Suplování Rozvrhy Bakaláři Moodle Strava Intranet Foto

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Pouť PS SGV do Říma

Pouť PS SGV do Říma

10.11.2019

Pěvecký sbor SGV měl tu čest doprovázet ve dnech 10.-13.11.2019 svým zpěvem - jako součást velkého hudebního tělesa - národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České. Přenos ze sv. Petra. Záznam z Klimenta. Přenos z Lateránu. Záznam z audience.

Hlavním účelem cesty naší padesátičlenné skupiny do Říma bylo několik pěveckých vystoupení - na oficiálním zahájení pouti v bazice sv. Klimenta, při mších sv. v bazilice svatého Petra a v Lateránské bazilice a při generální audienci na Svatopetrském náměstí. Stihli jsme toho však mnohem více: navštívili jsme řadu památek, prochodili a projezdili jsme Řím, účastnili jsme se i dalšího duchovního programu a na zpáteční cestě jsme se zastavili v Assisi.

Děkujeme hlavním organizátorům pouti, České biskupské konferenci a Českomoravské Fatimě v Koclířově, za důvěru a možnost stát se součástí tak významné události. Naše cesta se uskutečnila také díky finanční podpoře Nadace Synot a Zlínského kraje.

O své zážitky se podělili také sami studenti:

Margarita, Coloseum, audience, bazilika sv. Petra, papež František, Vatikán, pouť, zpěv - to byla slova, která nás potkávala v Římě velmi často. Avšak tato slova vystihují naši pouť do Říma jen z malé části - Řím měl totiž neopakovatelnou atmosféru i přes nepřízeň počasí.

Byla to jedna z nejcharismatičtějších akcí, kterou jsem prožil. Navštívili jsme nepřeberné množství památek, kostelů, náměstí a ulic. Ale jen navštěvovat by byla škoda. Byli jsme na pouti. Od zahájení v basilice sv. Klimenta přes mši svatou v basilice sv. Petra až po generální audienci u Otce Františka. To byl program pouti. Ale prožili jsme toho mnohem víc - zpívali jsme lidem pro radost (v metru, v autobuse, pod střechou Pantheonu), jedli italská jídla, smlouvali ceny deštníků, procházeli se nočním Římem, ztráceli se a zase nacházeli, poslouchali arcibiskupa Cyrila Vasila na naší soukromé přednášce a ještě k tomu jsme se sblížili a poznali.

Myslím, že na společně prožitý čas nezapomeneme a budeme na něj s radostí vzpomínat.

JN

Audience u Svatého otce

Ve středu 13. listopadu 2019 jsme, ač s odporem všech, museli vstávat opět velmi brzo (6.00!!). Jako každé ráno, když jsme se konečně všichni (ještě rozespalí) odebrali z hotelu na metro, jsme byli při vstupu do metra upozorněni od pana ředitele (mluvil z vlastní zkušenosti - už po 30 minutách pobytu v Římě byl okraden o peněženku) na to, abychom si dávali pozor na vlastní věci. Po příjezdu do Vatikánu jsme byli všichni překvapeni množstvím lidí, kteří již čekali, a to i za hustého deště, u kontroly pro vstup do Vatikánu na audienci se Svatým otcem. Nás však samozřejmě pustili zadním vchodem, kde nebylo ani živáčka. Při příchodu před chrám upoutalo naši pozornost hned několik věcí: pro celý náš sbor byla vyhrazena místa na sezení v nejpřednějším sektoru několik metrů od místa konání audience a po boku oficiální české vládní, poslanecké a senátní delegace.

Následovala krátká akustická zkouška, která proběhla i společně se zpěváky z dalších dvou účinkujících sborů. Do začátku audience zbývala hodina čekání, čas nám vyplňoval deštík se stále se měnící intenzitou. Seděli jsme pod deštníky, každý na své židli, a s přibývající vlhkostí našeho oblečení se do nás začala zakusovat pořádná zima. Byli jsme nešťastní z této nekomfortní situace. V tom nastal ten již dlouho očekávaný moment, otočili jsme hlavy a uviděli přijíždějící papamobil s papežem Františkem. Celé náměstí mávalo malými českými vlaječkami, volalo, skandovalo a cvakalo foťáky a mobily. Okamžitě jsme zapomněli na nepřízeň počasí, s napětím a úsměvem na tváři jsme sledovali každý pohyb papeže. Jakmile opadla prvotní euforie davu, nastal náš okamžik: bylo třeba splnit náš úkol a doprovodit audienci naším zpěvem. Po zpěvu následovalo krátké slovo papeže. Je to až neuvěřitelné, ale když začal svatý otec mluvit, snad jako Boží znamení, se rozjasnilo nebe a sluneční paprsky osvítily celou baziliku a nad našimi hlavami bylo modré nebe.
Vyslechli jsme si také pozdravné projevy od biskupů z různých koutů světa, vždy v jejich rodném jazyce. Na závěr následovala krátká reakce Svatého otce. Každého z nás velmi potěšilo, že papež před celým světem zmínil i Velehrad a poděkoval našemu sboru - neuvěřitelné, před tolika lidmi a televizí! Možná to bylo i díky dvěma transparentům s nápisem VELEHRAD MILUJE PAPAŽE, které jsme si dopředu nachystali a na něž měl během audience dobrý výhled - holky v první řadě je intenzivně držely po celou dobu.

Nakonec jsme se všichni shromáždili na schodech před bazilikou, zpívali chorál Svatý Václave a českou i slovenskou hymnu. Svatý otec k nám přistoupil a jednotlivě se s námi zdravil. Byl to pro nás úžasný a nezapomenutelný zážitek a vyvrcholení celé naší pouti do Říma.

JK

Tenor, ten nejkrásnější a nejdůležitější hlas byl v Římě zastoupen sedmi členy: Vaškem, Hančou, Kamilou, Annou, Tadeášem, Lenkou a Maruškou.
Zažili jsme spolu mnoho krásných chvil, a to nejen při dvou nádherných mších, které jsme slavili v bazilice sv. Petra a v Lateránské bazilice.
Procházky Římem byly také velmi příjemné. Viděli jsme to nejkrásnější z Říma, namátkou vybírám Fontánu di Trevi, Pantheon, Kapitol, Forum Romanum a Koloseum.

Děkujeme vám všem za nezapomenutelný zážitek.

TenorProgram pouti do Říma:

Pondělí 11. 11. 2019

11.00 Modlitba českých a moravských biskupů a společná modlitba litanií k našim národním patronům v bazilice sv. Klimenta nad hrobem sv. Cyrila (z důvodu nízké kapacity baziliky je tato akce určená pouze pro biskupy a pozvané. Poutníky prosíme, aby baziliku navštívili v jiném čase).
15.00 Slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore

Úterý 12. 11. 2019 - den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České

10.00 Hlavní bohoslužba národní pouti v bazilice sv. Petra ve Vatikánu
Po bohoslužbě modlitba za vlast u oltáře sv. Václava a soukromá modlitba po skupinách v katakombách baziliky sv. Petra u sochy sv. Anežky české, u hrobu sv. Petra i na místě dlouhodobého odpočinku kardinála Josefa Berana.
18.00 Reprezentativní koncert „České nebe" v bazilice sv. Jana v Lateránu. Hudební doprovod zajistí Hudba Hradní stráže a Policie ČR a pěvecké sbory Collegium Hortense, Entropie, Pěvecký sbor SGV (Filip Macek), Schola brněnské mládeže (Štěpán Policer) a SMoG pod vedením Jana Zástěry.
20.00 Koncert chval Scholy brněnské mládeže (SBM) v kostele sv. Marcelina a Petra v Lateránu (Via Merulana) - titulární kostel kardinála Dominika Duky, řídí Štěpán Policer

Středa 13.11.2019 - svátek sv. Anežky České

9.30 Generální audience u papeže Františka - Svatopetrské náměstí ve Vatikánu - předání Charitativní sbírky Koruny sv. Anežky České daru ČR papeži Františkovi pro chudé a potřebné
15.00 Slavná bohoslužba v bazilice sv. Jana v Lateránu a slavnostní zakončení národní pouti v Římě

 

2143_1_dsc_0414.jpg


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.226.97.214 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz