Suplování Rozvrh Bakaláři Moodle Strava Intranet

ŠKOLA | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -O škole

Stojanovo gymnázium VelehradStojanovo gymnázium se nachází v budově bývalého velehradského kláštera, který byl v předchozích letech nově rekonstruován. Veškerá výuka tak (s výjimkou TV) probíhá v historických interiérech. Výuka tělesné výchovy je realizována ve spolupráci se ZŠ Velehrad ve zdejší tělocvičně.

Škola disponuje dostatečným počtem učeben (celkem 8 kmenových tříd a další 2 učebny, které se dají využít pro menší skupiny). Čtyři z učeben jsou vybaveny multimediální technikou (audio,video, DVD, dataprojektor a interaktivní tabule). Dále má k dispozici odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů (chemie, biologie, fyziky), pro výuku estetických výchov (hudební a výtvarné), dvě jazykové učebny a učebnu pro výuku informatiky. Součástí školy je i kaple a relaxační místnost - školní klub. Pro potřeby školy zejména pro besedy a slavnostní akce slouží také Slovanský sál.

Škola má k dispozici vlastní školní kuchyň s jídelnou. Zajišťuje výdej snídaní, obědů a večeří.

Stojanovo gymnázium VelehradSoučástí výchovného působení školy je začlenění osobnostního rozvoje. Jeho akce jsou rozplánovány po celou dobu studia, zejména pak v prvním až třetím ročníku. Jeho cílem je pomocí formačních setkání umožnit sebepoznání a na základě tohoto sebepoznání utvářet svůj vztah k sobě, k ostatním lidem a světu u věřících žáků i vztah k Bohu. Během školního roku žáci absolvují většinou třídenní pobyt mimo školu, kde se aktivně zapojují do připravených aktivit, které sledují i budování sociálně zdravých vztahů ve skupině. Formou vhodně zvolených her se zde posiluje vědomí odpovědnosti nejen za sebe, ale také za ostatní. Snažíme se vést žáky k uvědomění si sebe sama a svých možností a od tohoto odvíjet svůj další rozvoj, uvědomění si v čem může být prospěšný celku. Další důraz je kladen na vzájemnou kooperaci a pomoc druhému. V rámci tohoto osobnostního rozvoje se realizují tematické okruhy Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, Sociální komunikace, Spolupráce a soutěž průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Těchto pobytů se účastní i třídní učitelé, kteří tak mají možnost poznat žáky i jinak než ze školních lavic, a s ohledem na získané poznatky volit adekvátní postupy v přístupu k nim při další práci s nimi během školního roku.
Takto budované přátelské ovzduší považujeme za nutné jak pro prevenci sociálně patologických jevů, tak pro studium na naší škole.


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Alena Ševčíková
E-mail: alena.sevcikova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 54.224.91.58 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz