Suplování Rozvrh Bakaláři Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -Valná hormada Matice velehradské

Valná hormada Matice velehradské

17.02.2019

Valná hromada Matice velehradské se bude konat 17. 2. 2019 od 13:00 hodin v Zimním sále Stojanova gymnázia.

 • 10:00 Pontifikální mše svatá v bazilice
 • 11:30 - 12:30 Oběd pro členy a hosty MV v jídelně Stojanova gymnázia Velehrad (vstup do Stojanova gymnázia se nachází napravo od průčelí baziliky)
 • 11:30 - 12:55 Prezentace členů MV ve vestibulu Stojanova gymnázia
 • 13:00 Zahájení Valné hromady v Zimním sále (Sala terrena)
  - přivítání (Mons. Jan Peňáz)
 • - slovo otce biskupa Baslera
  - zpráva o činnosti Matice velehradské a návrh činnosti v roce 2018 (Mgr. Petr Hudec)
  - zpráva o hospodaření Matice velehradské (Ing. F. Slavík)
  - přestávka na formulování připomínek a dotazů, vyplňování přihlášek do diskuse, občerstvení
  - zdravice oslovených hostů
  - příspěvky přihlášených do diskuse
  - usnesení Valné hromady
  - píseň Bože cos ráčil
 • 16:00 Závěrečné požehnání (předpoklad)

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Alena Ševčíková
E-mail: alena.sevcikova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 107.21.16.70 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz