Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

PRO UCHAZEČE O STUDIUM | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola

Aktuální informace k přijímacímu řízení sledujte v sekci PRO UCHAZEČE O STUDIUM

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA SGV

Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení ředitelem školy: nejdříve 19. května, nejpozději 21. května.
Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků. Současně žádáme o odevzdání dalších dokumentů, doručených do e-mailových schránek uchazečů a zákonných zástupců (smlouva o studiu, dotazník žáka, přihláška do 2. jazyka, případně přihláška na DM).

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na služebním vchodu do budovy gymnázia. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí doručeno poštou do rukou zákonných zástupců.

Uchazeč může podat podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny 2 třídy čtyřletého denního studia oboru 79-41-K/41 Gymnázium. Předpokládaný počet přijatých žáků: 64.

 

Další informace o přijímacích zkouškách - www.cermat.cz

Upravená kritéria přijímacího řízení 2021-22.pdf


Pokud se Vám nepodařilo zavítat na SGV v rámci podzimních dnů otevřených dveří, můžete si prohlédnout web DOD, kde najdete spoustu fotografií a informací o Stojanově gymnáziu.

Ročenka SGV 2019-2020

Letáček SGV

 


Učebnice-2019-20.docx

 

 

 


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 572 571 099, 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 572 571 136, 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.236.222.124 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz