Suplování Rozvrh Bakaláři Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -25. ročník celostátní přehlídky CŠ ZUČ

25. ročník celostátní přehlídky CŠ ZUČ

04.04.2018

SGV bude reprezentovat schola pod vedením Magdalény Krchňavé, CM pod vedením Mgr. Petra Halody a Duo Viktorie Lesovské a Tomáše Dvouletého. www.tvnoe.cz www.cssodry.cz

Časový harmonogram 25. ročníku přehlídky

úterý 3. 4. 2018

 

9:00

průb

12:00

13:00

14:30

17:00

18:00

20:00

21:00

dopolední program – vystoupení souborů ze

výtvarné dílny pro děti ZŠ v salónku DD a vernisáž hybohledů s panem Pavlem Mackem, vystoupení dětí ze ZŠ sv. Voršily v Praze

po ukončení programu hodnocení poroty

oběd

dílna dramatické výchovy v DD pro ZŠ

večeře, příjezd a ubytování SŠ

improvizační workshop v tělocvičně školy

úvodní mše sv. ve školní kapli sv. Anežky České

„čajovna“ – v podkroví DM, možnost setkání s kněžími, svátost smíření

 

středa 4. 4. 2018

 

6:30

7:00

8:00

13:00

14:30

16:30

18:00

20:00

21:00

21:00

možnost setkání s kněžími, svátost smíření

mše sv. ve školní kapli sv. Anežky České

dopolední program – vystoupení souborů ze , hodnocení poroty

možnost návštěvy výstavy hybohledů v DD

oběd

12:00 – 16:00 možnost prohlídky výstavy Jindřicha Štreita „Služebník Boží“ v kostele sv. Bartoloměje

odpolední program – vystoupení souborů ze , hodnocení poroty

večeře

koncert Hradišťanu v kostele sv. Bartoloměje + Datio, Cantate

Večer chval v domově mládeže

Schola – Stojanovo gymnázium Velehrad přenos TV NOE

„čajovna“ – v podkroví DM, možnost setkání s kněžími, svátost smíření

dílna dramatické výchovy ve škole, LARP pro SŠ

 

čtvrtek 5. 4. 2018

 

6:30

7:00

8:00

11:00

12:30

13:00

16:30

17:00

19:00

možnost setkání s kněžími, svátost smíření

mše sv. ve školní kapli sv. Anežky České

dopolední program – vystoupení souborů ze , hodnocení poroty

možnost návštěvy výstavy hybohledů v DD

konec přehlídky a hodnocení poroty

oběd

po obědě – porada poroty a dramaturga TV NOE k sestavení

galaprogramu v DD

13:00 – 16:00 odpočinek a možnost zkoušek v DD a možnost prohlídky výstavy Jindřicha Štreita „Služebník Boží“ v kostele sv. Bartoloměje

Hosté:

13:00 – 14:00 beseda s panem Maxem Kašparů

14:15 – 14:30 NoTimer, vokální kvartet - Dušan Brus, Jan Hána, Daniel Pospěch, Tomáš Hrňa C ZUŠ Nový Jičín

14:30 – 15:30 autorské čtení p. Petra Piťhy

15:30 – 16:30 v jednání setkání s Jiřím Mádlem

večeře

odpolední galaprogram

večerní galaprogram

 

pátek 6. 4. 2018

 

8:30

9:00

10:15

11:30

11:00

13:30

14:00

14:00

14:00

15:30

17:00

20:00

21:00

možnost setkání s kněžími, svátost smíření v kostele sv. Bartoloměje

Slavnostní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, doprovází Datio

přenos TV NOE

vernisáž výstavy Jindřicha Štreita s průvodním slovem Maxe Kašparů záznam TV NOE

slavnostní oběd v DD a malé posezení

setkání hostů, vedoucích souborů, kněží a pedagogů

worship Adama Bubika do 13:30

duchovní a hudební program v tělocvičně školy

Oběd pro studenty

generálka slavnostního programu v Dělnickém domě

hudební dílna pod vedením Jiřího Pospíšila v salónku DD

(seminář pro pedagogy a studenty)

dramaturgická dílna pod vedením Šimona Petáka v salónku DD

(seminář pro pedagogy)

večeře (do 16:30)

slavnostní program v DD (30 min. přestávka, 19:30 konec)

záznam TV NOE

koncert Pavla Helana a jeho kapely v Dělnickém domě

koncert školních rockových kapel

průb

v průběhu konání přehlídky vítáme ohlasy na celostátní přehlídku

(zajišťuje infocentrum)

TV NOE

23. 3. pořad k přehlídce – Živě s NOE (11:30 – 12:00)

4. 4. přenos Večera chval

6. 4. záznam slavnostní mše svaté a slavnostního programu

6. 4. záznam vernisáže Jindřicha Štreita

6. 4. přehlídkové vstupy do vysílání TV NOE – 9:00, 11:30, 14,00

průb – vysílání medailonků církevních škol v TV NOE

ČT2

Informace o přehlídce přinese také ČT2 v pořadu Křesťanský magazín

Proglas

Informace o přehlídce přinese také rádio Proglas a další

 

sobota 7. 4. 2018

ráno – odjezd domů, domov mládeže bude k dispozici celý víkend

 

&

dramatizace

¯

hra na nástroj, muzikálové melodie

U

recitace, monolog, umělecký přednes

tanec

zpěv

^

animovaný snímek, gymnastika, šermíři, akrobacie, impro

WiWa

Učebna metodik ve škole - možné zkoušky, promítání filmů

DD

Dělnický dům Odry

DM

Domov mládeže

barvy

černě – program přehlídkového týdne

modře – doprovodný program

červeně – přenášení TV NOE, ČT2, Proglas

 

 

 

C ZÚČASTNĚNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY B

 

Název základní školy

Vedoucí souboru

C Katolická základní škola v Uherském Brodě

Mgr. Andra Kapsová

Mgr. Marie Jochimová

C Církevní základní škola v Kroměříži

Mgr. M. Kordíková, Ph.D.

C Církevní základní škola sv. Ludmily

v Hradci nad Moravicí

Mgr. Jana Larischová

C Základní škola sv. Voršily v Praze

Mgr. Jana Mišejková

Mgr. Magdalena Fenclová

C Základní škola sv. Zdislavy Kopřivnice

Mgr. Helena Obadalová

C Základní škola Navis, Dobřejovice

Mgr. Jan Vepřek

C Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Adam Rosa

C Katolické gymnázium Třebíč

Mgr. Michaela Avkovská

C Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra, Ostrava

Angela Berkyová

C Základní umělecká škola duchovní hudby Frýdek-Místek

Ivana Blaštíková

C Základní škola Salvátor Valašské Meziříčí

omluveni

C Církevní základní škola ve  Veselí nad Moravou

omluveni

 

 

C ZÚČASTNĚNÉ ZAHRANIČNÍ ŠKOLY B

Název střední školy

Vedoucí souboru

C Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda Košice, Slovensko

(KSPgŠ sv. Cyrila a Metoda Košice)

Mgr. Denisa Kuncová

Mgr. Klára Zorvanová

C ZÚČASTNĚNÉ STŘEDNÍ ŠKOLY B

Název střední školy

Vedoucí souboru

C Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České, Odry (SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry)

Mgr. Monika Badejová

Mgr. Kateřina Richterová

Josef Zajíček

Mgr. David Cindler

Mgr. Ludmila Červenková

Mgr. Alena Jestřebská

Mgr. Kateřina Pavelková

Alexandra Bajgarová

Adéla Hrabovská

C Stojanovo gymnázium, Velehrad

Magdaléna Krchňavá

Petr Haloda

C Biskupské gymnázium Brno a mateřské školy

PaedDr. Jolana Němcová

Mgr. Ilona Doleželová

C Katolické gymnázium Třebíč

Mgr. Michaela Avkovská

C Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově

Mgr. Martin Bradáč

C Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.

Brno

MgA. Dominik Filip

Mgr. Kateřina Janíčková

C Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r. o., Olomouc

Mgr. Veronika Rajtr Pavlová, Ph.D.

MgA. Ilona Zámečníková

C Cyrilometodějské gymnázium a střední

odborná škola pedagogická

Brno

Mgr. Vojtěch Veselý

MgA. Eva Davidová

Mgr. Kateřina Prudilová

Patrik Buchta

PhDr. Ludmila Svrčulová

C Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Círekvní základní škola, České Budějovice

Mgr. Jitka Kadlecová

C Křesťanské gymnázium Praha

Mgr. Jana Svobodová

Anička Fraňková

Magdalena Schreierová

C Biskupské gymnázium Varnsdorf

Mgr. Martina Janáková

C Biskupské gymnázium v Ostravě

Jakub Dvorský

Metoděj Kříž

C Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Mgr. Veronika Pavelková, sr. Iris

C Církevní ZŠ a SŠ Plzeň

omluveni

@ SLOŽENÍ POROTY ?

Předsedkyně poroty

PhDr. Hana Cisovská, Ph.D.

(divadelní formy)

C pedagog, lektor, dramaterapeut, trenér komunikativních dovedností

Vedla amatérský divadelní soubor na SOU Vítkovice, působila jako pedagog na ZUŠ v Odrách, Střední škole Zdeňka Matějčka v Ostravě - Porubě, Janáčkově konzervatoři v Ostravě, zabývala se dramaterapií v komunitě pro léčbu drogových závislostí. V současnosti působí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity jako odborný asistent a pedagog připravující budoucí učitele, vychovatele a speciální pedagogy v oblasti dramatické výchovy, osobnostně sociální výchovy a komunikativních dovedností.

Členové poroty

image_mini.jpgMgA. Emílie Zámečníková (divadelní formy, recitace)

C pedagožka, lektorka, režisérka, autorka scénářů a odborných publikací, herečka

Na katedře výchovné dramatiky DAMU vystudovala obor dramatická výchova, nyní je její externí pedagožkou. Přes třicet let učila literárně-dramatický obor na ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové. Vedla a režírovala řadu dětských i  divadelních souborů dospělých, s nimiž se každoročně účastnila celostátních přehlídek a dílen. Jako herečka spolupracovala s různými divadly, nejvíce  se souborem Nejhodnější medvídci. Sedm let učila herectví a přednes  na Konzervatoři Pardubice, kde

i  režírovala řadu operních inscenací. V současné době se prakticky, teoreticky a metodicky věnuje zejména  uměleckému přednesu (vedení dětských a mladých přednašečů, vedení dílen a seminářů pro pedagogy po celé republice, práce v porotách Dětské scény a Wolkrova Prostějova všech stupňů a dal.) Je autorkou knížky Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory.

Mgr. Eva Polzerová

(taneční formy a divadelní formy, recitace)

C pedagožka

Na pražské HAMU studovala taneční pedagogiku a na DAMU absolvovala studium dramatické výchovy. Jako pedagog řadu let působila na základních uměleckých školách, také na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde vedla oddělení dramatické výchovy. V současné době učí komunikaci, improvizaci a pantomimu v dramatickém oddělení na Lidové konzervatoři v Ostravě. Vedle časopiseckých příspěvků je i autorkou samostatné publikace Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy.

 

Členové poroty

Mgr. Jiří Pospíšil (hudba)

C pedagog, aranžér, hudební režisér, upravovatel lidových písní, především pro pěvecké sbory, příležitostný skladatel

Po absolutoriu konzervatoře obor kontrabas působil v operním orchestru opavského divadla, v Janáčkově filharmonii Ostrava, ale také v souborech z oblasti populární hudby, rocku a jazzu. Po ukončení studia oboru hudební věda na fakultě Masarykovy univerzitě v Brně nastoupil na místo hudebního režiséra v Českém rozhlasu Ostrava. V letech 2000-2015 vyučoval hudební režii a hudebněteoretické předměty na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu Ostrava. V současnosti se věnuje hudební režii, aranžérské a kompoziční práci.

Lenka Polášková (hudba)

C pedagog, korepetitorka, sbormistryně

Vystudovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži obor hra na klavír a sbormistrovství na Ostravské univerzitě. V září roku 1999 založila Smíšený pěvecký sbor Smetana Hulín, kterého je sbormistryní dodnes. V současné době působí jako pedagog na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a na ZUŠ v Hulíně. S dětským pěveckým sborem Moravské děti spolupracuje od roku 1998 jako korepetitorka a od roku 2003 již jako jeho sbormistryně. Pod jejím vedením dosáhly všechny sbory mnoha významných úspěchů. Roku 2010 jí byla udělena Unií pěveckých sborů za dosažené úspěchy cena Sbormistr – junior.

Dramaturg TV NOE

Štěpán Josef Lankočí

C režie a střih  TV NOE

Působil v Divadle U Stolu a v Mahenově činohře v Brně v oblasti divadelní dramaturgie. Od roku 2005 se věnuje televizní tvorbě. V dokumentární tvorbě zaujal snímkem Tři pronikavá světla (2010), který získal hlavní ocenění na Mezinárodním festivalu Niepokalanów 2011 a v roce 2012 v Minsku. Režijně se podílel na francouzsko-českém koprodukčním filmu La dernière nuit de Jeanne d'Arc (2012), či na dokumentu o české humanitární pomoci v Africe - Pomoc, která se točí (2013). Nyní se aktivně věnuje dramaturgii střihové skladby. Pracuje v ostravském televizním studiu TELEPACE, které je servisní organizací televize Noe a České televize. Je řádným členem Syndikátu novinářů České republiky a střihačem publicistických, hudebních a dramatických záznamů. Jako střihač se podílel na televizních přenosech z mistrovství světa v karate pro EuroSport a z festivalů rockové a populární hudby. Je režisérem dokudramatu Saint John Neumann (2015), již po premiéře v amerických kinech byl představen papeži Františkovi. Tento film zároveň vyhrál hlavní cenu MKFF Karlovy Vary v roce 2016. Na jaře roku 2017 měl v USA premiéru poslední z jeho filmů, který je věnován Přemyslovně Anežce České.

 

 

 

 

 

 

Příloha: 1612_1_vecer_chval.pdf


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Alena Ševčíková
E-mail: alena.sevcikova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 54.162.224.176 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz