Suplování Rozvrhy Bakaláři Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Valná hormada Matice velehradské

Valná hormada Matice velehradské

17.02.2019

Valná hromada Matice velehradské se bude konat 17. 2. 2019 od 13:00 hodin v Zimním sále Stojanova gymnázia.

Program

 • 10:00 Pontifikální mše svatá v bazilice s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem
 • 11:30 - 12:30 Oběd pro členy a hosty MV ve Slovanském sále Stojanova gymnázia Velehrad (vstup do Stojanova gymnázia se nachází  napravo od průčelí velehradské baziliky)
 • 11:30 - 12:55 Prezentace členů MV před Zimním sálem Stojanova gymnázia
 • 13:00 Zahájení Valné volební hromady v Zimním sále (Sala terrena)
  - přivítání (Mons. Jan Peňáz)
 • - slovo otce arcibiskupa Jana Graubnera
  - zpráva o činnosti Matice velehradské a návrh činnosti v roce 2019 (Mgr. Petr Hudec)
  - zpráva o hospodaření Matice velehradské
 • - seznámení účastníků VH s průběhem volby Výboru a Kontrolní komise Matice, představení kandidátů, doplnění kandidátky - vlastní volba
  - přestávka na formulování připomínek a dotazů, vyplňování volebních lístků a přihlášek do diskuse, občerstvení (15 min.)
  - zdravice oslovených hostů
  - příspěvky přihlášených do diskuse
  - oznámení výsledků voleb
  - usnesení Valné hromady
  - písen Bože cos ráčil
 • 16:00 Závěrečné požehnání (předpoklad)

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 34.236.190.216 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz