Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

DOMOV MLÁDEŽE | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola
DOMOV MLÁDEŽE

2020-2021


Podání přihlášky na DM pro školní rok 2021-22

Vyplněnou přihlášku buď odevzdejte osobně na vychovatelně, nebo ji nejpozději do 30.5.2021 zašlete na mail: tomas.chytka@sgv.cz. Do přihlášky nezapomeňte vyplnit i s kým byste chtěli být příští rok na pokoji (do kolonky "požadavky na ubytování").

Rozhodnutí o přijetí na DM a rozvržení pokojů na příští rok bude zveřejněno přibližně v polovině měsíce června (poté, co nám budou doručeny žádosti o ubytování od budoucích prváků).

Přihláška ke stažení: prihlaska-na-dm-sgv-2021-22.pdf


PŘEDÁNÍ POKOJŮ 4. ROČNÍK

Ve dnech 26.-29.4. bude DM otevřen každý den od 13,00 do 18,00 hodin z důvodu předávání pokojů od žáků 4. ročníku.

 


OTEVŘENÍ DM PO DOBU DISTANČNÍ VÝUKY

Po dobu distanční výuky bude DM přístupný vždy v pondělí a ve středu 13.00-18.00 hodin. Žáci si mohou vyzvednout osobní věci z pokoje i půjčit nebo vrátit knížky z knihovny. Pro dojíždějící je možnost vyzvednutí věcí ze skřněk v šatně. Při příjezdu se hlaste na dolní vychovatelně. Vstup je pouze průjezdem.


OTEVŘENÍ DM 4.-7.1.2021

Ve dnech 4.-7.1.2021 (pondělí až čtvrtek) bude DM otevřen od 13,00 do 18,00 hodin. Žáci si mohou vyzvednout osobní věci z pokoje i půjčit nebo vrátit knížky z knihovny. Pro dojíždějící je možnost vyzvednutí věcí ze skřněk v šatně. Při příjezdu se hlaste na dolní vychovatelně. Vstup je pouze průjezdem.OTEVŘENÍ DM 6.12.2020

Dm bude otevřený pro žáky s prezenční výukou od 6.12.2020 od 17,00 hodin.


OTEVŘENÍ DM PRO ŽÁKY 4.ROČNÍKU

Od 25.listopadu od 7,00 hodin bude Domov mládeže znovu otevřen pro ubytované žáky 4.ročníku. Prosíme o dodržování všech aktuálních hygienických opatření.


MĚSÍČNÍ PLATBY ZA UBYTOVÁNÍ NA DM

Pravidelné platby za ubytování na DM, prosím, neupravujte ani neukončujte. Na konci školního roku budou platby buď ukončeny dříve, nebo vám bude patřičná částka vrácena zpět na účet. V době distanční výuky není počítán poplatek za ubytování.


MOŽNOST VYZVEDNUTÍ VĚCÍ NA DM

Každou středu je od 13,00 do 17,00 hodin možné si na DM vyzvednout z pokoje osobní věci. Hlaste se po příchodu na dolní vychovatelně, aby o vás dotyčný vychovatel věděl. Prosíme o dodržování všech aktuálních hygienických opatření.

 


Propustka žáka z Domova mládeže ke stažení

Propustka žáka z DM.pdf

 


Mail pro omluvenky

Omluvenky a jiné informace pro vychovatele zasílejte na mail vychovatel@sgv.cz. Zpráva je automaticky rozeslána všem vychovatelům.

 


Pokyny k platbě za ubytování na DM 2020/21

Platba za ubytování se hradí vždy do 25. dne předchozího měsíce (např.: platbu za září je nutné uhradit do 25.8.). Platbu je možné provádět pouze bankovním převodem, doporučujeme proto zavést si trvalý příkaz. Číslo účtu pro platbu ubytování je: 195519426/0300. Do zprávy pro příjemce je NUTNÉ uvést: DM + jméno a příjmení žáka (např.: DM Josef Novák). Variabilní symbol neuvádět.
Výše platby je 1.200,-Kč za měsíc.
(V případě dotazů kontaktujte vedoucího vychovatele Mgr. Tomáše Chytku.)


AKTUÁLNÍ INFORMACE

Ubytovat se na DM je možné v pondělí 31. 8. od 17:00 do 21:00, případně v úterý 1. 9. po ukončení výuky. V úterý ráno 7:00-8:45 bude možné si na vyhrazeném místě na DM uschovat zavazadla, po vyučování se pak žáci ubytují, převezmou pokoj a klíče. Do 18.00 hodin budou mít volné odpoledne. V době od 18.00 do 21.00 hodin bude probíhat setkání s vychovateli.

Žáci ubytovaní na DM začínají stravování ve školní jídelně večeří v úterý 1. 9. a snídaní ve středu 2. 9. Tato jídla  Vám budou automaticky přihlášena.

Upozornění: Platba za ubytování se hradí vždy do 25. dne předchozího měsíce, tedy do 25. srpna je třeba uhradit 1.200,- Kč za ubytování na měsíc září. Platbu je možné provádět pouze bankovním převodem, zaveďte si tedy trvalý příkaz od srpna 2020 do května 2021, doba splatnosti: 20.-25. den v měsíci (č. ú.: 195519426/0300, do zprávy pro příjemce je NUTNÉ pro identifikaci platby uvést: DM + jméno a příjmení žáka + třída, např.: DM Veronika Veselá 1.A).


Rozhodnutí o přijetí na DM SGV 2020 - 2021

Pro školní rok 2020/2021 bylo vyhověno všem podaným žádostem. Rozhodnutí o přijetí s konkrétními jmény přijatých žáků je k nahlédnutí na vychovatelně DM. Žáci budoucího prvního ročníku budou informováni o přijetí e-mailem. Případné další žádosti o ubytování budou řešeny individuálně.

V případě, že jste se rozhodli pro ubytování na DM až dodatečně, kontaktujte pro bližší informace vedoucího vychovatele Mgr. Tomáše Chytku (budete evidováni jako náhradníci).


Podání přihlášky na DM pro školní rok 2020-21

 

Přihláška na DM SGV-2020-21.pdf

Vyplněnou přihlášku odevzdejte na vychovatelně při předání pokoje, nebo ji nejpozději do 30.5.2020 zašlete na mail: tomas.chytka@sgv.cz. Do přihlášky nezapomeňte vyplnit i s kým by jste chtěli být příští rok na pokoji (do kolonky "jiná sdělení").

Rozhodnutí o přijetí na DM a rozvržení pokojů na příští rok bude zveřejněno až na začátku srpna (je to z důvodu posunutých přijímacích zkoušek a tudíž i přihlášek na DM budoucích žáků prvního ročníku).


 Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 572 571 099, 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 572 571 136, 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.236.124.77 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz