Suplování Rozvrhy Bakaláři Moodle Strava Intranet Foto

STALO SE | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Pouť k A. Zelíkové do Napajedel, 4. 4. 2016

Fotogalerie

Bylo pondělí 4. dubna a my jsme se vydali mikrobusem s velmi sympatickým panem řidičem na cestu do rodiště Aničky Zelíkové, do nedalekých Napajedel. Počasí bylo velmi vydařené, a snad proto jsme se v autobuse pekli jako špekáčky. Po příjezdu do Napajedel jsme si v parku blízko kostela udělali generální zkoušku scholy a svým zpěvem obšťastnili náhodné kolemjdoucí.
Studentům naší školy byl svěřen hudební doprovod a průvodní modlitba při adoraci. Adorace byla dobrou přípravou na mši svatou, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner. Jeho krásná slova o lásce, rodině a životu nám mnoho dala. Mše svatá byla obětovaná za nenarozené děti.
Po mši svaté jsme se se zapálenými svícemi vydali na nedaleký hřbitov k hrobu Aničky Zelíkové, která nabídla svůj život Bohu jako oběť za ty nejmenší. Zde jsme se společně s otcem arcibiskupem modlili růženec.
Pouť byla zakončena požehnáním otce arcibiskupa. Pro nás všechny byla nejen obrovským povzbuzením, ale také časem, kdy jsme si mohli uvědomit, jak velký dar od Pána je náš život a život každého člověka.
Bylo krásné se s tolika lidmi modlit za stejný úmysl, a to za úctu k životu! Věříme, že za rok tam opět zavítáme a společně se v Bohu sjednotíme!

Veronika Kazíková a Kristýna Kuchaříková, 2.A


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 18.232.38.214 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz