Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

učební plán | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Učební plán SGV

Aspekty zohledněné v učebním plánu:

• profilace školy, naplnění poslání
• společné vzdělávání žáků, zapracování „inkluze" do RVP a ŠVP
• důraz na uvědomování si křesťanských kořenů kultury a vzdělávání
• perspektiva přírodovědných oborů
• projekt na podporu kariérního vzdělávání žáků
• větší důraz na novodobé dějiny a dějinné souvislosti

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč
celkem
český jazyk a literatura 4 3 3 4 14
anglický jazyk 3 3 4 4 14
druhý jazyk 3 3 3 4 13
latina 0 0 2 0 2
základy společenských věd 0 2 2 2 6
dějepis 2 2 2 2 8
zeměpis 2 2 0 0 4
matematika 3 3 4 4 14
fyzika 2 2 2 0 6
chemie 2 2 2 0 6
biologie 2 2 2 0 6
cvičení z fyziky 1 1 0 0 2
cvičení z chemie 1 1 0 0 2
cvičení z biologie 1 1 0 0 2
informatika a výpočetní technika 2 2 0 0 4
estetická výchova 2 2 0 0 4
tělesná výchova 2 2 2 2 8
náboženská výchova 2 1 1 1 5
volitelný seminář I. 0 0 2 2 4
volitelný seminář II. 0 0 2 2 4
volitelný seminář III. 0 0 0 2 2
volitelný seminář IV. 0 0 0 2 2
34 34 33 31 132

Pevná nabídka seminářů pro 3. ročník - dvouleté semináře (žák si volí dva)

Cílem seminářů je příprava žáků na vysokoškolské studium a na splnění všech kritérií přijímacího řízení ve zvoleném oboru.

• Jazykové semináře z AJ, NJ, FJ, RJ - cílem je získání mezinárodního certifikátu
• Seminář z L
• Seminář ze ZSV I (ekonomie a management, právo, politologie)
• Seminář ze ZSV II (filozofie, sociologie, psychologie, etika)
• Seminář z D
• Seminář ze Z
• Seminář z Ma
• Seminář z Fy
• Seminář z Ch
• Seminář z Bi
• Seminář z IVT
• Seminář z EV
• Seminář z TV
• Seminář z logiky

Pevná nabídka seminářů pro 4. ročník (žák si volí dva)

Cílem seminářů je příprava žáků na vykonání maturitní zkoušky.

• Jazykový konverzační seminář z AJ, NJ, FJ, RJ
• Seminář z L
• Seminář ze ZSV
• Seminář z D
• Seminář ze Z
• Seminář z Ma
• Seminář z Fy
• Seminář z Ch
• Seminář z Bi
• Seminář z IVT
• Seminář z EV
• Seminář z TV
• Seminář z logiky


Poslání a vize organizace

Motto:
„Vzhledem k temnému horizontu dnešního světa je třeba mladé lidi učit pravdě a základním hodnotám i ctnostem, abychom mohli k budoucnosti vzhlížet s nadějí."
Benedikt XVI., 1. 1. 2012 mládeži

Naším posláním je naplnění následujících šesti pilířů, o které se škola se ve svém působení opírá:- kvalitní vzdělání;
- celistvý rozvoj osobnosti;
- pomoc mladým lidem nalézt své místo ve společnosti;
- škola jako výchovné společenství;
- víra ve Stvořitele („věřit je normální");
- bezpečné prostředí.

Chtěli bychom být školou rodinného typu, která je alternativou pro každého žáka hledajícího kvalitní vzdělání a křesťanské hodnoty pro svůj další růst.
„Katolická škola je na úrovni jiných škol, sleduje stejné kulturní cíle a lidskou formaci mládeže. Ale jejím základním prvkem je probouzet k životu komunitní školské prostředí, jež by bylo proniknuté evangelijním duchem svobody a lásky."

Gravissimum educationis

 


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 572 571 099, 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 572 571 136, 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.236.124.77 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz