Velehradská kamera


Soutěžní aktuality


2. ročník soutěže Velehradská kamera je za námi

Ve čtvrtek 6. 6. proběhlo ve velehradské bazilice slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Velehradská kamera. Po mši svaté, kterou sloužil otec arcibiskup Jan Graubner, pod jehož záštitou se celá soutěž konala, následovalo slavnostní vyhlášení a předávání cen nejlepším mladým filmařům. Odborná porota, ve složení P. Leoš Ryška (ředitel TV Noe), Viktor Krištof (producent filmu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů), Jiří Gračka (tiskový mluvčí Arcibiskupství olomouckého), Milan Kocourek (spolupracovník Radiožurnálu ve Velké Británii) a P. Radim Kuchař (kaplan Stojanova gymnázia, Velehrad) vybírala téměř ze čtyřicítky snímků. V kategorii „žáci ZŠ“ obsadil první místo Výtvarný kroužek ZŠ Mánesova Otrokovice za svůj snímek Mise Velká Morava. Na druhé místo porota vybrala kolektiv dětí z Filmového kroužku ZŠ Bánov a jejich snímek Ukliď si svůj svět. Ceny výhercům předal otec arcibiskup. Z rukou pana Milana Kocourka převzal cenu za 1. místo v kategorii „žáci SŠ“ Vojtěch Vagunda (film Soluňská mise). Druhé místo patří Adamu Hemžalovi za jeho snímek Kinetická hlaholice. V průběhu večera byly předány také 2 zvláštní ocenění, a to Cena společnosti Three Brothers, s.r.o. a cena TV Noe. Viktor Krištof pasoval autora snímku Příchod Cyrila a Metoděje v roce 2013, Dominika Kalivodu, na „cyrilometodějského rytíře“ a předal mu meč – rekvizitu z filmu Cyril a Metoděj – apoštolové Slovanů. Soutěž Velehradská kamera probíhá ve spolupráci s TV Noe, která se snaží podporovat mladé filmové tvůrce. Mimo to, že štáb televize pořizoval z celého večera záznam do vysílání, předal její dramaturg Josef Batěk zvláštní cenu TV Noe Filmovému kroužku ZŠ Bánov. Vyvrcholením večera bylo vyhlášení absolutního vítěze celé soutěže, kterým se stalo Společenství mládeže z Vlčnova za svůj videoklip k písni Kráčí. Cenu zástupcům vlčnovského spolča předal P. Petr Gatnar, zástupce firmy Kristýn služebník, s.r.o. V průběhu večera mohli diváci v bazilice zhlédnout také některé z vítězných snímků. Předávání slovem provázel David Vaculík, herec Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Po ukončení programu v bazilice se soutěžící spolu s přítomnými porotci přesunuli do sklepení Stojanova gymnázia k malému občerstvení a ke komentovanému promítání všech oceněných snímků. Odborným slovem zde přispěli opět hosté z TV Noe. Všem soutěžícím patří dík za jejich snímky a povzbuzení do další filmařské práce.

 


 

Vítězové letošního ročníku se mohou mimo jiné těšit také na ceny, které věnovalo do soutěže Olomoucké arcibiskupství a společnost Kristýn služebník s.r.o. Jedná se o 3 kamery zn. SONY HDR-CX220ER

kamera

Výsledky soutěže Velehradská kamera budou vyhlášeny 6. 6. 2013 v průběhu slavnostní mše svaté z Velehradu.

 


 

V roce 2013 si celá naše země připomíná významné 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Památka těchto dvou učitelů a věrozvěstů se stává zvláště živou a aktuální ve dnech přípravy na toto jubileum. Soutěž „Velehradská kamera“ chce vzbudit tvůrčího ducha zvláště v mladých lidech, kteří nejen mají být na počátku 21. století nositeli a předavateli cyrilometodějského odkazu, ale kterým je také zvlášť dáno vidět tento odkaz současnýma moderníma očima – očima kamery. Dnes kamera nechybí u žádné z velkých událostí, které ovlivňují život společnosti. Společenství slovanských národů bylo svatými bratry ze Soluně před více než jedenácti sty lety bezesporu ovlivněno. To, co může pomoci překlenout tuto tak vzdálenou dobu a učinit z památky živé svědectví, je právě „Velehradská kamera“.

 

soutěžní témata pro II. ročník soutěže:
1150 - hledejme je znovu; C+M v roce 2013

kategorie: žáci ZŠ, žáci SŠ
forma: upoutávka do 60 s, snímek do 6 min.
+ požadavek: Ke každému příspěvku je třeba připojit krátkou vizitku autora: jméno, bydliště, věk, název snímku/upoutávky, kategorie, motivace k vytvoření díla

 

Snímky ve formátu AVI, MPEG 2 zasílejte na SGV:
elektronicky na adresu: gym-velehrad@sgv.cz
poštou na adresu: Stojanovo gymnázium, Velehrad 687 06 Velehrad č. 1
Každý může zaslat jeden soutěžní film a jednu upoutávku.

 

Více informací najdete v PRAVIDLECH SOUTĚŽE

 

Uzávěrka soutěže: 10. 5. 2013

 


POŘADATELÉ A PARTNEŘI

tvnoe katolický týdeník proglas sgv ado in časopis tarsicius kristýn služebník

Soutěž Velehradská kamera | 2012 | Code by PCHweb.cz