Suplování Rozvrhy Bakaláři Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola

Na pátek 26.4.2019 byl ředitelem školy pro žáky SGV vyhlášen z organizačních důvodů volný den.

Informační odpoledne pro rodiče žáků

Informační odpoledne pro rodiče žáků

21.11.2018

Zveme rodiče našich žáků na informační odpoledne SGV ve středu 21. 11. od 16:00 v kmenových třídách. Další setkání proběhne 17. 4. 2019.

Organizace informačního odpoledne 21. 11. 2018:

16:00 - 16:30 setkání rodičů s třídními učiteli v kmenových učebnách jednotlivých tříd

16:30 - 18:00 individuální konzultace s vyučujícími (u vstupu bude rozpis)

17:15 - Valná hromada SP SGV ve Slovanském sále - zveme všechny rodiče

18:00 mše svatá ve školní kapli sv. Kříže

 

Využijte, prosím, informačního odpoledne k setkání s vedením školy, vyučujícími a vychovateli.

Konzultační hodiny celého pedagogického sboru - každou středu 14:00-15:30.

 

Třídní učitelé jednotlivých ročníků:

1.A – Mgr. Petr Haloda – učebna 3

1.B – Mgr. Ondřej Hruboš – učebna 2

2.A – Mgr. Jan Kletvík - učebna 8

2.B – Mgr. Michaela Psíková - učebna 5

3.A – Mgr. Eva Pěchová - učebna 4

3.B – Mgr. Pavla Kaňovská - učebna 1

4.A – Mgr. Viktor Černý - učebna 6

4.B – Mgr. Gabriela Vojáčková - učebna 7

 

Pedagogický sbor SGV:

Mgr., Ing. Vladislava Burgetová - učebna Jaz3 - 178

Mgr. Viktor Černý - učebna 6 - 263

Mgr. Eva Ertlová - učebna Jaz4 165 (výchovná poradkyně)

Mgr. Petr Haloda - učebna 3 - 258

Mgr. Martina Halová – laboratoř biologie 180

Mgr. Michal Hegr - ředitel školy - ředitelna 247

Mgr. Ondřej Hruboš - učebna 2 - 256

Ing., Bc. Petr Chvatík - učebna PC - přízemí vedle zimního sálu 156

Mgr. Pavla Kaňovská - učebna 1 - 254

Mgr. Jan Kletvík - učebna 8 - 162

P. Mgr. Radim Kuchař - sakristie 148 (u školní kaple)

Mgr., MgA. Filip Macek - zástupce ředitele - zástupcovna 249

Ing. Miroslava Mahrová Ph.D. - kabinet 269

Mgr., Mgr. Irena Nováková - kabinet 272

Mgr. Eva Pěchová - učebna 4 - 259

Ing. Lukáš Petrucha - kabinet 273

Mgr. Eva Petruchová - učebna jaz2 - 175

Mgr. Michaela Psíková - učebna 5 - 261

Mgr. Alena Rosíková Ph.D. - kabinet 271

Bc. Petr Štulír - kabinet 268

Mgr. Jana Vlčková Ph.D. - učebna jaz1 - 173

Mgr. Gabriela Vojáčková - učebna 7 - 264

Mgr. Hana Zuntová – kabinet 270

 

Vychovatelé DM SGV:

Mgr. Tomáš Chytka – 1. patro 225

Bc. Lucie Škařupová – 1. patro 224

Mgr. Lubomír Švec – přízemí 131

Martina Vlková – 1. patro 224

Bc. Jaroslav Zámečník – přízemí 131

Ing. Michaela Vagundová – 1. patro 224

 


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 18.234.111.56 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz