Suplování Rozvrhy Bakaláři Moodle Strava Intranet Foto

DOMOV MLÁDEŽE | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola
DOMOV MLÁDEŽE

2019-2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Rozhodnutí o přijetí na DM SGV 2020 - 2021

Pro školní rok 2020/2021 bylo vyhověno všem podaným žádostem. Rozhodnutí o přijetí s konkrétními jmény přijatých žáků je k nahlédnutí na vychovatelně DM. Žáci budoucího prvního ročníku budou informováni o přijetí e-mailem. Případné další žádosti o ubytování budou řešeny individuálně.

V případě, že jste se rozhodli pro ubytování na DM až dodatečně, kontaktujte pro bližší informace vedoucího vychovatele Mgr. Tomáše Chytku (budete evidováni jako náhradníci).Podání přihlášky na DM pro školní rok 2020-21

 

Přihláška na DM SGV-2020-21.pdf

Vyplněnou přihlášku odevzdejte na vychovatelně při předání pokoje, nebo ji nejpozději do 30.5.2020 zašlete na mail: tomas.chytka@sgv.cz. Do přihlášky nezapomeňte vyplnit i s kým by jste chtěli být příští rok na pokoji (do kolonky "jiná sdělení").

Rozhodnutí o přijetí na DM a rozvržení pokojů na příští rok bude zveřejněno až na začátku srpna (je to z důvodu posunutých přijímacích zkoušek a tudíž i přihlášek na DM budoucích žáků prvního ročníku).


 

Vystěhování z DM a předání pokojů

Předání pokojů proběhne postupně ve dnech 4.-7.5.2020 po ročnících: 1.roč. 4.5., 2.roč. 5.5., 3.roč. 6.5. a 4.roč. 7.5.

DM bude otevřený vždy od 8,00 do 18,00 hod. - přijeďte tedy nejpozději v 17,00 hod., ať vše v klidu stihnete vyřešit. Bližší informace o předání pokoje byly zaslány žákům na mail.

 

 


Rozhodnutí o přijetí na DM SGV 2019 - 2020

Pro školní rok 2019/2020 bylo vyhověno všem podaným žádostem. Rozhodnutí o přijetí s konkrétními jmény přijatých žáků je k nahlédnutí na vychovatelně DM a je zveřejněno na nástěnkách DM. Žáci budoucích prvních ročníků jsou informováni o přijetí e-mailem. Případné další žádosti o ubytování budou řešeny individuálně.

V případě, že jste se rozhodli pro ubytování na DM až dodatečně, kontaktujte pro bližší informace vedoucího vychovatele Mgr. Tomáše Chytku.

 


 


Propustka žáka z Domova mládeže ke stažení

Propustka žáka z DM.pdf


 

Mail pro omluvenky

Omluvenky a jiné informace pro vychovatele zasílejte na mail vychovatel@sgv.cz. Zpráva je automaticky rozeslána všem vychovatelům.


Pokyny k platbě za ubytování na DM 2019/20

Platba za ubytování se hradí vždy do 25. dne předchozího měsíce (např.: platbu za září je nutné uhradit do 25.8.). Platbu je možné provádět pouze bankovním převodem, doporučujeme proto zavést si trvalý příkaz. Číslo účtu pro platbu ubytování je: 195519426/0300. Do zprávy pro příjemce je NUTNÉ uvést: DM + jméno a příjmení žáka (např.: ubytování Josef Novák). Variabilní symbol neuvádět.
Výše platby je 1.200,-Kč za měsíc.
(V případě dotazů kontaktujte vedoucího vychovatele Mgr. Tomáše Chytku.)

 
Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 34.200.218.187 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz