Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


P. Mgr. Radim Kuchař

e-mail: radim.kuchar@sgv.cz

VZDĚLÁNÍ:
1998 - 2002 studium na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
2002 - 2003 jednoletý propedeutický teologický kurz pro Teologický konvikt
2003 - 2008 studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor katolická teologie
2008 - 2009 jednoletá jáhenská praxe vyučujícího v Teologickém konviktu v Olomouci
červen 2009 kněžské svěcení v Olomouci

PRAXE:
2009 - 2010 kaplan ve farnosti Zdounky a v okolních farnostech
2010 - 2011 kaplan ve farnosti Uherský Brod a Prakšice
2011 - 2013 školní kaplan na Stojanově gymnáziu, Velehrad a kaplan farnosti Jalubí

Od r. 2013 školní kaplan na Stojanově gymnáziu, Velehrad


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 35.153.39.7 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz