Suplování Rozvrhy Bakaláři Moodle Strava Intranet

KNIHOVNA | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


Knihovna

Školní knihovna se nachází na Domově mládeže, v 1. patře. Nabízí přes 9500 knih.

Knihy lze vyhledávat v elektronickém katalogu na stránkách školy www.sgv.cz nebo přímo v knihovně.

Knihy se půjčují a vrací pouze v knihovně v přítomnosti pověřeného správce knihovny.

Výpůjční doba je 2 měsíce. V případě nevrácení výpůjčky v tomto termínu je uživatel povinen uhradit poplatek z prodlení (20 Kč).

Knihy je možno půjčovat během celého školního roku, nejzazší termín vrácení je však 31. 5. 2019.

Uživatel nesmí knihy půjčovat dalším osobám a ručí za ně po celou dobu zápůjčky.

V případě poškození či ztráty knihy je uživatel povinen uhradit škole vzniklou škodu.

Výpůjční doba: čtvrtek 13:20 - 14:05, 15:45 - 16:45. Pro studenty ubytované na DM taktéž v neděli, úterý a středu vždy od 20:45 - 21:30.

Kontakt na správce knihovny: jaroslav.zamecnik@sgv.cz, 733 742 011

 

 

 


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 18.205.176.100 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz