Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Studentský Velehrad 2018

Studentský Velehrad 2018

19.04.2018

Studentský Velehrad je celostátní setkání vysokoškoláků pořádané každé dva roky na známém poutním místě Velehradě.

http://studentskyvelehrad.cz/

O Studentském Velehradu

Studentský Velehrad je celostátní setkání vysokoškoláků pořádané každé dva roky na známém poutním místě Velehradě. Příští ročník proběhne od 19. do 22. dubna 2018, který organizuje přípravný tým dobrovolníků složený z řad studentů i pracujících pod záštitou Vysokoškolského katolického hnutí (VKH ČR). Tento spolek již přes dvacet let nabízí prostor k duchovnímu růstu, rozšíření obzorů a k aktivnímu využití volného času.

Program je tvořen společným slavením eucharistie, přednáškami, koncerty, workshopy či diskuzemi ve skupinkách. Přednášky k ústřednímu tématu nabízejí jak teologický a teoretický obsah, tak hlavně konkrétní zkušenosti či prožitky jednotlivých hostů ze specifických oblastí jejich života. Mladým slouží i jako impulsy k diskuzím.

Setkání nabízí prostor nejen k přemýšlení, duchovnímu obohacení, ale i společným zážitkům a k navázání nových přátelství. Účastníci mohou věnovat čas sami sobě, Bohu i druhým. Uplynulých ročníků se zúčastnily již tisíce studentů.

Téma Studentského Velehradu 2018

Pro XIV. ročník Studentského Velehradu jsme vybrali téma: Je to na Tobě, doprovázené mottem „Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost“(A. de Saint-Exupéry).

Období vysokoškolského života je pro každého člověka časem, kdy se staví na vlastní nohy, osamostatňuje se a činí více či méně důležitá rozhodnutí. V současné společnosti se čím dál častěji setkáváme s obavami nás mladých odpovědnost přijmout. Mnoho problémů a nejistot vyplývá z nedůvěry v sebe sama. Nevěříme, že něco dokážeme, a raději neuděláme vůbec nic, než abychom zklamali. Možná máme pocit, že rozhodnutím pro zodpovědnost se staneme příliš svázanými a nesvobodnými lidmi obklopenými starostmi. Tyto problémy nejsou ale nic ve srovnání s radostí a pokojem, které nám přijetí zodpovědnosti může přinést. Následně se můžeme stát přínosem pro své bližní, pro celou společnost a v neposlední řadě rozvíjet také sami sebe. Se zodpovědností se však člověk nerodí, učí se ji přijímat každý den.

Naše svobodná společnost a vzdělání nám poskytují ideální výchozí pozice pro to, abychom se aktivně zapojili. Jsme mladí, inteligentní, schopní a jsme to právě my, kdo může skutečně něco změnit. Nebuďme přehnaně ostýchaví, Bůh nám věří! Měli bychom si uvědomit, že svoboda, která nám byla dána, je opravdovým darem a vždy máme možnost volby. Je to i na Tobě – na každém z nás!

Téma Studentského Velehradu 2018, tedy pojem odpovědnosti, může být vnímáno ze dvou různých úhlů pohledu, které spolu velmi úzce souvisí a vzájemně se doplňují.

Na jedné straně je třeba vnímat odpovědnost sám za sebe, svůj život, vlastní vztah k Bohu či za každodenní drobná rozhodnutí, ale také za velké životní kroky. K tomu je nezbytně nutné získat zdravou sebedůvěru a potřebné odhodlání.

Na straně druhé se jedná o odpovědnost za „vnější svět”, uvědomování si okolních vztahů, o potřebu společenské angažovanosti a vlastní iniciativy. Jednoduše: nebát se jít příkladem, i kdyby to znamenalo ocitnout se proti proudu, a usilovat o lepší svět skrze nás.

Na dvě části bude rozvržen i celý program, který se nejprve zaměří na samotného člověka jako jedince, jeho osobnost a potřeby, a následně až na jeho okolí, lidi a celou společnost.

1645_1_plakat_2_b_web_hr.jpg


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 34.232.51.240 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz