Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Noční křížová cesta - zrušeno!

Noční křížová cesta - zrušeno!

16.03.2021

V úterý 16. března se budeme prošlapávat tradiční noční křížovou cestu.

Zážitky z roku 2020

Během této cesty jsme uvažovali nejen o jednotlivých zastaveních, ale také každý o tom, co v životě sám nese na svých bedrech. Všichni jsme šli i s určitou naléhavostí, neboť v ten den končila na příštích 30 dní výuka na všech školách z důvodu bezpečnostních opatření proti šíření koronaviru. Zde jsou některé reakce účastníků na společnou cestu:

Stejně jako v prváku, jsem se i letos zúčastnila noční křížové cesty. Abych pravdu řekla, od té poslední jsem si slíbila, že nikdy víc už nepůjdu. Tehdy mě udolal už první kopec. Byla to asi nejnáročnější 14kilometrová cesta v mém životě. Navíc jsme nesměli mluvit. Skoro se tedy až divím, že jsem do toho šla letos znovu.
Cestu jsme obětovali za pomoc při řešení problému koronaviru. Začali jsme mší svatou, pak si dali večeři a šlo se. Připravená na to nejhorší jsem se vyškrábala na již zmiňovaný kopec. A na další. Zvládla jsem to. Všechno. Pak přišel takový ten pocit, že pro Ježíše byla cesta na Kalvárii o tolik moc těžší. Čekala ho tam jen smrt. Ale on si nestěžoval. Některá zastavení jsme prožili netradičně. Mě nejvíc dostalo 6. zastavení. Veronika podává Ježíšovi roušku. My se měli v ten okamžik onou rouškou stát. Stát se tím malým, ale přesto důležitým skutkem lásky. Pak jsme sami měli pocítit Boží lásku, když jsme si uvědomovali naši bytost, kterou si Kristus vepsal do svých dlaní. Bytost, kterou Bůh tak bezpodmínečně miluje, že za ni obětoval svého jediného Syna.
Teď mi nezbývá než dodat, že ničeho nelituji, a že pokud bude v příštím roce opět možnost jít, půjdu. (Klára)

Jako někdo, kdo šel tuto noční křížovou cestu poprvé, jsem opravdu nevěděla co čekat. Když jsme ale všichni po společné mši ve Starých Hutích vyšli na cestu, věděla jsem, že to bude mimořádné - a taky bylo. 14 kilometrů, 14 zastavení a 35 lidí, kteří jdou vedle sebe v tichu a prožívají s Ježíšem jeho cestu na Kalvárii. (Tereza)

Letošní křížová cesta byla vůbec první v mém životě. Nikdy jsem na žádné nebyla a bylo mi ctí, že se mi naskytla možnost se jí zúčastnit. Věděla jsem zhruba, jak to bude vypadat, ale i tak jsem si nebyla jistá, co mám čekat. Každopádně svého obětovaného času vůbec nelituji. Bylo to pro mě velmi emotivní a poučné nejen po stránce křesťanství, ale i životní. Byla jsem ráda, že jsem mohla jít po boku svých přátel. Sice jsme spolu po většinu času nemluvili, ale šlo o ten společně strávený čas. Bylo to něco neuvěřitelného. Všichni jsme šli za doprovodu luceren a baterek v naprosté tmě a byli jsme naprosto zticha. Pouze zvuk našich kroků se nesl krajinou. Mě samotnou překvapilo, že jsem dokázala téměř celou cestu, kromě nezbytných sdělení, mlčet a unášet se myšlenkami. Musím říct, že mi to ticho pomohlo si i pár věcí uvědomit a pochopit. Cesta byla místy náročná, ale všichni jsme to bez úrazu zvládli. Někteří párkrát zavrávorali, ale nakonec jsme dosáhli cíle. (Kristýna)


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 572 571 099, 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 572 571 136, 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.235.108.188 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz