Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Víkend biřmovanců s obláty

Víkend biřmovanců s obláty

13.04.2018

V pátek 13. 4. 2018 jsme se ve společenství přípravy na svátost biřmovaní vydali z Velehradu do Manětína za řádem oblátů.

Autobusem cestovalo 21 budoucích biřmovanců spolu s otcem Radimem, třemi řeholními sestrami a paní vychovatelkou Martinou Vlkovou. Celý víkend s námi prožil také otec Vlastimil z řádu oblátů.

Každý den jsme slavili mši svatou. Nejprve ve farním kostele sv. Jana Křtitele, ve kterém jsme i v neděli spolu s dalšími občany města Manětín zasedli k modlitbě, a poté v kostele sv. Barbory. Kostel sv. Barbory nás velmi zasáhl. Byl zchátralý, popraskaný a zaprášený, ale přesto všechno v něm byla cítit síla Boha. Jeho milost a pokoj. V sobotu jsme se po snídani vydali spravovat zdejší stezku u potůčku. Kopali jsme, hrabali, rozšiřovali, zasypávali a zarovnávali. Po zdařilé práci nám byla odměnou sekaná s knedlíkem a zelím a také radost, která nás doprovázela celým víkendem. Po práci a obědě jsme usedli do kroužku a povídali si o poslání/misii. Dostali jsme papír Poselství papeže Františka k 55. dni modliteb za povolání, ve kterém píše: „Jde o radostnou zvěst, která znamená, že nejsme jen tak ponořeni do náhody nebo vláčeni řadou neuspořádaných událostí, ale že náš život je naopak plodem Božího povolání."

V sobotu večer jsme navštívili obláty v Plasích. Strávili jsme s nimi Večer chval, který se nám všem velmi líbil a oslovil nás v tom nejlepším slova smyslu. Zpívali jsme, modlili se a chválili Pána celým svým srdcem. Tato část večera utekla opravdu rychle. S obláty jsme povečeřeli a povídali si. Za přípravu pokrmů pro naše hladovějící žaludky vděčíme cyrilometodějským sestřičkám, které nás nenechaly o hladu a nasytily nás vynikajícími jídly.
Víkend v Manětíně jsme si opravdu moc užili a chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na něm podíleli. Byl to víkend radosti krásného a upřímného společenství.

Adéla Kylarová, 2.BV pátek 13. 4. jsme my, biřmovanci, v čele s naším otcem Radimem vyrazili do západních Čech, neboli největší „díry" (tento výraz jsme na naší cestě použili nejednou) naší církevní provincie. Spolu s otcem Radimem nás doprovázely a vařily nám vychovatelka Martina Vlková a tři řádové sestřičky z kongregace sv. Cyrila a Metoděje, byly to sestra Dominika z Velehradu a pak sestra Kristýna z Brna se svou novickou Alžbětou.

Na začátku nás čekala několikahodinová cesta směr Brno a Praha. Do cíle jsme dojeli odpoledne. Už před farou na nás čekal otec Vlastimil z Plas, kde je komunita českých oblátů, otec Vlastimil je jeden z nich. Jediné, co jsme v pátek stihli, byla večeře, vstupní rozjímání a mše svatá v místním kostele. Po mši nás už čekal jen zasloužený spánek. Ihned od sobotního rána jsme byli pověřeni prací. Nejdřív jsme se rozdělili na více skupin. Někdo šel sekat dřevo, někdo opravovat stezku a několik z nás šlo opravit informační sloup. Po práci a obědě jsme všichni šli do kostela svaté Barbory, který byl v dost zchátralém stavu, a právě proto v nás zanechal asi největší stopu celého víkendu. Zde nás čekala mše svatá. Po mši následovalo krátké povídání s otcem Vlastimilem na téma povolání a ihned poté odjezd do nedalekých Plas, kde na nás už čekal zbytek Oblátů společně se svými věřícími. Po krátkém uvedení začal večer chval, který byl pro většinu z nás další zajímavou a pro některé také první zkušeností. Večer v Plasích jsme završili párky a stínovým divadlem na jednom z osvětlených domů, toto byla asi největší atrakce večera.

Celý tento víkend jsme krásně završili v neděli společnou bohoslužbou ve farním kostele v Manětíně. Po mši náš čekal jen oběd a dlouhá cesta zpět domů.

Josef Macek, 2.ANáš nádherný víkend začal na parkovišti u SGV. Ze začátku jsem byla lehce skeptická z cesty, ale nakonec se ukázalo, že to stálo za to. Už jsem se zúčastnila duchovní obnovy s obláty na Velehradě, a tak jsem věděla, že to bude dobré.

Po krásné skoro sedmihodinové cestě jsme dojeli na faru do Manětína, kde jsme se zabydleli a otec Vlastik zatopil v kamnech, která jsme si následně oblíbili ve večerních hodinách. Pak jsme šli na mši do místního farního kostela. Na druhý den ráno jsme posnídali a pak šli pracovat. Půlka lidí štípala dřevo a druhá půlka upravovala lesní cestičku a potom kopala studánku. Ke konci jsme smočili nohu v potůčku a otec Radim postavil bystu. Za práci jsme pak dostali zasloužený oběd. Po obědě jsme se prošli na druhou stranu Manětína do kostela svaté Barbory, který byl sice rozpraskaný a museli jsme si udělat oltář, ale zase mi to připomnělo, že církev není jenom o tom, jak je vyzdobený kostel, ale hlavně o nás a o tom, jakou si ji uděláme. Po krásné mši jsme měli program s otcem Vlastikem, který mě velmi motivoval. (Křičte nebo bude křičet kamení). Pak jsme jeli do centra oblátů, které je v Plasích. Tam jsme měli krásný Večer chval, ale co mě nejvíc fascinovalo, byla místní komunita. Velmi mě dostalo to, jak se objímali při příchodu a přesně tam jsem si uvědomila, že mi něco takového v životě chybělo.

Jsem velice ráda, jakého úkolu se obláti zhostili - dostali takové velké území na starost a můžu říct, že své poslání/misii plní víc než dobře. Po večeři jsme se lehce „vyblbli" na pouličním osvětlení, kde se LEHCE projevila láska mezi GUH a SGV. V neděli jsme šli hned ráno na mši s místními a pak jsme měli další skvělý program s otcem Vlastikem. Po obědě jsme se už jenom sbalili a se smutkem se rozloučili s farou a rejskem.

Nakonec bych chtěla poděkovat všem oblátům, hlavně sestřičkám a ještě víc otci Radimovi.

Zuzka Trávníčková, studentka GUH

Fotogalerie


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 18.207.102.38 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz