Suplování Rozvrhy Bakaláři Moodle Strava Intranet Foto

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Přijímací řízení na SGV

Přijímací řízení na SGV

08.06.2020

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA SGV

Základní termíny průběhu přijímacího řízení na SGV:

  • nejpozději 25. 5. zaslání pozvánky na jednotnou přijímací zkoušku
  • 8. 6. jednotná přijímací zkouška pro uchazeče o studium na SGV, setkání vedení školy s jejich zákonnými zástupci
  • 9. 6. v 16.00 - setkání vedení školy se zákonnými zástupci uchazečů o studium - 2. skupina
  • 15. 6. předpokládané datum obdržení vyhodnocení JPZ od Cermatu
  • 16. 6. předpokládané datum zveřejnění výsledků JPZ
  • 23. 6. nejzazší termín pro odevzdání zápisových lístků (předpokládaný termín)
  • 23. 6. náhradní termín pro konání jednotné přijímací zkoušky (pro ty, co byli omluveni v řádném termínu)

Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Zkoušku však uchazeč bude konat pouze jednou (ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí). Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve:

- výsledky testů budou zpřístupněny školám do 7 kalendářních dnů od konání zkoušky
- škola zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů od konání zkoušky

Svůj úmysl vzdělávat se v dané škole uchazeč/zákonný zástupce potvrdí odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 5 pracovních dní. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit opakovaně, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Nepřijatý uchazeč nemůže podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů. Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí, a to do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.

- - -

Informace o přijímacím řízení na SŠ.pdf

Další informace o přijímacích zkouškách - www.cermat.cz

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2020-21

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 34.204.168.209 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz