Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

KNIHOVNA | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Knihovna

Školní knihovna se nachází v budově gymnázia v prvním patře.

Kromě více jak 9 500 knih v ní bude k dispozici denní tisk a vybrané časopisy. Knihovna spolu s přilehlou sborovnou slouží během otevírací doby mimo jiné jako prostor pro tiché studium.

Knihy lze vyhledávat v elektronickém katalogu na stránkách školy www.sgv.cz (STUDIUM > KNIHOVNA > on‑line knihovna), nebo přímo v knihovně.

Obsah knihovny se půjčuje jak formou prezenční, tak absenční. Absenčně (mimo knihovnu) se půjčují knihy, audiovizuální nosiče, neaktuální čísla časopisů a neaktuální denní tisk, a to na dobu 2 měsíců. Výpůjční doba může být prodloužena. Cizojazyčné knihy se musí vrátit do data, které studentům oznámí učitel daného jazyka (obyčejně je kniha půjčena na necelý měsíc).

O vrácení knihovní jednotky může být student upomínán e‑mailem. V případě nevrácení či neprodloužení výpůjčky v řádném termínu je uživatel povinen uhradit poplatek za prodlení ve výši 10 Kč. V případě nevrácení či neprodloužení výpůjčky do 1 týdne od vypršení výpůjční doby, bude čtenáři navíc účtován poplatek ve výši 1 Kč / za knihovní jednotku za každý započatý den.

Otevírací doba knihovny: Po–Čt: 9.30–13.45

Kontakt na správce knihovny:

Mgr. Veronika Berecková

veronika.bereckova@sgv.cz


Provozní řád školní knihovny.pdf

 

 


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 572 571 099, 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 572 571 136, 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.227.208.0 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz