Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

DOMOV MLÁDEŽE | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola
DOMOV MLÁDEŽE

2020-2021

 


Propustka žáka z Domova mládeže ke stažení

Propustka žáka z DM.pdf

 


Mail pro omluvenky

Omluvenky a jiné informace pro vychovatele zasílejte na mail vychovatel@sgv.cz. Zpráva je automaticky rozeslána všem vychovatelům.

 


Pokyny k platbě za ubytování na DM 2020/21

Platba za ubytování se hradí vždy do 25. dne předchozího měsíce (např.: platbu za září je nutné uhradit do 25.8.). Platbu je možné provádět pouze bankovním převodem, doporučujeme proto zavést si trvalý příkaz. Číslo účtu pro platbu ubytování je: 195519426/0300. Do zprávy pro příjemce je NUTNÉ uvést: DM + jméno a příjmení žáka (např.: DM Josef Novák). Variabilní symbol neuvádět.
Výše platby je 1.200,-Kč za měsíc.
(V případě dotazů kontaktujte vedoucího vychovatele Mgr. Tomáše Chytku.)


AKTUÁLNÍ INFORMACE

Ubytovat se na DM je možné v pondělí 31. 8. od 17:00 do 21:00, případně v úterý 1. 9. po ukončení výuky. V úterý ráno 7:00-8:45 bude možné si na vyhrazeném místě na DM uschovat zavazadla, po vyučování se pak žáci ubytují, převezmou pokoj a klíče. Do 18.00 hodin budou mít volné odpoledne. V době od 18.00 do 21.00 hodin bude probíhat setkání s vychovateli.

Žáci ubytovaní na DM začínají stravování ve školní jídelně večeří v úterý 1. 9. a snídaní ve středu 2. 9. Tato jídla  Vám budou automaticky přihlášena.

Upozornění: Platba za ubytování se hradí vždy do 25. dne předchozího měsíce, tedy do 25. srpna je třeba uhradit 1.200,- Kč za ubytování na měsíc září. Platbu je možné provádět pouze bankovním převodem, zaveďte si tedy trvalý příkaz od srpna 2020 do května 2021, doba splatnosti: 20.-25. den v měsíci (č. ú.: 195519426/0300, do zprávy pro příjemce je NUTNÉ pro identifikaci platby uvést: DM + jméno a příjmení žáka + třída, např.: DM Veronika Veselá 1.A).


Rozhodnutí o přijetí na DM SGV 2020 - 2021

Pro školní rok 2020/2021 bylo vyhověno všem podaným žádostem. Rozhodnutí o přijetí s konkrétními jmény přijatých žáků je k nahlédnutí na vychovatelně DM. Žáci budoucího prvního ročníku budou informováni o přijetí e-mailem. Případné další žádosti o ubytování budou řešeny individuálně.

V případě, že jste se rozhodli pro ubytování na DM až dodatečně, kontaktujte pro bližší informace vedoucího vychovatele Mgr. Tomáše Chytku (budete evidováni jako náhradníci).


Podání přihlášky na DM pro školní rok 2020-21

 

Přihláška na DM SGV-2020-21.pdf

Vyplněnou přihlášku odevzdejte na vychovatelně při předání pokoje, nebo ji nejpozději do 30.5.2020 zašlete na mail: tomas.chytka@sgv.cz. Do přihlášky nezapomeňte vyplnit i s kým by jste chtěli být příští rok na pokoji (do kolonky "jiná sdělení").

Rozhodnutí o přijetí na DM a rozvržení pokojů na příští rok bude zveřejněno až na začátku srpna (je to z důvodu posunutých přijímacích zkoušek a tudíž i přihlášek na DM budoucích žáků prvního ročníku).


 Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.235.101.141 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz