčerpávajících aktivitách následovalo posilnění v podobě špekáčků a marshmallownů. Večerní pohodu zpříjemnilo zpívání písní jak německých, tak českých. Dále byl vyhodnocen seznamovací kvíz, který měl za úkol nás seznámit s posvátným místem kláštera Teplá, ve kterém jsme získali azyl na dalších šest dní. Například šestý úkol z 22 bylo promyslet dva jazykolamy v českém a německém jazyce a naučit naši protistranu co nejlepší výslovnost. Po setmění jsme si zahráli hru na schovávanou v okolí kláštera, která nás velmi bavila a zároveň vyčerpala natolik, že jsme se odebrali do svých postelí.

7. den – pátek

Dnes nastal den D, koncert na kolonádě v Mariánských Lázních. Všichni byli velmi natěšení, i když nám počasí od rána moc nepřálo. Přesto jsme neztráceli optimismus a po vydatné snídani vyrazili na dopolední generální zkoušku pod vedením našeho úžasného a skvělého sbormistra Filipa Macka, který měl dnes narozeniny. Po vyčerpávající zkoušce nastala odměna v podobě výtečného oběda. Následně jsme se připravovali na odjezd a o půl druhé úspěšně odjeli. Pan řidič nám zastavil u muzea J. W. Goetheho a historie Mariánských Lázní, kde jsme měli objednanou prohlídku. Následoval rozchod. Po rozchodu jsme se sešli u zpívající fontány. Jakmile skončilo představení, přišlo to, na co jsme čekali už od neděle – společný koncert. Měli jsme připravených 12 skladeb včetně Bohemian Rhapsody od skupiny Queen. Ale protože jsme měli výborné publikum, odměnili jsme je ještě dvěma přídavky. Všichni odjížděli nadšení, až na to, že zase začalo pršet. To nám ale nezabránilo v odjezdu na večeři, na kterou se každý moc těšil.

8. den – sobota

Po pokoncertních radovánkách přišla tvrdá rána v podobě vstávání do ranního mrazíku. Než přesto vydali jsme se opět do slavného Glorieta „zkúšat“ na další večerní vystoupení. Naši němečtí kolegové se v průběhu oběda již neudrželi a zeptali se, kde že se na těch talířcích bere tolik masa - během pobytu se střídaly nejrozmanitější druhy - od kuřecích stehýnek přes telecí až k vepřovému „schnitzlu“. Odpověď „Welcome in the Czech republic!“ je snad do jisté míry uspokojila. Další sportovní odpoledne kvůli špatnému počasí („es regnet so viel“) neuskutečnilo, skupinka zpěváků – sardinek - se však alespoň vypravila v přeplněné dodávce z Bad Mergentheimu shlédnout krásy (a útrapy) Trapistů cisterciáckého kláštera v nedalekém Novém Dvoře. V podvečer všichni dorazili (i díky hodnému řidiči felicie) na festival dechové hudby v nedaleké Teplé, a poté se mohli již soustředit na očekávaný zlatý hřeb večera a setkání – koncert pro Spolek přátel kláštera Teplá. Několik tváří (hlavně při Bohemian Rhapsody) bylo značně zrosených. Nuže, napsáno bylo dost; pojďme na závěrečnou diskotéku!

9. den - neděle

Ráno přišlo náhle a neúprosně. Musely být uklizeny pokoje, což se kupodivu podařilo (navzdory rozdílnému pohledu na věc pana sbormistra) i klukům. Při slavné mši svaté se po spojení not dohromady zazpívaly vypalovačky Aleluja, Laudamus Te, Festive Gloria a rozjímavá „Těbě pojem“. Atmosféra dosáhla svého vrcholu. Přítomní Němci nadšeně aplaudovali a doslova „běželi“ za svými hrdiny s papíry pro autogramy v rukou. Teď však vážně: je za námi podařený zájezd, v průběhu kterého jsme se hodně nasmáli, nazpívali a navázali nová přátelství (jen ten spánek jaksi chyběl). Na Vaškovy politické přednášky či skvělé ranní mše svaté s mnichy („zítra dojděte klidně zas“) rozhodně jen tak nezapomeneme. A co teprve ranní rozcvičky s Michaelem a podávání rukou přes řádně plné sklenice džusu (důležité je, aby byl zážitek silný). Nicht zu vergessen. „Also, meine liebe, auf wieder sehen!“

Pozvánka na

4. německo-český týden sborů mládeže v klášteře Teplá

Uprostřed kopcovité krajiny západních Čech, 14 km od světově známého lázeňského města Mariánské Lázně, se nachází  klášter premonstrátů Teplá. „Klášter Teplá“ – to je název pro více jak 800 let starou historii osídlení a církve v srdci Evropy, v západočeském trojúhelníku. Jedná se o celoevropsky významný klášter, kde se spojuje historie umění a kultury, vzdělávání a věda, zdravotní a pastorační péče.Této historii hrozil konec zvláště v období 2. světové války. Vyhoštění, vyvlastnění a cizí užívání celého klášterního prostoru jako kasáren československé armády dokazují až doposud zlé následky. Avšak Teplá se stále znovu a znovu zvedá ze stavu bezmocí a zpustošení. Od roku 1990, kdy byl klášter vrácen řádu premonstrátů, se začal v klášterním areálu pod zrenovovanými střechami kláštera Teplá opět vzmáhat život. Náš spolek si vzal za úkol umožňovat nejen stavební obnovu kláštera ale i setkávání lidí, zejména osob německé a české národnosti. Soustředíme se na kulturní události pro osoby obou sousedských národů. Z tohoto důvodu jsme od roku 1995 zorganizovali řadu uměleckých symposií, letních workcampů pro mládež, týdny pro mládežnické hudebníky a mládežnické pěvecké sbory, jakož i společné poznávání české krajiny. Všechny tyto činnosti měly za cíl přivést dohromady lidi z obou stran hranice, a sice s myšlenkou na mírovou budoucnost Evropy.

Nyní chceme již počtvrté (2008, 2010, 2015) uspořádat německo- české setkání mládežnických sborů. Pozvání jsou mladí lidé (nejnižší věk 14 let). Partnerem sborového projektu je vedle premostrátského(řád) kláštera, jakožto místa konání, také Sdružení přátel des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V.. Jako pořadatelé a organizátoři jsou:
1/ Stojanovo gymnázium Velehrad (v Brně), církevní gymnázium Metropolitní diecéze Olomouc(Morava) s paní Evou Ertlovou a panem Filipem Mackem.
2/ Dětský(mládežnický) sbor katolické obce Sv. Jana v Bad Mergentheim s jejich vedoucím a ředitelem Michaelem Müllerem. Pan Macek a pan Müller jsou sbormistři (hudební vedoucí) těchto mládežnických sborů. Hledají atraktivní a různorodou sborovou literaturu, pocházející z oblasti populární hudby, která spojuje mladé lidi ze všech zemí, ať už se jedná o oblast klasické hudby nebo folklóru. Určují denní program a vedou sborové zkoušky. V pátečním odpoledni, 24. srpna 2018, se uskuteční sborový koncert v kolonádách Mariánských Lázní. (S sebou si vezměte černobílé koncertní oblečení). Koncert v sobotu, 25. srpna, je stále v plánování. V neděli ráno, 26. srpna 2018, proběhne bohoslužba v chrámu, kterou doprovodí pěvecké sbory. Kromě hudebních zkoušek vám toto místo nabízí také dostačující čas na rekreační aktivity v krásných lesích nebo při jezeře. Během týdne jsou naplánovány celodenní výlety nebo polodenní výlety do okolí a projížďky na kanoích. Západočeský lázeňský trojúhelník nabízí dostatek atraktivních destinací(cílů)! Proto doporučujeme přivést si i sportovní oblečení, plavky a tak dále. Náklady na ubytování, stravu a výlety jsou hrazeny spolkem a štědrými partnery. Doporučujeme si vzít i menší kapesné pro osobní potřeby (např. na nápoje atd.). V Hotelu Klášter Teplá bude možnost proměnit €. Vzhledem k tomu, že je možné pouze celkem 40 účastníků celkově, tj. 20 na národnost, doporučujeme, abyste se brzy zaregistrovali (viz adresy apod.). Po registraci následuje písemné potvrzení o registraci. Podrobnější informace budou kdispozici před letními prázdninami.

Rodiče můžou přijet na soustředění za stejných podmínek, pokud by se podíleli na organizování volného času mladých.

Informace o příjezdu, celotýdenním programu, výběru akcí atd. budou zaslány včas přihlášeným účastníkům. Těšíme se na společný týden mládežnického sboru!

Hudební vedoucí týdnního sborového víkendu:
Filip Macek a Eva Ertlova, Stojanovo gymnazium, Velehrad u Brna
Michael Müller, Bad Mergentheim a pro organizaci: Andrea Schmid, 1. předsedkyně

Fotogalerie


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 54.236.35.159 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz