Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

příprava na svátosti | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola

Aktuální informace k přijímacímu řízení sledujte v sekci PRO UCHAZEČE O STUDIUM

Příprava na svátosti


Všechny svátosti jsou setkáním s Ježíšem Kristem a rozdělují se na iniciační, které uvádějí do křesťanského života: KŘEST, BIŘMOVÁNÍ, EUCHARISTIE; dále uzdravující svátosti: svátost SMÍŘENÍ a svátost NEMOCNÝCH; a nakonec svátosti společenství a poslání: svátost MANŽELSTVÍ a svátost KNĚŽSTVÍ.

Zájemci o prohloubení vlastního duchovního života se mohou přihlásit u školního kaplana k přípravě na následující svátosti:

 

KŘEST

Je počátkem trvalého společenství s Bohem a s věřícími v Církvi. Příprava trvá nejméně jeden rok, přičemž samotný křest je běžně udílen v průběhu doby velikonoční. Náplní přípravy je poznávání osoby Ježíše Krista čtením evangelií a katecheze o svátosti křtu, svátosti smíření a Eucharistie. Křest může přijmout dosud nepokřtěný člověk, který o něj projeví zájem.

BIŘMOVÁNÍ

Je dovršením křestní milosti skrze přijetí darů Ducha Svatého. Příprava trvá jeden rok, je nabídnuta studentům 2.ročníku a její náplní jsou katecheze na daná témata a zakoušení společenství Církve v malém. Zájemce by měl mít ochotu převzít zodpovědnost za svůj život z víry. Ke stáhnutí prihlaska-k-prijeti-svatosti-birmovani.doc

 

EUCHARISTIE (první svaté přijímání)

Je svátost, ve které Ježíš Kristus za nás dává své tělo a svou krev - sám sebe, abychom se s ním sjednotili. Příprava trvá rok a je nabídnuta všem pokřtěným, kteří ještě nebyli u prvního svatého přijímání. Náplní přípravy je poznávání osoby Ježíše Krista a jeho učení.

 

SMÍŘENÍ (svatá zpověď)

Je svátostí, ve které docházíme smíření s Bohem tím, že nám odpouští hříchy. Příprava trvá rok a je důležitou součástí přípravy na první svaté přijímání. Náplní přípravy jsou evangelní katecheze na daná témata.

 


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 572 571 099, 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 572 571 136, 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.236.222.124 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz