Suplování Rozvrhy Bakaláři Moodle Strava Intranet Foto

BÝT JEDNO | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -

gymnázium - střední škola


BÝT JEDNO

ZDE SE MŮŽEŠ PŘIHLÁSIT - POMOCNÍCI

ZDE SE MŮŽOU PŘIHLÁSIT ZÁJEMCI O POMOC S NĚJAKOU PRACÍ (KOMU SE BUDE POMÁHAT)

Další informace níže:

- - -

"BÝTJEDNO" je křesťanský projekt, který chce u mladých lidí vzbudit novou misijní horlivost a nadšení pro službu druhým lidem.

Kdy: sobota 12. října 2019

Organizátorem je Stojanovo gymnázium na Velehradě.

 

Co nás nenechává klidnými

Věříme, že život každého z nás je posláním. Proto nechceme zůstat stranou misijní činnosti církve a být neteční k Ježíšovu příkazu: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu." (Mk 16,15) Chceme nově zakusit misijní horlivost na vlastní triko, a proto si klademe za úkol přinášet lásku Ježíše Krista šířením svatosti vlastního života a dobrými skutky. Přijímáme tak výzvu papeže Františka, který vyhlásil Mimořádný misijní měsíc říjen 2019.

 

Pro co jsme se rozhodli

Evangelium se nemá jen hlásat, evangelium se má žít. A to chce pořádnou odvahu. Papež František nám říká, že se nemáme bát s důvěrou v Boha a s velkou odvahou udělat misijní rozhodnutí. A tak jsme se rozhodli vykročit ven a jít tam, kde je nás třeba. Někdo v naší blízkosti potřebuje pomoct. Těmto lidem věnujeme jeden den našeho života a tam budeme pomáhat a pracovat, a především se snažit být jedno: jedno s Bohem, jedno mezi sebou navzájem, jedno s těmi, ke kterým přijdeme.

 

Co pro to uděláme:

Téma dobrovolné služby se pro nás stalo prvořadé. Vždy o velké přestávce celý projekt vkládáme do společné modlitby. V pátek 11. října 2019 prožijeme společný přípravný večer, kterým odstartujeme naši misii. Nejvíc, co pro to mohu udělat teď a tady, je závazně se přihlásit:

 

 

Je třeba se elektronicky přihlásit do pátku 7. června 2019 a odevzdat účastnický poplatek 100 Kč na dolní vychovatelně. Každý, kdo chce jinak podpořit tento projekt, může tak učinit zakoupením placky s logem misií. S případnými dotazy se kontaktujte na paní vychovatelku Martinu Vlkovou.

Jako vyvrcholení celého sobotního programu se večer ve Slovanském sále uskuteční divadlo jednoho herce s názvem František blázen.

 


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Nádvoří 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Ing. Veronika Maňásková
E-mail: veronika.manaskova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 3.227.2.109 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz