Suplování Rozvrhy Bakaláři Starý Moodle Moodle Strava Intranet

SPIRITUALITA | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola

Aktuální informace k přijímacímu řízení sledujte v sekci PRO UCHAZEČE O STUDIUM

SGV jako „CÍRKEVNÍ" ŠKOLA

Motto: "Vzhledem k temnému horizontu dnešního světa je třeba mladé lidi učit pravdě a základním hodnotám i ctnostem, abychom mohli k budoucnosti vzhlížet s nadějí."

Z novoročního poselství papeže Benedikta XVI. dne 1. 1. 2012Šest základních pilířů našeho působení

1) Kvalitní vzdělání
2) Celistvý rozvoj osobnosti
3) Pomoc mladým lidem nalézt své místo ve společnosti
4) Škola jako výchovné společenství
5) Víra ve Stvořitele („věřit je normální")
6) Bezpečné prostředí

Přečtěte si slova o našem poslání a o tom, co vyjadřuje duchovní rozměr školy: duchovni-rozmer-sgv.docx

 


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 572 571 099, 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 572 571 136, 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.236.222.124 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz