Suplování Rozvrhy Bakaláři Moodle Strava Intranet Foto

PRO UCHAZEČE O STUDIUM | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA SGV

Termíny přijímacích zkoušek - vzhledem k epidemiologické situaci zatím nebyly stanoveny. Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT.

Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Zkoušku však uchazeč bude konat pouze jednou (ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí).

Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve:

- výsledky testů budou zpřístupněny školám do 7 kalendářních dnů od konání zkoušky

- škola zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů od konání zkoušky

- proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné

- svůj úmysl vzdělávat se v dané škole uchazeč/zákonný zástupce potvrdí odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 5 pracovních dní. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit opakovaně, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

- - -

Celé znění Zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání ke studiu a k jeho ukončování ve školním roce 2019/2020.


Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2020-21

 


Učební plán na školní rok 2018/2019

Učebnice-2019-20.docx

 

 

 


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.209.82.74 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz