Přípravný kurz na školní rok 2017/2018Přihlašuji se na:       1. termín kurzu 13. 01. 2018        2. termín kurzu 10. 02. 2018

Jméno a příjmení žáka:

Datum narození:

E-mail:

Telefon:

Bydliště: (ulice, číslo popisné, město, PSČ)Kontaktní údaje zákonného zástupce:
Jméno, příjmení, titul:

Rodič e-mail:

Rodič telefon:

Bydliště: (ulice, číslo popisné, město, PSČ)Poznámka:


Všechny údaje jsou povinné!