Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

ŠKOLA | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola

Aktuální informace k přijímacímu řízení sledujte v sekci PRO UCHAZEČE O STUDIUM

O škole

- - -

Stojanovo gymnázium, Velehrad (SGV) je čtyřleté všeobecné gymnázium, které sídlí v nově zrekonstruovaných a moderně vybavených prostorách bývalého cisterciáckého kláštera. Veškerá výuka tak probíhá v krásných historických interiérech.

Škola se ve svém působení zaměřuje na celistvý rozvoj žáků. Klade důraz jak na kvalitní vzdělávání založené na křesťanských základech, tak na jejich osobnostní a duchovní růst. Svým žákům poskytujeme vynikající úroveň přírodovědného i humanitního vzdělání, rozšířenou výuku čtyř světových jazyků a širokou nabídku školních i mimoškolních aktivit. Zaměřujeme se také na soustavné kariérní poradenství. Zajišťujeme tak výbornou přípravu pro studium na všech typech vysokých škol.

- - - - - - - - - - - - - - -

Škola disponuje dostatečným počtem učeben: osmi kmenovými třídami, odbornými laboratořemi pro výuku přírodovědných předmětů (chemie, biologie, fyziky), učebnami pro výuku estetických výchov (hudební a výtvarné), pěti jazykovými učebnami a dvěma učebnami pro výuku informatiky. Všechny třídy jsou vybaveny moderní multimediální technikou. Součástí školy je i nová studentská kaple, relaxační místnost - školní klub, knihovna a dobře vybavená posilovna. Pro besedy a slavnostní akce slouží také Slovanský sál, nově restaurovaný Zimní sál, případně rozlehlý barokní sklep. Žáci mohou k relaxaci využívat také barokní zahradu, jež přiléhá k budově školy.

- - - - - - - - - - - - - - -

SGV je „církevní" školou. Je otevřeno všem žákům, věřícím i nevěřícím, kteří jsou schopni vnímat duchovní rozměr školy. Součástí výukového plánu školy je i náboženská výchova jako jeden z povinných předmětů. Žáky po celou dobu studia doprovází kněz - školní kaplan.

Do vzdělávání je začleněn také Projekt osobnostního rozvoje (POR), který napomáhá mladým lidem na cestě k sebepoznání, správnému stanovení životních hodnot a nalezení místa v dnešní společnosti. Projekt osobnostního rozvoje se skládá z několika částí. V prvním ročníku studenti absolvují seznamovací pobyt, kurz efektivního učení a kurz osobnostního rozvoje. Ve druhém až čtvrtém ročníku studenti v kurzech osobnostního rozvoje pokračují a dále se rozvíjejí. Dále jsou jeho součástí sportovní kurzy jako cyklistika, lyžování, turistika a vodácký kurz. Do projektu je začleněna také soustavná práce třídy s třídním učitelem.

Součástí školy je i Domov mládeže, který je k dispozici především žákům z větší vzdálenosti. Cena za ubytování je 1200 Kč měsíčně.

Při SGV funguje také PONTO - Středisko pro volný čas, které nabízí mnoho vzdělávacích, sportovních i kulturních aktivit - žáci se mohou realizovat např. v pěveckém sboru, cimbálové muzice, v horolezeckém kroužku, kroužku historického šermu, účastnit se outdoorových expedic apod. Od roku 2016 působí na SGV také ZUŠ Uherské Hradiště.

Stojanovo gymnázium má svou jedinečnou atmosféru. Jsme škola, kde se všichni společně snaží vytvořit bezpečné rodinné prostředí.

 


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 572 571 099, 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 572 571 136, 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.236.222.124 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz