Suplování Rozvrhy Bakaláři Moodle Strava Intranet Foto

DOMOV MLÁDEŽE | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola
DOMOV MLÁDEŽE

2019-2020

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE


 

Rozhodnutí o přijetí na DM SGV 2019 - 2020

Pro školní rok 2019/2020 bylo vyhověno všem podaným žádostem. Rozhodnutí o přijetí s konkrétními jmény přijatých žáků je k nahlédnutí na vychovatelně DM a je zveřejněno na nástěnkách DM. Žáci budoucích prvních ročníků jsou informováni o přijetí e-mailem. Případné další žádosti o ubytování budou řešeny individuálně.

V případě, že jste se rozhodli pro ubytování na DM až dodatečně, kontaktujte pro bližší informace vedoucího vychovatele Mgr. Tomáše Chytku.

 


Přihlášky na Domov mládeže pro školní rok 2019/2020

je možné dodatečně odevzdat na vychovatelně.

Rozhodnutí o přijetí bude vydáno již individuálně na konci srpna.
Pro bližší informace kontaktujte vedoucího vychovatele Mgr. Tomáše Chytku.

Přihláška na DM 2019-20.pdf


Propustka žáka z Domova mládeže ke stažení

Propustka žáka z DM.pdf


 

Mail pro omluvenky

Omluvenky a jiné informace pro vychovatele zasílejte na mail vychovatel@sgv.cz. Zpráva je automaticky rozeslána všem vychovatelům.


Pokyny k platbě za ubytování na DM 2019/20

Platba za ubytování se hradí vždy do 25. dne předchozího měsíce (např.: platbu za září je nutné uhradit do 25.8.). Platbu je možné provádět pouze bankovním převodem, doporučujeme proto zavést si trvalý příkaz. Číslo účtu pro platbu ubytování je: 195519426/0300. Do zprávy pro příjemce je NUTNÉ uvést: DM + jméno a příjmení žáka (např.: ubytování Josef Novák). Variabilní symbol neuvádět.
Výše platby je 1.200,-Kč za měsíc.
(V případě dotazů kontaktujte vedoucího vychovatele Mgr. Tomáše Chytku.)

 
Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.233.239.102 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz