Suplování Rozvrh Bakaláři Moodle Strava Intranet

program v kapli | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -


Vedení školy přeje všem zaměstnancům a žákům školy klidné a pohodové prázdniny.

Program v kapli


 

AKTUÁLNĚ: Modlitba jubilea Fatimy 2017

 

V roce 1917 se událo šesteré zjevení Panny Marie ve Fatimě od 13. května do 13. října toho roku třem dětem: desetilété Lucii, devítiletému Františkovi a sedmileté Hyacintě. Tento cyklus šesti zjevení byl ukončen tzv. "slunečním zázrakem". Poselstvím zjevení byly smírné modlitby za svět, za odpuštění a odčinění všeho, čím se lidé oddělili od Boha.

JUBILEJNÍ MODLITBA ZASVĚCENÍ

Zdrávas, Matko Páně, Panno Maria, Královno posvátného růžence z Fatimy! Požehnaná mezi všemi ženami, Ty jsi obraz Církve oděné do velikonočního světla, ty jsi sláva našeho lidu, Ty jsi vítěz nad znamením zla. Proroctví milosrdné lásky Otce, učitelko zvěstování radostné zvěsti Syna, znamení hořícího ohně Ducha Svatého, uč nás, v tomto údolí radostí a bolestí věčným pravdám, které Otec zjevuje svým maličkým.

Ukaž nám moc svého ochranného pláště. Tvé neposkvrněné Srdce, ať je útočištěm hříšníků a cestou vedoucí k Bohu. V jednotě se svými bratry a sestrami, ve víře, naději a lásce, odevzdávám se Tobě. Skrze Tebe, v jednotě se svými bratry a sestrami se zasvěcuji Bohu, ó Panno růžence z Fatimy. A takto obklopen(-a) Světlem, které vychází z Tvých rukou, smím chválit Hospodina navěky věků. Amen.

 

Naše kaple je pro nás místem setkání s Bohem, ale také setkáním v širším společenství věřících. Každý den je možné přijít a nechat na sebe dopadat paprsky Boží lásky plnoucí z kříže. Vždy o velké přestávce se zde scházíme a modlíme na všeobecné úmysly: za pronásledované křesťany, za obrácení vojáků IS a modlitbu k Janu Pavlovi II.

- - -- - -- - -

Duchovní program, kterého je možné se zúčastnit, vidíte níže.

- - -


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Alena Ševčíková
E-mail: alena.sevcikova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 54.81.254.212 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz